V llalati p nz gyek
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK. LMEII. 5. téma: - a pénz időértéke = a kamatszámítás, = a diszkontálás, = az annuitás számítás, - bizonytalanság és kockázat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jagger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V llalati p nz gyek

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

LMEII.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

5. téma: - a pénz időértéke

= a kamatszámítás,

= a diszkontálás,

= az annuitás számítás,

- bizonytalanság és kockázat

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A mindennapi élet, a gazdasági élet fogalmai között az érték sokféle fo-

galmával, sajátos értelmezéseivel találkozhatunk.

A pénzügyek terén az érték általában a tőkeérték, amely valamely vagyon-

tárgy, vagy vállalkozás pénzáramot generáló képességét jelenti,

és az értékelés ezen rendszerint különböző időpontokban felmerülő

- hozadékok, pénzáramok számbavételét, egyenértékesítését, -

és ennek révén a vagyontárgy piaci értékének megállapítását célozza.

A gazdasági életben több eltérő érték fogalom is használatos nevezete-

sen:

- a számvitelben: könyvszerinti - nyilvántartási - érték,

- felszámolásnál: likvidációs érték,

- befektetéseknél: a pénz időértéke,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A befektetés pénzmennyiségnek - értékmennyiségnek -

tartósabb időretörténő, jövedelmet hozó lekötése, így:

- vagyontárgy vásárlására

- vállalkozásra

- tartós bankbetétként

- érdekeltségek vállalása céljából

történő felhasználása,

A befektetés célja a befektetés értékének maximalizálása, az-

az a pénzmennyiség olyan módon való lekötése amelyet a

piac többre értékel mint amennyibe a befektetőnek kerül.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A befektetési lehetőségek értékelésénél - miután az ilyen lehetőségek többsége hosszú távú - egyik legalapvetőbb kérdés annak tisztázása, hogy mi a viszony egy mai és egy holnapi Ft /$, DM, €,/ értéke között.

Kérdés :érdemes-e megvalósítani egy olyan befektetést, - projektet -, amely ma 1mFt-ba /1 m$, 1mDM, 1m€,/ kerül és meghatározott idő tartam alatt - pl. 9 év alatt - évente 200eFt bevételt -hasznot - hoz?

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Első válasz az ismert adatok alapján:jövedelmező befektetés, mert a befektetett 1mFt összeg évente 20%-al, kilenc év alatt összesen 18%-al azaz 2.8 mFt összegre növekszik.

A válasz azonban - egyéb információ híján -nem tekinthetőkielégítőnek,ugyanis a befektetendő összeg biztos, a feltételezett haszon azonban korántsem az, a befektetésről így dönteni kockázatos

Megfontolandó továbbá az is, hogy - a befektetésnek van-e alternatívája, - miről, mekkora jövedelemről kell lemondani a pénz bizonyos vagyontárgyba fektetésénél, - mekkora a befektetés alternatíva költsége (opportunity cost) - melyek a kockázati tényezők

A kockázat a bármely gazdasági és vállalkozási tevékenységgel együtt járó bizonytalansági tényező amely a károk és veszteségek lehetőségét is magában foglalja.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A legegyszerűbb és csaknem kockázatmentes befektetési forma a bankbetét.

Ha az éves lekötésű betétek piaci kamata évi 12%, akkor a ma befek-tetett 10mFt érték jövőbeni értéke, - jövőértéke (FV = futurevalue) - egy év múlva a kamattal növelt érték azaz 11,2mFt.

FV = PV.Fr = PV(1+r), ahol PV = jelenlegi érték, r = piaci kamatláb, Fr = kamat faktor = (1+r),

számszerűsítve: FV = 10(1+0,12) = 10.1,12 = 11,2

A kamata pénzkölcsönök utánaz adós– kölcsönvevő – által akölcsönadónak– hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Vizsgáljuk meg azt az értékesítési lehetőséget amelyben - egy eladni szándékolt ingatlan vásárlására két vevő jelentkezik, - egyik vevő 10mFt vételárat hajlandó azonnal fizetni, - a másik vevő 11,5mFt vételárat hajlandó fizetni de nem azonnal hanem jövőre.

