univerzitet u novom sadu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzitet u Novom Sadu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzitet u Novom Sadu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Univerzitet u Novom Sadu - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Univerzitet u Novom Sadu. KONKURSI I JAVNI POZIVI ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE I SARADNJU. Sadr žaj prezentacije. Centar za upravljanje projektima na UNS-u IPA konkurs i APV javni pozivi Tempus projekti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Univerzitet u Novom Sadu' - jael-horne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
univerzitet u novom sadu
Univerzitet u Novom Sadu

KONKURSI I JAVNI POZIVI

ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE I SARADNJU

sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije
 • Centar za upravljanje projektima na UNS-u
 • IPA konkurs i APV javni pozivi
 • Tempus projekti
 • Projekti mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja – BASILEUS i JoinEU SEE, uz informacije o projektima WUS Austija, DAAD-a i dr.
slide3
CUP

“Modelovanje i razvoj centra i mreže za

upravljanje projektima na Univerzitetu u Novom Sadu” 1.1.2010 – 31.12.2010.

OSNOVNI CILJEVI:

 • Povezivanje učesnika na projektima, radi prenošenja iskustava u prijavi, vođenju, praćenju i evaluaciji projekata – RADIONICE, TRENINZI, SEMINARI
 • Sistematsko evidentiranje i praćenje svih nacionalnih i međunarodnih projekata na UNS-u, bez obzira da li se oni realizuju na nivou univerziteta ili njegovih konstitutivnih delova (fakulteta i instituta) –JEDINSTVENI SOFTVER
 • Praćenje i diseminacija informacija o pozivima i konkursima za predlaganje projekata u oblasti obrazovanja i istraživanja u Republici Srbiji, EU i šire; Prezentovanje pojedinačnih poziva u saradnji sa adekvatnim pokrajinskim, nacionalnim i evropskim institucijama i ekspertima –DISEMINACIJA AKTUELNIH INFORMACIJA
ipa prekograni ni program ma arska srbija
IPAPREKOGRANIČNI PROGRAMMAĐARSKA - SRBIJA

Otvoren 2. poziv za prikupljanje predloga projekata za zajednički

razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije

 • Rok: 14. februar 2011.
 • Dokumentacija, procedure i dodatne informacije: www.hu-srb-ipa.com
 • Ukupni iznos finansiranja: 12.359.230 evra iz IPA findova Zajednice
 • Kontakt: Kancelarija za evropske integracije Vlade RS
 • Informativni dani: ZRENJANIN, 7. DECEMBAR 2010.
 • Predlog projekata mogu da podnose i OBRAZOVNE INSTITUCIJE
 • Projekti usmereni na jačanje ekonomske i socijalne kohezije, zaštite životne sredine, zajedničkih aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavljanje prekograničnih tematskih puteva kulturnog nasleđa i uspostavljanje poslovnih veza.
 • U projektu moraju biti zastupljene najmanje po jedna organizacija iz Mađarske i Srbije, sa teritorije obuhvaćene programom.
apv projekti
APVPROJEKTI

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI

RAZVOJ raspisuje dva javna konkursa:

 • Za sunfinansiranje učešća na naučnim i stručnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2010. godini
 • Za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje
tempus 4 poziv
TEMPUS – 4. POZIV
 • BUDŽET ZA SRBIJU

6.300.000 €

 • KOFINANSIRANJE

10% od ukupne vrednosti projekta – “at least 10%

of the total eligiblecosts of the project”

 • ROK ZA PRIJAVU

15.februar 2011. godine, do 12:00 časova

Pozivamo vas na:

Radionicu za pisanje Tempus projekata u organizaciji UNS-a i Tempus

kancelarije:

17. decembar 2010. u Svečanoj sali FTN-a

Detalji će biti na sajtu UNS-a uskoro!

tempus 4 poziv1
TEMPUS – 4. POZIV

PRIORITETI

Nacionalni prioriteti – JOINT projekti

 • CURRICULAR REFORM

Modernization ofcurricula with 3 cyclestructure, ECTS

anddegree recognition

 • GOVERNANCE REFORM

No priorities

 • HES

Training of non-universityteachers

Training courses forpublic services(ministries,

regional/localauthorities)

