slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint Presentation
Download Presentation
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

เทคโนโลยีสารสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

เทคโนโลยีสารสนเทศ. เทคโนโลยีหรือกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม และอื่น ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดเก็บ ประมวลผล ค้นคืน และเผยแพร่สารสนเทศ. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ. ลักษณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง : ในกระบวนการปฏิบัติงาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เทคโนโลยีสารสนเทศ' - jaden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีหรือกลุ่มเทคโนโลยี

ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม และอื่น ๆ

ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดเก็บ

ประมวลผล ค้นคืน และเผยแพร่สารสนเทศ

slide2
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง :

 • ในกระบวนการปฏิบัติงาน
 • ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการสารสนเทศ

อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการสารสนเทศในสถาบันที่ให้บริการสารสนเทศ

slide3
ผลกระทบต่อวิชาชีพอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบต่อวิชาชีพอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประเภทของระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานสารสนเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
slide4
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลดขั้นตอนของงานที่ยุ่งยาก เช่น การยืม-คืน
 • ลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ปริมาณมาก เช่น ทำรายการ
 • งานรวดเร็วขึ้น ถูกต้อง เช่น การสั่งซื้อ (Electronic Data Interchange--EDI ) การสืบค้นข้อมูล
 • ขยายบริการใหม่ ๆ เช่น current content บน Web
 • บริการจัดส่งเอสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Delivery)
slide5
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประหยัดงบประมาณ เช่น “การใช้สารสนเทศร่วมกัน” การใช้ Journal Link การยืมระหว่างห้องสมุด
 • ส่งผลต่อการขยายตัวของแหล่งให้บริการสารสนเทศ

ในอนาคต งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

slide6
พัฒนาการในต่างประเทศ

ยุคที่ 1 (1961-1969)

 • มีใช้เฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมาก
 • พัฒนาระบบงานเอง
 • มีความพยายามพัฒนาระบบบูรณาการ
 • มีแนวคิดเรื่องข่ายงานบรรณานุกรม
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคมยังไม่ก้าวหน้า
1970 1979
ยุคที่สอง (1970-1979) ยุคเครือข่าย
 • ห้องสมุดขนาดเล็กเริ่มนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน
 • พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานหลายงาน
 • เกิดโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำงานแบบแยกส่วน
 • การใช้งานระบบเครือข่าย
 • เกิดมาตรฐาน MARC
 • เกิดเครือข่ายบรรณานุกรมอย่างกว้างขวาง

OCLC/ LG/ RLIN/ WLN

slide8
ยุคที่สาม (1980-ปัจจุบัน)
 • มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบูรณาการที่เป็น Turnkey system และใช้อย่างกว้างขวาง
 • แนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบเองเริ่มถดถอย
 • เกิดเครือข่ายสารสนเทศเชิงพาณิชย์ DIALOG
 • ในปี 1990 เกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ต่อมาได้มีการพัฒนา web site ซึ่งทำให้สถาบันที่ให้บริการสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
slide9
พัฒนาการในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2513-2519

 • นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตสหรายชื่อวารสาร
 • ได้รับโปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS จาก UNESCO
 • เกิด THAIMARC

ปี พ.ศ. 2520-

 • เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่าง ๆ
 • พัฒนาโปรแกรมเอง/ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น dBASE, CDS/ISIS
slide10
พัฒนาการในประเทศไทย
 • 2532 สร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
 • 2533 มช. เป็นแห่งแรกที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติชื่อ SEA URICA
 • โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติจาก USA เข้ามาจำหน่ายในไทย

หลายโปรแกรม

 • DYNIX เป็นโปรแกรมแรกที่ใช้ภาษาไทยได้
 • มีความพยายามในการสร้างเครือข่ายห้องสมุด ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีการจัดทำ Websit ของห้องสมุดแต่ละแห่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต
slide11
ประเภทระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Stand-alone system

1. Stand-alone catalog system

2. Stand-alone acquisition system

3. Stand-alone serial control system

4. Stand-alone circulation system

5. Stand-alone inter-library loan system

 • Integrated system

โปรแกรมมีความสามารถทำงานหลัก ๆ ของห้องสมุด เรียกว่า Module ฐานข้อมูลแต่ละงานเชื่อมโยงกัน

slide12
ระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบงานเหล่านี้

มีการพัฒนาให้มีความสามารถ

ทำงานบน web

 • Acquisition module
 • Cataloging module
 • OPAC module
 • Serial control module
 • Circulation module
 • Inter-library lone module
 • Journal indexing module
slide13
แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

