konferencja fundacji wszechnicy budowlanej budownictwo indywidualne w lutym 2011 r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r. Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Nie tworzymy rzeczywistości - pomagamy ją poznać. Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.' - jadzia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konferencja fundacji wszechnicy budowlanej budownictwo indywidualne w lutym 2011 r

KonferencjaFundacji Wszechnicy BudowlanejBudownictwo indywidualne w lutym 2011 r.

Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Nie tworzymy rzeczywistości

- pomagamy ją poznać

budownictwo mieszkaniowe luty 2011 r
Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r.

W lutym 2011 r. oddano do użytkowania 8 506 mieszkań, tj. o 13,6%  mniej niż w 2010 r. W ciągu lutego br. rozpoczęto budowę 7 431 mieszkań, tj. o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu lutym ub. roku do 10 230 mieszkań, tj. o 8,5%.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

mieszkania oddane do u ytku wraz z powierzchni miesi cznie w okresie stycze 2009 luty 2011
Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąmiesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011

Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w lutym 2011 wyniosła 118,4 m2 i była o 17,8% wyższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w lutym 2010 roku.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

mieszkania oddane do u ytku miesi cznie w okresie i 2009 ii 2011
Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011

Nadal obserwowalny trend spadkowy liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

mieszkania kt rych budow rozpocz to w okresie stycze luty w latach 2006 2011
Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011

W ciągu dwóch miesięcy br. rozpoczęto budowę 13 678 mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-luty 2011 rozpoczęli budowę 6 541 mieszkań czyli aż o 38,8% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

mieszkania kt rych budow rozpocz to wed ug form budownictwa luty 2010 i 2011
Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (luty 2010 i 2011)

Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym zdecydowanie różni się od tej z roku poprzedniego. Zmalał udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, spółdzielczego oraz pozostałego na rzecz wzrostu udziału budownictwa indywidualnego (wzrost o 10,9 pkt. proc.).

2010 r.

2011 r.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

mieszkania na kt rych budow wydano pozwolenia w okresie stycze luty w latach 2006 2011
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011

Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się w porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku do 19 842 mieszkań, tj. o 9,2%.

W grupie inwestorów indywidualnych odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń, uzyskali oni pozwolenia na budowę 11 103 mieszkań, tj. 14,8% mniej w stosunku do 2011. roku.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

mieszkania na kt rych budow wydano pozwolenia wed ug form budownictwa luty 2010 i 2011
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (luty 2010 i 2011)

Struktura mieszkań, na które wydano pozwolenia nieznacznie się zmieniła. O 5 pkt. proc. wzrósł udział wydanych pozwoleń na mieszkania deweloperskie kosztem budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i „pozostałego”.

2011 r.

2010 r.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

slide9
Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia w okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województw

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

procent obywateli ue mieszkaj cych w domach jednorodzinnych w
Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %)

Najczęściej Europejczycy zamieszkują domy, a nie bloki. Na jeden dom przypada bowiem mniej niż jedno - bo jedynie 0,7 mieszkania. Jest to wynik zbliżony do rodzimego. W Polsce bowiem na jeden dom przypada 0,9 mieszkania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Co ciekawe ponad 90% z nich to budynki wolnostojące, podczas gdy w Europie średnio jest ich niecałe 60%. Ponadto warto zauważyć, że w 20 na 30 badanych krajów liczba domów jest większa niż lokali mieszkalnych.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Eurostat (luty 2011)

slide11
Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku

W związku z obserwowanymi trendami na rynku mieszkaniowym, w lutym mamy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku. Wynika on z sezonowości oraz zmniejszonej liczby wydanych pozwoleń w 2010 roku. Zdecydowanie zmalała liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W lutym oddano tylko 2 410 takich mieszkań i była to najniższa wartość w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wzrost udziału inwestorów indywidualnych

Wzrost udziału inwestorów indywidualnych na poziomie 14,1 pkt. proc. na rynku mieszkań oddanych do użytku może wynikać z faktu odczuwalnych skutków kryzysu, które w większym stopniu dotykają deweloperów.

Spodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budów

W najbliższych miesiącach dalszym ciągu powinniśmy obserwować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań, a zmiana trendu nie nastąpi wcześniej niż w połowie roku. Do tego czasu dynamika spadku powinna jednak stopniowo maleć. Możemy spodziewać się za to poprawy pod względem liczby rozpoczynanych budów, a także liczby wydawanych pozwoleń.

Inwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckim

Analizując mieszkania indywidualne oddane do użytku w okresie styczeń-luty 2011 widać, iż najwięcej mieszkań powstało w województwie mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Warto jednak zauważyć, że największe mieszkania zbudowane zostały w województwie opolskim, w którym oddano do użytku najmniej nowych budynków.

slide12
Dziękuję za uwagę

Małgorzata Walczak

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

slide14
W roku 2011 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalne oraz miesięczne opatrzone szyldem

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO.

Cel…to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego.

Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii.

MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

slide15
W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:
 • 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
 • Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne
 • Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraju
 • 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM
 • Wskaźniki budowlane – dane kwartalne
 • Budownictwo na GPW
 • Budownictwo inżynieryjne
 • Ceny w budownictwie
 • 3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE
 • Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym
 • Prognozy rozwoju mieszkalnictwa
 • Efekty budownictwa niemieszkalnego

KAŻDY RAPORT MRB 2011

ZAWIERA RÓWNIEŻzałącznik Excel

- tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników

MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

slide16
Oprócz kwartalnych raportów MRB, dysponujemy ofertąmiesięcznych opracowań MRB

Korzystne warunki dla prenumeratorów

Miesięczne raporty MRB

Opracowania miesięczne można zamawiać pojedynczo bądź w formie prenumeraty rocznej

Prenumeratorzy MRB kwartalnego otrzymują raporty miesięczneGRATIS

Harmonogram ukazywania się raportów kwartalnych

MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

slide17
Warunki zamówienia

MRB 2011 TO:

Możliwość PRENUMERATY ROCZNEJ obejmującej: 4 raporty kwartalne + GRATIS12 raportów miesięcznych!!!

