Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) - PowerPoint PPT Presentation

jadon
ana retim izelgeleme mps n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
237 Views
Download Presentation

Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)

 2. Şirketin kapasitesinin yeterli olacağından, malzemenin gereksinim duyulduğunda elde bulunacağından ve müşteri isteklerinin müşteri tarafından belirlenen tarihlerde karşılanacağından emin olması için ne üretilmelidir?

 3. APICS (American production and inventory control society) sözlüğündeki MPS tanımı: “MPS, şirketin üretim yapmak için ne tür beklentilerinin olduğunun ifadesidir. Belirli konfigürasyonlar, miktarlar ve tarihlerle ifade edilecek şekilde şirketin ne üretmeyi planladığını göstermektedir. MPS bir satış tahmini değildir. MPS, satış tahminini, toplu üretim planını, kapasiteyi, malzeme elde bulunabilirliğini, müşteri bekletme durumunu, yönetim politikalarını ve amaçlarını dikkate almaktadır. Ana programlama sürecinin sonucudur. Ana programlama; talep, tahmin, müşteri bekletme, MPS, elde olması planlanan stok ve söz verilebilir stok miktarının bir gösterimidir”

 4. Satış tahmini, üretim tahmini, müşteri siparişleri, yönetim politikaları, malzeme ve kapasite yeterliliği, yan sanayi kapasitesi ölçütleri çerçevesinde şirketin hangi ürünü, hangi miktarda ve hangi tarihte üreteceğinin belirlendiği üretim çizelgesidir.

 5. Ana Üretim Çizelgeleme Süreci

 6. Olası ana üretim çizelgesinin geliştirilmesi • Elde olması planlanan stok miktarının hesaplanması, • MPS miktarlarının zamanlama ve büyüklüğünün belirlenmesi, • Satılabilir stok miktarının hesaplanması, • Üretim planı ve MPS nin ilişkilendirilmesi

 7. Elde olması planlanan stok miktarının hesaplanması • It : t. hafta sonunda elde olması planlanan stok miktarı • MPSt: t. haftada ana üretim çizelgesinde yer alacak üretim miktarı • Pt : t. hafta için söz konusu ürüne ilişkin bütçelenen üretim miktarı • COt: t. haftada teslim edilmesi için onaylanmış (müşteriye söz verilmiş) siparişler Bütçelenen miktarın onaylanmış siparişlerden büyük olması durumunda Pt’ nin çıkarılması, tersi durumunda da COt’ nin çıkarılması, t. hafta için en doğru sonucu verecektir.

 8. Örnek Bir jant fabrikası her tür araba için jant üretmektedir. Belirli bir jant tipi için ana üretim çizelgesi hazırlanacaktır. Bu jant tipi için bütçelenen miktarlar; Nisan ayında 100, Mayıs ayında 115 adettir. Dönem başında 70 adet stok bulunmaktadır ve bu ürün için ekonomik üretim miktarı 80 ve güvenlik stoğu 10 adettir.

 9. Elde olması planlanan stoğun MPS çizelgesinde gösterimi

 10. MPS miktarı ve zamanlamasının belirlenmesi Planlanan stok güvenlik stoğu değerine ulaştığında veya bu değerin altına düştüğünde çizelgeye MPS miktarı eklenmelidir

 11. Satılabilir stok miktarlarının hesaplanması Satış bölümünün belirlenmiş tarihlerde sevkiyatına söz verebileceği miktarlar Güvenlik stoğunu içerecek biçimde belirlenmektedir

 12. Satılabilir stok miktarı hesabı • İlk haftanın satılabilir stok miktarı; dönem başı stok ve ilk haftanın MPS miktarının toplamından, bir sonraki MPS değerinin olduğu haftaya kadar olan onaylanmış siparişlerin toplamının (o haftanın sipariş değeri hariç) çıkarılması • Sonraki haftalarda, MPS miktarının çizelgeye eklendiği her hafta için satılabilir stok miktarı; bir önceki haftanın planlanan stok miktarı ile o haftanın MPS miktarının toplamından, bir sonraki MPS haftasına kadar olan (o hafta hariç) onaylanmış siparişlerin toplamı çıkarılarak hesaplanmaktadır.

 13. Üretim planı ve MPS nin ilişkilendirilmesi MPS değerlerinin belirlenmesinde tahminler yerine üretim gereksinimlerinin kullanılması. Üretim gereksinimi ile belirli bir son ürünün istenen üretim miktarı kastedilmektedir