kris och krisbem tande sjsa13 barns h lsa och oh lsa l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa. Olika betydelser av begreppet kris. Samh ä llskris Ekonomisk kris Medicinsk kris Psykisk kris Kulturell kris . Människans benägenhet att kontrollera händelser i livet. Initiationsriter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kris och krisbemötande SJSA13 barns hälsa och ohälsa' - jaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olika betydelser av begreppet kris
Olika betydelser av begreppet kris

Samhällskris

Ekonomisk kris

Medicinsk kris

Psykisk kris

Kulturell kris

m nniskans ben genhet att kontrollera h ndelser i livet
Människans benägenhet att kontrollera händelser i livet

Initiationsriter

Giftemål

Jordfästning

aspekter i den psykologiska krissituationen
Aspekter i den psykologiska krissituationen

Den utlösande situationen

Den inre betydelsen

Den aktuella livsperioden

Social förutsättningar

kris och utveckling genom livet
Kris och utveckling genom livet

Barn och ungdomsårens kritiska livsperioder

Den vuxna människans kritiska livsperioder

Den vuxnes traumatiska kriser

likheter mellan barns och vuxnas k nslor av ngest inf r d den
Likheter mellan barns och vuxnas känslor av ångest inför döden

Hjälplöshet

Separation

Frustration

Kroppens undergång

Skuldkänslor

psykologiskt inneh ll i d endet
Psykologiskt innehåll i döendet

Förlust av kroppen

Förlust av självkontroll

Förlust av identitet

Förlust av medmänniskor

Förlust av livsinnehåll

Ensamheten

Skuld och skamkänslor

krisen som existentiell utmaning
Krisen som existentiell utmaning

Självkänsla - självförkastelse

Samhörighet - övergivenhet

Meningsupplevelse - meningslöshet och kaos

h ndelser som utl ser en traumatisk kris
Händelser som utlöser en traumatisk kris

1. En närstående dör

2. Sjukdom och plötslig invaliditet

3. Intagning på sjukhus eller annan institution

4. Misslyckande i samband med graviditet och barnafödande

5. Otrohet och skilsmässa

6. Sociala misslyckande och skamsituationer

7. Uppsägning och påtvingade sociala uppbrott

8. Yttre katastrofer

fyra kritiska perioder f r synskadade barn och ungdomar
Fyra kritiska perioder för synskadade barn och ungdomar

1. Första skolperioden

2. Puberteten

3. Körkort

4.Yrkesvalet

integritetshot vid intagning p sjukhus
Integritetshot vid intagning på sjukhus

Intagningsögonblicket

Intimiteten

Rutiner

krissituationer i samband med graviditet och barnaf dande
Krissituationer i samband med graviditet och barnafödande

1. Ofrivilliga aborter

2. Frivilligt framkallade aborter

3. Borttagning av livmodern

4. Missbildat eller utvecklingshämmat barn

5. Sterilitetsutredningar

k nslor i samband med otrohet
Känslor i samband med otrohet

Förnekande

Bestraffning

Depressiv aggressivitet

sociala situationer som kan utl sa en traumatisk kris
Sociala situationer som kan utlösa en traumatisk kris

1. Rattfylleri

2. Förskingringar

3. Snatteri

4. Självmordsförsök

5. Skandalisering och karriärmisslyckande

orsaker till krisens f rlopp
Orsaker till krisens förlopp

Åldersfas

Den roll som skeendet har

Den sociala situationen

barns separationsreaktioner vid inl ggning p sjukhus
Barns separationsreaktioner vid inläggning på sjukhus

1. Protestfasen

2. Depressiv förtvivlan

3. Likgiltighet

den traumatiska krisens f rlopp
Den traumatiska krisens förlopp

Chockfasen

Reaktionsfasen

Bearbetning

Nyorienteringsfasen

karakteristiska beteende i chockfasen
Karakteristiska beteende i chockfasen

Minnesluckor

Välordnade och tysta

Starkt affektivt beteende

yrkesm ssig kontakt med m nniskor i kris
Yrkesmässig kontakt med människor i kris

1. Chockfasen

2. Reaktionsfasen

3. Låst krisutveckling

funktioner med kristerapi
Funktioner med kristerapi

Att stödja patientens egna resurser

Konfrontera verkligheten

Bildminnet

Försvarsreaktionen

praktiska aspekter i akuta krissituationer
Praktiska aspekter i akuta krissituationer

Inte lämnas ensam

Kroppskontakt

Tillåta regrediering

Verbalisering

Härbärgering av känslor

alltid n rvarande symptom i sorgeprocessen
Alltid närvarande symptom i sorgeprocessen

1. Somatiska symptom

2. Ivriga föreställningar om den avlidne

3. Skuldkänslor

4. Fientliga reaktioner

5. Förlust av tidigare beteendemönster

sorgens centrum
Sorgens centrum

SKULD

GENOM

Ångest

Föreställningar

Om de avlidne

Fientliga

reaktioner

SEPARATION

SOMATISKA SYMPTOM

behandling av sorg vid akuta ngestreaktioner
Behandling av sorg vid akuta ångestreaktioner

Ångestdämpande medicin

Tröst

Ångestreaktion

f ruts ttningar f r sorgens konstruktiva bearbetning
Förutsättningar för sorgens konstruktiva bearbetning
 • Att man både förståndsmässigt och känslomässigt kan bejaka dödsbudets innebörd
 • Att man tillåter sig, och/eller av omgivningen tillåts att ge adekvata uttryck för de känslor förlusten väckt.
att bearbeta sorgen
Att bearbeta sorgen

1. Frigöra sig från banden till den avlidne

2. Anpassa sig till en miljö där den avlidne varit en del

3. Etablera nya relationer

icke ndam lsenliga f rh llningss tt till sorgen
Icke ändamålsenliga förhållningssätt till sorgen

1. Fördröjd sorgereaktion

2. Förvrängd sorgereaktion

3. Föregripande sorgereaktion

vad k nnetecknar en ndam lsenlig h llning
Vad kännetecknar en ändamålsenlig hållning?