Qualificationsframeworks

tempus 4 poziv2
TEMPUS – 4. POZIV

PRIORITETI

Nacionalni prioriteti – STRUCTURAL MEASURES projekti

 • GOVERNANCE REFORM

University management and student services

Institutional and financial autonomy and accountability

Equal and transparent access to higher education

Development of international relations

 • HES

Training of nonuniversityteachers

Development of lifelong learning in societyat large

Qualificationsframeworks

tempus 4 poziv3
TEMPUS – 4. POZIV

PRIORITETI

Regionalni prioriteti – JOINT projekti

 • CURRICULAR REFORM

Modernization ofcurricula with 3 cyclestructure,ECTS anddegree recognition

 • GOVERNANCE REFORM

University management and student services

Introduction of quality assurance

Institutional and financial autonomy and accountability

Development of international relations

 • HES

Development ofpartnerships withenterprises

Knowledge triangle:education-innovationresearch

Training courses for publicservices (ministries,regional/local authorities)

Development of lifelonglearning in society at large

Qualifications frameworks

tempus 4 poziv4
TEMPUS – 4. POZIV

Regionalni prioriteti – STRUCTURAL MEASURES projekti

 • GOVERNANCE REFORM

University management and student services

Introduction of quality assurance

Institutional and financial autonomy and accountability

Equal and transparent access to higher education

 • HES

Development of partnerships with enterprises

Development of lifelong learning in societyat large

Knowledge triangle: education innovation-research

Training courses for public services (ministries,regional/local

authorities)

Qualificationsframeworks

tempus 4 poziv5
TEMPUS – 4. POZIV

DOKUMENTA ZA APLIKACIJU

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/call_eacea_32_2010_en.php

 • Application form (the eForm): (to be published by December 2010)
 • Declaration of Honour by Legal Representative of Applicant Organisation (to be published by December 2010)
 • Detailed Workplan and Budget tables (to be published by December 2010)
 • Logical Framework Matrix (to be published by December 2010)
 • Mandates (signed by a rector)
 • Legal Entity Form: (applicant organisation only).Downloaded from http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_en.htm
 • Financial Identification Form: (applicant organisation only).

Downloaded fromhttp://ec.europa.eu/budget/info_contract/ftiers_en.htm

tempus 4 poziv6
TEMPUS – 4. POZIV

PROCEDURE ZA APLIKACIJU

Za potpisivanje mandata neophodno uraditi

sledeće:

 • Prethodno uneti osnovne podatke o predlogu projekta u bazu Univerziteta (naziv i kratak opis projekta,kontakt osoba sa Univerziteta/fakulteta, ukupni planirani budžet i suma koju dobija Univerzitet, partnerske institucije).
 • Dostaviti mandate rektoratu Univerziteta
 • Rektor potpisuje mandate, ukoliko su svi traženi podaci dostupni preko baze podataka – NOVI SOFTVER CUP-a.
kancelarija za me unarodnu saradnju
KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
 • Promocija i prezentacija programa mobilnosti studentima svih fakulteta UNS-a u saradnji sa studentskim parlamentima:

TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN” U ZRENJANINU – 24.11.2010.

Sadržaj prezentacije:

 • Razlika između exchange & degree studija
 • Stipendije u okviru programa:
 • Erasmus mundus Action 1 (master i PhD programi)
 • Erasmus mundus Action 2 programi
  • BASILEUS
  • JoinEU-SEE
 • Campus Europae
 • Forecast, DAAD, Mummert i druge stipendije
 • www.s4wb.eu
 • Pitanja&odgovori
kancelarija za me unarodnu saradnju1
KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Gde smo?

Trg Dositeja Obradovića 5 (kula)

IV sprat

Priključi se!

Profil: Мобилност студената УНС

Grupa:Mobilnost studenata UNS

E-mail: iro@uns.ac.rs

WWW.UNS.AC.RS

erasmus mundus action 2
Erasmus Mundus- Action 2

BASILEUS – 20 PARTNERSKIH UNIVERZITETA

2008.

JoinEU SEE– 20 PARTNERSKIH UNIVERZITETA

2009.

Treći projekat – UNS podneo tri prijave?