A vevő ki választásáról szóló döntés meghozatalához azt kell meg vizsgál-ni, hogya két különböző időpontban esedékes pénzösszeg közül melyik ér az eladó számára többet,vagyis a lehetséges bevételek közül melyiknek a jövőértéke kedvezőbb az eladó számára.

.Az eladó számára a második vevő ajánlata nyújtja a kedvezőbb jövő érté-ket amennyiben az előbbi, a tartós bankbetét elhelyezést bemutató példá-ban alkalmazott 12% mértékű bankkamat érvényesül. Ilyen kamat feltételek esetén - az azonnal fizetett 10mFt vételár bankban tartós betétként elhe- lyezve egy év múlva 11,2mFt -ot ér, - az egy év múlva fizetendő vételár pedig 11,5mFt,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A vizsgálat fordított megközelítéssel is a második vevő ajánlatát jelzi kedvezőbbnek. A vizsgálat ezen változatában arra kérdésre kapunk választ, hogy mennyit ér ma az egy év múlva fizetendő 11,5 mFt összegű vételár? Ebben az esetben a jövőben fizetendő vételár jövőértékét (PV) kell jelen-értékre (PV) diszkontálni:

PV = FV.1/1+r = 11,5.1/1,12 = 10,27

A két ajánlat közül a második mind addig kedvezőbb az eladó számára amíg a bankkamat a 15% mértéket nem haladja meg. Ha a kamat 15% FV = 10.(1+0,15) = 10 .1,15 = 15

A vizsgált két esetben - különböző időpontbeli jövedelmek tőkeként való hasznosítását vetettük egybe, a jövedelmeket tőkésítettük, - a pénzjövedelemnek nem önmagában tulajdonsága az, hogy gya- rapszik, - az kizárólag tőkésítés, jövedelmező befektetés révén érhető el,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A diszkontálás – leszámítolás – valamely későbbi időpontban esedékes - befektetés/tőke követelésnek vagy kötelezettségnek az esedékességig felmerülő kamatösszeg nélküli összegének megállapítása.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Az esetek többségében a befektetéseknél különböző előjelű pénzáramok +bevételek és -kiadások együttesen játszanak szerepet.

A befektetések értékelésénél, akkor ha különböző előjelűpénzáramok, - pénzkiadások és + pénzbevételek együttes működésévelvalósul meg az ügylet, a nettó jelenérték nagysága és előjele adja meg a befektetési döntés irányadó információját.

A nettó jelenérték matematikai összefüggése:

NPV = -C0 +C1.Pr ahol

C0 = mai (jelen) pénzkiadás, Pr = diszkont faktor

+C1.Pr = jövő bevétel jelenértéken.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Kérdés előjelű pénzáramok +bevételek és -kiadások együttesen játszanak szerepet. : - a befektető telket akar befektetési célból, értéknöve- kedésre spekulálva vásárolni, - a telek mai ára 10mFt, - egy év múlva biztosan várható eladási ára 11mFt, várható nyereség 1mFt. - az éves kamatláb 12%, - melyik előnyösebb,a telek vásárlás vagy a bank betét?

A jelenérték felől közelítve: - a jövő évi bevétel jelenértéke: 11.1/1,12 = 9,82 mFt, vagyis 9,82mFt bankba tett összeggel elérhető a spekulációval remélt 1mFt összegű /10%/ nyereség..

A nettó jelenértékkel vizsgálva: NPV = -10+(11.1/1,12/ = - 0,18= -10+9,82 = -0,18

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kérdésre adható válasz: előjelű pénzáramok +bevételek és -kiadások együttesen játszanak szerepet. A nem érdemes a telket megvásárolni mert - a nettó jelenérték negatív, - a rendelkezésre álló pénz bankba helyezve magasabb jövedelmet hoz,

A befektetések alapszabályaként megfogalmazható:az a befektetési szándék valósítandó meg amelyiknek a nettó jelenértéke pozitív,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kamat előjelű pénzáramok +bevételek és -kiadások együttesen játszanak szerepet. a pénzkölcsönök után az adós – kölcsönvevő – által a kölcsönadónak – hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg..