Kunskaper

Empati

Självkännedom

Förankring i tidigare liv

kunskaper som r v rdefulla i en krissituation
Kunskaper som är värdefulla i en krissituation

Hur kriser uppstår

Hur de uttrycker sig

Hur krisförloppet kan se ut

Vilka försvar den drabbade använder

vanliga existentiella fr gor f r barn
Vanliga existentiella frågor för barn
 • Var fanns jag innan jag föddes?
 • Hur blev jag till?
 • Vad är det för mening med här livet om man ändå ska dö?
 • Mamma, jag vill inte bli gammal
existentiella fr gor runt barn i kris
Existentiella frågor runt barn i kris
 • Ljus Mörker 0-4 år Närhet Övergivenhet 4-6 år Kropp Kroppsskada 6-9 år Kontroll Kaos 9-13 år Autonomi Beroende 13-19 år Identitet Jagförlust
barnet i 2 4 rs ldern f rst r att
Barnet i 2-4-års åldern förstår att:

Den som är död rör inte på sig

Det är skillnad på att vara död och sova

Det är inget farligt att vara död ,

man kan komma tillbaka

samtal om d den f r barn kretsar runt
Samtal om döden för barn kretsar runt:

Dödens innebörd

Går det att andas i kistan?

Finns det telefon i himlen?

Kan man dricka läsk hos Gud?

Dödens mysterium

Hur fick dom in farmor i den där lilla burken?

uttryck f r en 5 rings sorg
Uttryck för en 5-årings sorg

Jag är ledsen när jag gråter,

men mamma är ju ledsen jämt

slide35
”Tänk att man kan vara så glad

fast man är så ledsen”

sorgens och sm rtans matematik
Sorgens och smärtans matematik

utsatthet + ensamhet

= önskan om bekräftelse

meningen med ritualer och ceremonier vid d dsfall
Meningen med ritualer och ceremonier vid dödsfall
 • att göra det verkliga verkligt
 • att hindra fantasier
 • att befrämja sorgearbetet
 • at markera övergången mellan liv och död
 • att ge struktur åt kaos
 • att ge möjlighet att uttrycka det som inte går att formulera med ord
 • att ge rum för gestaltandet av människans existentiella gränsfrågor
k nslor hos barn som f rlorat n gon de lskar genom sj lvmord
Känslor hos barn som förlorat någon de älskar genom självmord

Övergivenhet

Skuld

Rädsla

Vrede

Oro

Förnekande

Skam

Stumhet

Önskan

viktigt att barn f r veta att
Viktigt att barn får veta att:

Den som dog älskade mig

Det var inte mitt fel

ptsd post traumatic stress disorder dsm iv diagnostc and statistical manual of mental disorders
PTSD: Post traumatic stress disorder(DSM IV- Diagnostc and Statistical Manual of Mental Disorders)

Återupplevandesymptom

Undvikandesymptom

Överspändhetssymptom

barnet och det onda
Barnet och det onda

Aggressivitet – både vrede och onska?

bestraffning av barn
Bestraffning av barn

Vad jag är – vad jag gör

leken r ett s tt att hantera livets m rka sidor
Leken är ett sätt att hantera livets mörka sidor

Lekens rum

Sagans rum

Myter och ceremonier

lekens kraft
Lekens kraft

Flicka 3år har en lillasyster som är död. Varje dag

ringde hon i sin låtsastelefon och pratade intensivt med sin

syster. Vid ett tillfälle blev det lite bråkigt runt köksbordet

och pappan sa: ”

- om du inte är snäll så ringer jag lillasyster och berättar

- det kan du inte, för det är en låtsastelefon!

salutogenetiska modellen antonovsky
Salutogenetiska modellen(Antonovsky)

Människans kontinium

Total hälsa–––––––––––––total ohälsa

m nniskans totala livssammanhang
Människans totala livssammanhang

Personlig livshistoria

Samhällsklass

Bestämd kulturkrets

Bestämd ålder och kön

stressbalansen
Stressbalansen

Kaos

Ordning

Kaos OrdningMänniskan Ordning Kaos

Ordning

Kaos

kasam
KASAM

– Begriplighet: att kunna förstå olika situationer

– Hanterbarhet: en tro att vi kan hantera dem

– Meningsfullhet: det måste vara meningsfullt

att hantera dem

viktiga sektorer f r meningsfullhet i tillvaron
Viktiga sektorer för meningsfullhet i tillvaron

– Individens känsloliv

– Nära relationer

– Huvudsaklig sysselsättning

– Existentiella teman (död, sorg,

misslyckanden)