2010.

u okviru ovih konzorcijuma se organizuje akademska mobilno st putem onlajn konkursa koji su u toku
U OKVIRU OVIH KONZORCIJUMA SE ORGANIZUJE:AKADEMSKA MOBILNOSTputem onlajn konkursa koji su u toku!
 • STUDENATA NA SVIM NIVOIMA STUDIJA
 • NASTAVNIKA I ISTRAŽIVAČA
 • UNIVERZITETSKE ADMINISTRACIJE
 • STUDENATA NA SVIM NIVOIMA STUDIJA
 • NASTAVNIKA I ISTRAŽIVAČA
 • UNIVERZITETSKE ADMINISTRACIJE

EVROPSKA UNIJA

TREĆE ZEMLJE

(Third-countries)

joineu see destinacije
JoinEU SEEdestinacije:

Veb sajt: www.joineusee.eu

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Konkurs traje do 01.02.2011.

basileus destinacije
BASILEUSdestinacije:

Veb sajt: www.basileus.ugent.be

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Projekat čeka rezultate konkursa EACEA za III godinu finansiranja

Konkurs za stipendije se očekuje u DECEMBRU 2010.

ta pokriva stipendija mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja
Šta pokriva stipendija mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja:
 • ŽIVOTNE TROŠKOVE

1000 € (BA/MA) – 1500 € (PhD) – 1800 €

(postdoc) – 2500 € (staff) mesečno

 • PUTNE TROŠKOVE
 • OSIGURANJE TOKOM TRAJANJA MOBILNOSTI
 • ŠKOLARINUna instituciji domaćinu (do 3000 evra)
erasmus mundus action 21
Erasmus Mundus- Action 2

Prvo sajt UNS-a zbog praktičnih uputstava i objašnjenja za nastavno osoblje, zatim onlajn aplikacija!

Basileus

Čekamo konkurs!

JoinEU SEE

Konkurs u toku!

BASILEUS – letter of recommendation (do sada!)

JoinEU SEE – letter of interest i training / teaching / resreach plan

Celokupna dokumentacija se podnosi na engleskom, skenirana (JPG ili PDF) u sklopu onlajn prijave.

prijavljivanje
Prijavljivanje:

Prvo posetite sajt Univerziteta u Novom Sadu

WWW.UNS.AC.RS

Pročitajte uputstva

Potom posetite sajt projekta:

www.basileus.ugent.be

www.joineusee.eu

Prijava za stipendije je online

Sve prijave sakuplja, obrađuje i sortira koordinator

JOIN-EU SEE: Prijavljivanje za školsku godinu 2011/12. do

01. FEBRUARA 2011. god.

BASILEUS: Konkurs za školsku godinu 2011/12. najverovatnije od decembra do 15. februara 2011.

raspodela mobilnosti
Raspodela mobilnosti

Svake godine oko 400 mobilnosti za ceo konzorcijum

wus austria
WUS Austria

http://www.wus-austria.org

 • Brain Gain Program Plus (BGP+)

Finansiranje dolaska profesora, istraživača (eksperata) poreklom iz Srbije ili iz AustrijeBoravci u trajanju od nekoliko dana do 3 nedeljeSvrha boravka može biti: predavanje, istraživanje ili mentorski radCilj programa je unapređenje znanja u SrbijiMože se kombinovati sa projektima za master programeKonkurs je stalno otvoren (prijave poslati bar 3 nedelje pre predviđenog dolaska)

 • 2007-2011 Development of Labour Market Relevant Master, PhD and Chair ProgramsPodrška razvoju master kurseva relevantnih za tržište radaProgrami se prave uz konsultacije sa firmama i austrijskim partnerom

Dva master kursa na UNS podržana:Regional Politics and Development (University of Novi Sad, Center for Advanced European Studies and Research – CAESAR)

Master Program in Electronics (University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences)

daad nema ka slu ba za akademsku razmenu
DAADNemačka služba za akademsku razmenu
 • Stipendije za učenje jezika
 • Semestralne i godišnje stipendije
 • Istraživačke stipendije
 • Stipendije za umetnike
 • Finansiranje kratkih studijskih i stručnih putovanja i usavršavanja (nema roka, ali je neophodno planirati u napred)
 • Prijavljivanje od1. OKTOBRA do 15. NOVEMBRA

www.daad.rs

clagnesmueller@yahoo.de

univerzitet u novom sadu1
Univerzitet u Novom Sadu

PITANJA?

WWW.UNS.AC.RS

E-mail: iro@uns.ac.rs