VOORBEELDEN DRENTHE - PowerPoint PPT Presentation

voorbeelden drenthe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VOORBEELDEN DRENTHE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VOORBEELDEN DRENTHE

play fullscreen
1 / 13
VOORBEELDEN DRENTHE
121 Views
Download Presentation
jafari
Download Presentation

VOORBEELDEN DRENTHE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VOORBEELDEN DRENTHE • IN 2030 • TYNAARLO 32100 NAAR 29530 -8% • DE WOLDEN 23380 NAAR19390 -17% • BORGER-ODOORN 26120 NAAR 22860 - 12,5%

 2. DE SAMENSTELLING 0-4 IN 2030 • TYNAARLO: 1360-970 -29% • DE WOLDEN:1030-570 -45% • BORGER-ODOORN 1180-810 –31%

 3. OVER PROGNOSES • PROGNOSES MRT 2007 EN AUG 2009 • 0-8 IN 2005, 2010, A 2030, B 2030

 4. VOORBEELD • BORGER-ODOORN • 2005: 3120 • 2010: 2630 – 16% • 2030 A: 2486 –20% • 2030 B: 1670 – 46% • VERWACHTING OP BASIS VAN GEBOORTEN IN 2014: 2167 –31%

 5. GEVOLGEN? • VOORZIENINGEN CLUSTEREN? • SCHOLEN/KINDEROPVANG ENZ • SPORTVOORZIENINGEN • MEDISCHE VOORZIENINGEN • VOORZIENINGEN OUDEREN? • WINKELVOORZIENINGEN • VERVOER/MOBILITEIT? • NIEUWE TECHNIEK?

 6. HET ONDERWIJS • 2003 OP AFSTAND IN COMMISSIE • OKT 08 – 1 MILJOEN • TE VEEL PERSONEEL: REKENFOUT • DALING LEERLINGEN • KOSTEN OUD TEAM • KOSTEN HUISVESTING • KOSTENREMANENTIE

 7. ONTWIKKELING • 2003 1780 • 2009 1580 • GEBOORTES 2009: 2013: 1300 • 2017: 1100 = - 35 TOT 40% • 16 SCHOLEN, 2 BOVEN 140 • LEEGSTAND TIENTALLEN LOKALEN • STRUCTUREEL TEKORT 500.000-700.000 • OVERSCHRIJDING: +50%

 8. WAT TE DOEN? • MINDER GEBOUWEN • GEEN KOUDE SANERING • BEREIKBAARHEID • TOEKOMSTBESTENDIG • DIVERSITEIT (DALTON, TOM, MONTESSORI) • SCENARIO’S

 9. SCENARIO’S • A: 33 LEERLINGEN, ONDERGRENS 23. TEKORT 500.000 TOT 700.000 • B: TERUG VAN 16 NAAR 6 SCHOLEN IN HOOFDKERNEN: NEUTRAAL • C: TUSSENMODEL MET BEZUINIGINGSTAAKSTELLING VAN ENKELE TONNEN. • BIJ B EN C EXTRA LLNVERVOER

 10. DISCUSSIE GMR • KWALITEIT IN RANDVOORWAARDEN • O.A. COMBIGROEP IS KEUZE • REGELING IB, MAATSCH WRK, LOGOPEDIE, OPVANG, PSPZ • GMR: STOP DISCUSSIE KWALITEIT, BEPERKEN TOT CIJFERS

 11. JANUARI KEUZE C: MAART VERKIEZINGEN • RED DE KLEINE SCHOOL • SCENARIO D • POLITIEK DEBAT • WINST EN VERLIES • NIEUWE COALITIE • DEFINITIEVE SCENARIOKEUZE • VERDERE UITWERKING

 12. MORGEN WORDT ALLES BETER • 3 CLUSTERS • 4 KERNVOORZIENINGEN • BREED AANBOD • DORPSSCHOLEN • SMAL AANBOD • VERVOER

 13. EN VERDER • VERZELFSTANDIGING 31-12-2010 • BRUIDSSCHAT 1 MILJOEN • HUISVESTING 350.000 + 175.000 • OPDRACHT OPSCHALING NAAR CA 5000 LEERLINGEN