A pénzhasználatért fizetendő -díj- kamat összeg fizetési kötelezettség a szerződő felek – hitelező-adós – megállapo-dásának tárgya, - nagyságára irányadó a jegybank által megállapított alapkamat mértéke, - gyakoriságában a felek állapodnak meg

A kamatozás lehet - egyszerű kamatozás, - kamatos kamatozás, - vegyes kamatozás.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Jelenérték és jövőérték több periódus figyelembe vételével.

Egy évre bankba helyezett 1mFt pénzösszeggel a pénztulaj-donos egy év letelte után a következő három lehetőség közül választhat: a, kiveszi az összeget kamatostul,b, felveszi a kamatot, az alapösszeget pedig mint tőkét további egy évre leköti további kamatozásra, c, nem vesz fel pénzt, hanem pénzbetétet kamattal nö- velve tovább kamatoztatja,

Az egyes lehetőségek választása nyomán jövedelme a következők szerint alakul:

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

a, Egy év múlva a tőkeként elhelyezett 1mFt betét minden Ft- ja az érvényesülő – 10% kamattal – 1,10 Ft-ra növekszik.

jövőérték FV = 1.(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFT, kamatjövedelem = 10%, 01mFT, a tőkepiacról kilépett miután a tőkeösszeget és kama- tát a bankból kivette,

b, Egy év múlva a kamatot felveszi és az eredeti 1mFt betét összeget tovább kamatoztatja változatlan kamattal. A tőkeként elhelyezett betét az érvényesülő – 10% kamattal – az első év múlva 10%-al, 1,1mFt összegre, a második év múlva ismét 10%-al 1,1mFt összegre növekszik.

jövőérték FV1 = 1.(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFt, +0,1mFt jövőérték FV2 = 1,(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFt, +0,1mFt egyszerű kamatozással -összesen: +0,2mFt

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

C, Egy év múlva a betétként elhelyezett tőkeösszeget a ka-mattal növelve betétként tovább kamatoztatja.

jövőérték FV1 = 1.(1+r) = 1+1,10 = 1,1mFtjövőérték FV2= 1.(1+r).(1+r) = (1+r)2 = 1+2r+r2 FV2 = 1.(1+r).(1+r) = (1+1,1)2 = 1,21mFt, a kamat is kamatozik, összetett kamat = kamatos kamat ér-vényesül mint általában a hosszútávú befektetéséknél.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Vegyes a kamatozás akkor, ha az ügyletben az egyszerű és a kamatos kamatszámítást kombináltan kombinálják.A bankok ezt a gyakorlatot alkalmazzák a folyószámlák kezelésénél és akkor ha az ügyfél évközben helyezi el vagy szünteti meg a betétjét

a betét jövőértéke: FV = C0.(1+r.n/360) ahol- C0 =a betét összege, - r = a kamat mértéke, - n = a kamatozási napok száma

A formula szerint az éves kamatot 360 napos bankári évre egyszerű kamatként számítják, a továbbiakban az év végi kamattal növelt összeg a kamatos kamatszámítás szerint kamatozik.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Az örökjáradék a vég nélküli állandó pénzáram, ilyen a lejárat nélküli kötvény a konzol.

Az örökjáradék esetében - fontos a jelenérték, - a jövőérték meghatározása értelmetlen

örökjáradék jelenértéke: PV = C/r ahol - C = az állandó hozamot adó betét értéke, - r = a kamatláb

Kérdés: mennyiért érdemes megvásárolni az évi 10000 Ft hozamot biztosító konzolt 10% kamatláb érvényesülése mellet? Azaz mekkora összeg biztosít évente 10000 Ft kamat összeget?

PV = 10000/0,1 = 100000, a jelenérték számítás szerint a 10000 Ft. hozamot biztosító konzolt 100000 Ft összegért szabad megvásárolni.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Az évjáradék olyan egyenlő nagyságú fizetések sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk. A pénzügyek területén az egyik leggyakoribb fizetési forma, mint pl. a lísing díj, vagy a fogyasztási hitel törlesztés.

