Beeld & Geluid - PowerPoint PPT Presentation

jafari
beeld geluid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beeld & Geluid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beeld & Geluid

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
103 Views
Download Presentation

Beeld & Geluid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Beeld & Geluid

  2. Sfeer impressie

  3. Verwachting • Groots • Saai • Geschiedenis

  4. Ervaring • Leerzaam • Vermakelijk • Ongedwongen

  5. Verschil • Geen saai museum • Doen museum • Geschiedenis op leuke manier AANRADER!