4 500 PLN + 23% VAT

Możliwość zakupu POJEDYNCZEGO raportu kwartalnego

1 800 PLN + 23% VAT

Możliwość zakupu RAPORTÓW MIESIECZNYCH w formie: - PRENUMERATY ROCZNEJ

2 700 PLN + 23% VAT - POJEDYNCZEGO OPRACOWANIA 400 PLN + 23% VAT

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01, /24/ 355 77 03

bądź e-mail: [email protected]

MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

slide19
Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce planuje w latach 2011 i 2012 inwestycję mieszkaniową?
 • Jaka będzie skala remontów w Polsce w latach 2011-2012?
 • Jakie własne „cztery kąty” wybierają najczęściej Polacy?
 • Na co częściej będą decydować się inwestorzy: zakup mieszkania czy domu?
 • Co najczęściej „Kowalscy” będą remontować w latach 2011 i 2012?
 • Jakie będą źródła finansowania wykonywanych remontów i prac budowlanych w latach 2011 i 2012?
 • Kto będzie wykonawcą planowanych prac?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy –

Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków!

slide20
Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków obejmuje

Część I. Budownictwo mieszkaniowe w Polscezawiera charakterystykę budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czyli ilość i stan zasobów mieszkaniowych oraz informację o inwestycjach mieszkaniowych realizowanych w latach 2000-2010 wraz z cenami lokali na rynku pierwotnym i wtórnym.

Cześć II. Plany mieszkaniowo – remontowe Polaków 2011 – 2012ukazuje strukturę planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych w Polsce na lata 2011 i 2012.

Część III. Plany mieszkaniowe Polakówdotyczy szczegółowych preferencji inwestorów planujących zakup domu bądź mieszkania w latach 2011-2012, czyli jakie lokale będą „poszukiwane”.

Część IV. Plany remontowe Polakówobejmuje wnikliwe analizy dotyczące planowanych remontów i wykończeń domu/mieszkania na lata 2011-2012 w zakresie charakterystyki remontowanych budynków, rodzaju przeprowadzanych prac itp.

slide21
Raport Plany mieszkaniowo-remontowe Polakówjest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)

Cena raportu:

3 500 PLN + 23% VAT

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected]; [email protected]

slide23
Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie?
 • Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie?
 • Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki najlepiej się sprzedają w Internecie?
 • Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty?
 • Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie?
 • Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu?
 • W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych w Internecie?
 • Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych w Internecie?
 • Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się na sprzedaż swoich produktów w Internecie?

Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając raport

slide24
Internetowe kanały sprzedaży materiałów budowlanych i

artykułów wyposażenia wnętrz

 • Aukcje internetowe
 • Sklepy internetowe

Zakupy i sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie – wyniki badań

 • Badanie inwestorów indywidualnych
 • Badanie Mystery e-mail w sklepach internetowych
 • Badanie CAWI sprzedawców sklepów internetowych
 • Badanie IDI producentów materiałów budowlanych
 • Badanie wykonawców metodą CATI

Dobre praktyki w e-commerce

 • Case study
 • Czym powinien charakteryzować się dobry sklep internetowy

Wnioski i rekomendacje

 • Co najlepiej sprzedawać w Internecie?
 • Czy w Internecie jest miejsce na sprzedaż materiałów budowlanych?
 • W co warto inwestować?
 • Jak powinna wyglądać strona www sklepu internetowego?
 • I wiele innych…

Zakres raportu

slide25
Forma raportu:Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)y

Cena raportu:3000 PLN + 23% VAT

Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: [email protected];[email protected]

slide26
Szeroki zakres badań indywidualnych obejmuje:
 • Analizy rynku i segmentów rynkowych oraz analizy prognostyczne
 • Badania satysfakcji klientów, w szczególności z wykorzystaniem metody Customer Satisfaction Index (CSI)
 • Badania jakości obsługi klientów (Mystery Shopping, Mystery Calling)
 • Badania znajomości, wizerunku i pozycjonowania marek
 • Badania postaw i preferencji konsumentów oraz segmentacyjne
 • Testy nowych produktów, reklam, opakowań
 • I inne.
slide27
Firma ASM jest członkiem OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).
 • W styczniu 2011 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie:
 • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów bezpośrednich./ audytoryjnych (PAPI)
 • Badania realizowane techniką wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI)
 • Mystery Shopping
 • Badania CAWI (Computer Assisted Web Interview)
slide28
Projekty syndykatowe:

Adam Sakowski – Kierownik Projektu

Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected]

Marcin Gołębiowski – Analityk Rynku

Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: [email protected]

Joanna Florczak – Project Manager

Tel: /24/ 355 77 80, e-mail: [email protected]

Joanna Jarzębowska – Junior Project Manager

Tel: /24/ 355 77 66, e-mail: [email protected]

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

OD 15-TU LAT NA RYNKU BADAWCZYM !!!

Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutnowww.asm-poland.com.pl

-------------------------------------------------------

NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125

Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście

Kapitał zakładowy: 480 000 zł

-------------------------------------------------------

ad