évjáradék jelenértéke: PV = C{1/r -1/r(1+r)T } ahol a { } zárójeleken belüli érték = A, az annuitás jelenérték-tényező,amely 1 egység, pl T éven keresztül folyósított 1 Ft évjáradék jelenértékét adjameg.

Kérdés: Mekkora az évi 50000 Ft évjáradéknak a jelenértéke 20 éves futamidővel évi 8% kamat mellett?

Válasz: PV = 50000.{ 1/0,08 - 1/0,08.(1+0,08)20 PV = 50000. 12,5 - 2,68186 = 50000.9,8181 = 490905 Ft.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Kötvény, értékpapír. sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk.

A kötvényolyan értékpapír, amely kölcsönviszonyt testesít meg.

A kölcsönvevő és a kölcsönadó állapodik meg - az alapösszeg vagy névérték /principal, face value/ vissza fizetésének idejéről, - a kamatfizetés mértékéről és módjáról.

A kötvény lehet:- kamatozó – kamatszelvényes – kötvény,- diszkont kötvény, - konzol, - amortizálódó kötvény,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kamatozó - kamatszelvényes - kötvény sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk. tulajdonosa - évente a kibocsátáskor meghirdetett kamatot, - lejáratkor a névértékének megfelelő összeget kapja. Jelenértéke: PV = C.ATr + F/(1+r)T, ahol C = kamatfizetés, A = annuitás, F = névérték,

A diszkont kötvény tulajdonosa - a jövőben, a lejáratkor a kötvény névértékének megfelelő össze-- get kaphatja, - a lejárat előtt az értékpapír piacon a piaci árfolyamon értékesíthe- ti.

Jelenértéke: PV = F/(1+r)T

A konzol olyan kamatozó kötvény amelynek nincs lejárata, a tulajdono-sának örökjáradék jellegű jövedelmet biztosít.

Jelenértéke: PV = C/r /örökjáradék/

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Az amortizálódó kötvény esetében sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk.- a törlesztés részletekben történik és a törlesztés mértékében a kötvény amortizálódik, - a kamatok változnak, azok mindig az éppen fennálló névértéknek a névleges kamatlábnak megfelelő százalékával egyenlők.

Általános jelenérték formulája: PV = Kt+Tt/(1+r)tahol - - Kt = a t-dik időszaki kamatfizetés mértéke, - Tt = a t-dik időszaki törlesztés értéke.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

. sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk.A részvények lejárat nélküli értékpapírok, amelyek valamely részvénytársaság tulajdoni hányadát képviselik jogosultságot jelentenek a társaság jövedelméből osztalék formájában történő részesedésre. A részvény alaptípusa: elsőbbségi és közönséges részvény.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Bizonytalanság és kockázat sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Az üzleti életben és mindennapjainkban jelenlévő tényező

a bizonytalanság és a kockázat.

Bármilyen gondossággal elkészített üzleti terv esetében is

- csak a befektetés értéke tervezhető meg,

bár annak volumene sem kalkulálható előre teljes bizonyossággal miután a beru-

házás sok esetben többe kerül a tervezetnél,

- a várható hozam pedig soha nem garantálható.

A társadalom működésében a bizonytalanság mint körülmény a

fogyasztói illetve a vállalkozói magatartás olyan eshetősége mint a koc-

kázathoz való viszony.

A gazdasági vállalkozónak tisztában kell lennie a vállalkozást fenyegető

kockázatokkal, azok

- természetével és

- elkerülésük, csökkentésük módjaival.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

Általában a bizonytalanság közepette is tényező- cél a várható hasznosság maximalizálása- a befektető-fogyasztó a várható hasznosság alapján dönt,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

 • A bizonytalanság olyan helyzet, amelyben tényező

 • többféle kimenet lehetséges, de

 • az eltérő események előfordulásának valószínűsége nem ismert,

 • azaz

 • a különböző kimenetekhez nem kapcsolható meghatározott valószínű-

 • ség,

 • Pl, egy beruházás esetén a bizonytalan megtérülés azt jelenti, hogy

 • az elképzelhető megtérülések ismertek, de a bekövetkezésük valószínűsége

 • nem ismert, ezért

 • - a kimenetekhez nem kapcsolható meghatározott valószínűség.

A bizonytalanság leírására használjuk

a valószínűséget

és

a kockázatot.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A valószínűség tényező

valamilyen 0 és 1 közötti számérték, amely valamilyen lehetséges

esemény bekövetkezőségének esélyét méri:

1 - azt jelenti, hogy az esemény biztosan megtörténik,

( a Nap holnap is felkel)

0,5 - az esemény az esetek felében bekövetkezik,

( az élve született csecsemők közül 50% fiú lesz)

0 - az esemény bekövetkezése teljesen valószínűtlen

( az, hogy valaki negyven év szolgálat után érje meg a

huszadik születésnapját )

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A valószínűség tényező

sok esetben mérhető, elég pontosan meghatározható,a korábban már be-

következett azonos események megfigyelése és adatainak rögzítése segítségével,

pl:- népességi adatokból az ikerszületések esélye,

- biztosítási statisztikákból a közlekedési balesetek bekövetkezésé-

nek valószínűsége

következtethető.

Más alkalmakkor viszont az esemény bekövetkezésének valószínűsége

megfigyelt tények alapjánmegközelítő pontossággal sem írható le.

pl:valamely új termék piaci bevezetésének sikere szubjektív tényezőkön

is múlhat,

ilyen esetben becslésre, korábban bevezetett új termékkel kapcsola-

tos tapasztalatokra lehet valamelyest támaszkodni.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kockázat tényező

olyan helyzetet jelent, amelyben egy esemény bizonyos valószínűség-

gel fordul elő,

- a lehetséges jövőbeni események száma nagyobb mint a ténylege-

sen bekövetkezőké, de

- az eseményekhez bizonyos valószínűségi érték rendelhető.

( bizonytalanság esetén a valószínűségek ismeretlenek )

A mindennapi és a gazdasági életben folytonosan kitűzött célok eléré-

se a cselekvéssel együtt járó kockázatok vállalásával megy végbe.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A célokat kitűző döntéshozó ismeri az összes lehetségesen

bekövetkező eseményt, azok bekövetkezésének valószínűsé-

gét.

A kockázatot a várható értékek körüli szórással szokás mérni.

A kockázathoz - többnyire anyagi-erkölcsi - előnyök illetve hátrányok kapcsolód-

nak.

A kockázatot jelentő kedvezőtlen esemény lehet pl:

- elemi csapás,

- betörés,

- egészségkárosodás,

- elmaradt haszon,

- az adós fizetésképtelensége,

- új vetélytárs megjelenése a piacon,

- kedvezőtlen ár-árfolyam-szabályozó módosulás.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A befektetők – fogyasztók, a gazdasági alanyok kockázattal kapcsolatos álláspontjuk szerint lehetnek:

.Kockázat elutasítók, akik két azonos várható hozamú lehetőség közül azt a vál-tozatot részesítik előnyben, amelyiknek kisebb a kockázata (szórása), akkor kerülnek nehéz döntési helyzetbe, ha a nagyobb várható hozamot csak na-gyobb kockázat ellenében tudják megszerezni,

Kockázatkedvelők,akiket csak az elérhető esetleg magas hozam vonzza, számára a kockázat külön élvezetet jelent,

Kockázattal szemben közömbösek,akik számára a kockázatnak nincs költ-sége, csak az elérhető magas hozam a fontos, nem „kalkulálják” a bizonytalanságot,

A kockázat költsége az az összeg,amellyela kockázatosabbalternatívából származó, elvártvagyonnak növekednie kellahhoz,hogy ugyan azt azelvárt hasznosságot eredményezze,mint amely összeg egy kevésbé kockázatos változatból származik.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kockázattal kapcsolatos álláspontjuk szerint lehetnek:többfélekockázat időben és térben összehangolt,a lehető legjobbmeg-

oldást kereső-optimalizált-módszere a kockázatkezelés.

 • A kockázat kezelés lépései:

 • a fontosabb kockázatok felismerése, feltárása, elemzése, értékelése,

 • a kockázatok elleni védekezés módszereinek, eszközeinek felderítése,

 • a szükséges szervezeti-intézményi háttér biztosítása, a szervezési el-

 • vek meghatározása,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kockázat feltárása: kockázattal kapcsolatos álláspontjuk szerint lehetnek:

- cselekvésből vagy állapotból következik,

- függ-e a cselekvő alanytól vagy nem,

- az alany felismerhette-e vagy nem.

A kockázat elemzése:

- milyen tényezők okozhatják az elvárt cél és a tényleges eredmény elté-

réseit.

A kockázat értékelése:

- a kár gyakorisága,

- a várható károk átlagos nagysága,

- a kár lehetséges legnagyobb értéke, valószínű maximuma,

- a kár el nem hárítható értéke.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A kockázat kezelés jelentheti: kockázattal kapcsolatos álláspontjuk szerint lehetnek:

:

- a kockázat

= teljes elkerülését, a tervezet cselekvésről való lemondást,

= mérséklését, a kár nagysága vagy előfordulása gyakoriságának mérséklése,

kiegészítő cselekvésekkelvállalva a cselekvéssel járó kockázatot,

( biztonsági őr-, biztonsági berendezés, belső ellenőrzés, információ szerzés )

= áthárítását,részben vagy egészben térítés ellenében vagy anélkül mások által

történő átvállalását,.

.- kisebb károk esetén önbiztosítás alkalmazását

tartalékképzéssel, hitelfelvétellel, személyzet biztosításával,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A gazdasági vállalkozást fenyegető kockázatok elkerülésének,

illetve csökkentésének módja lehet:

- biztosítás, tartalékképzés, fedezet, garancia, kezesség vállalás kikötése,

- a befektetések és a vagyon diverzifikálása,

- több és jobb információ megszerzése,

A diverzifikálás azt jelenti, hogy

- a befektetett pénztnem egyetlen, hanemtöbb féle értékpapírban,

a kockázat annál jobban megosztható, minél több a befektetési lehető-

ség,

- a vagyont több féle formában

– ingatlan, értékpapír, értékes ingóságok, nemesfémek stb –

kell tartani.

A kockázat annál kevésbé csökkenthető, minél inkább egyformán alakul

az egyes értékpapírok hozamának eltérése.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A biztosítás. elkerülésének,

A biztosítás a kockázatáthárítás módszerének alkalmazását jelenti.

A biztosítás a kockázatmegosztás elvén és azon a feltételezésen alapul, hogy a kockázat elkerülők hajlandók a bizonyos valószínűséggel bekövetkező nagy vesz- teségek kockázatát biztosan bekövetkező kis veszteségekre -rendszeresen fize-tendő biztosítási díjakra - átváltani.

Nem minden kockázat biztosítható.

A biztosítás alapfeltétele, hogy az esetleges kár legyen: - felmérhető és összegszerűen meghatározható, - előre felbecsülhető, a biztosítási és a matematika módszereivel elemez- hető, - a véletlenszerű, a biztosítási szerződést kötő felek által nem befolyásol- ható, - olyan biztosítási ügylet tárgya amely a szerződő felek számára gazdasá- gilag racionális,

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


V llalati p nz gyek

A gazdasági információk elkerülésének,– árak, árfolyamok, hitelképesség, fizetőképesség, szállítási feltételek, áruk paraméterei, piaci-, tőzsdei előrejelzések – pénzben kife-jezhetőgazdasági előnyt, hasznot jelentenek.

Az információ - hiánya növeli a kockázatot, a veszteségek bekövetkezésének esélyét. - gyüjtése csökkenti a gazdasági-, erkölcsi-, egészségügyi- kockázatot.

A gazdaság szereplői, - a vevők és az eladók - jövedelmük egy részét fordítják információk megszerzésére illetve szolgáltatására a piaci részesedés megtartása érdekében. Az információ a gazdaság működésében árúként jelenik meg, ellenérték megfize-tése ellenében forgalmazható, adható-vehető.A teljes körű informáltságra való törekvés nem minden esetben racionális. Az informáltság racionális mértéke függ az információ árától, megszerzésének költségeitől.

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


ad