1. ห้องสมุดเขียนโปรแกรมขึ้นใช้เอง

 • ต้องมีโปรแกรมเมอร์
 • ภาระมาก/ค่าใช้จ่ายสูง (พัฒนา/ ทดสอบ/ติดตั้ง /อบรม/ดูแลรักษา)
 • สามารถทำงานตามความต้องการได้ 100%

2. ห้องสมุดดัดแปลงโปรแกรมของห้องสมุดอื่นมาใช้

 • ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ดัดแปลงมา
 • ต้องใช้ Hardware เหมือนกัน
slide14
แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

3. ห้องสมุดซื้อโปรแกรมแบบ Turnkey มาใช้งาน

 • เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาในรูปการค้า ผู้จำหน่าย

ให้บริการตั้งแต่การจัดหา hardware / software/ ติดตั้ง /ทดสอบ / ใช้งาน/ ฝึกอบรม /ดูแลรักษา

 • สะดวกมาก/ เลือกทดลองก่อนได้/ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ระดับหนึ่ง/มีการฝึกอบรมก่อนใช้/ไม่ต้องติดตั้ง ดูแลรักษาเอง/ขายเป็น module/ ซื้อได้ตามกำลังงบประมาณที่มี (จำนวน USER)
slide15
แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

4. ใช้โปรแกรมร่วมกับข่ายงาน

 • เหมาะกับห้องสมุดขนาดเล็ก งบประมาณน้อย
 • ใช้เทอร์มินัลในการเชื่อมกับเครือข่าย
 • ต้องพิจารณาเครือข่ายที่จะสมัครเป็นสมาชิกให้ดี

ในด้านการให้บริการ ค่าสมาชิกที่จะต้องจ่ายเป็นรายปี

slide16
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศ
 • งานบริหารและงานสำนักงาน
 • งานจัดหา (Acquisition)
 • งานจัดทำรายการ (Cataloging)
 • งานวารสาร (Serial control)
 • บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC)
 • บริการยืม-คืน (Circulation service)
 • บริการสารสนเทศ (Information service)
slide17
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริหารและสำนักงานการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริหารและสำนักงาน
 • งานที่จัดการเกี่ยวกับเอกสาร กิจกรรมโต้ตอบเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การจัดบัญชี

การสั่งงาน

 • ลักษณะงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน
  • ด้านการติดต่อสื่อสาร
  • ด้านการบันทึกข้อมูล
acquisition
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานจัดหา (Acquisition)
 • คัดเลือกสารสนเทศที่มีรูปแบบ (format) เปลี่ยนไปเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ electronic publishing / multimedia
 • การสั่งซื้อแบบออนไลน์ ติดต่อกับสำนักพิมพ์โดยตรง
acquisition19
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับ งานจัดหา (Acquisition)
 • การสั่งซื้อกับร้านหนังสือบน web เช่น amazon.com/cubook.com ซึ่งทำธุรกิจแบบออนไลน์
 • การสร้างฐานข้อมูลเพื่อบันทึกรายการทรัพยากรที่ต้องการจัดหาเข้ามายังห้องสมุดหรือหน่วยงาน

(ฐานข้อมูลสั่งซื้อ / การเงิน / สำนักพิมพ์ตัวแทนจำหน่าย)

cataloging
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานจัดทำรายการ (Cataloging)
 • งานจัดทำรายการมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างมาก เทคโนโลยีทำให้การทำงานได้สะดวก และ รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ความต้องการบุคลากรในส่วนงานนี้ลดลง

cataloging21
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานจัดทำรายการ (Cataloging)
 • เดิม

แบบแผนการจัดหมู่ / หลักเกณฑ์การลงรายการ / การกำหนดหัวเรื่อง / การทำดรรชนี

 • ใหม่

MARC / โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลรายการ

บรรณานุกรม

original catalog
Original Catalog
 • การจัดทำรายการเอง โดยการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากร การลง รายการตามโครงสร้างที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MARC โดยเลือกระบบที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมกับห้องสมุดอื่น เช่น USMARC
cd rom catalog
CD-ROM Catalog
 • การจัดทำรายการโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลซีดี-รอม เช่น LC MARC/ Bibbliofile โดยไม่ต้องลงรายการ กำหนดเลขหมู่และ หัวเรื่องเอง วิธีนี้ห้องสมุดต้องเสียเงินบอกรับฐานข้อมูลซีดี-รอม เป็นรายปี
online catalog
OnlineCatalog
 • การจัดทำรายการโดยดึงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น website ฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดในต่างประเทศ

หรืออาจเป็นสมาชิกข่ายงานบรรณานุกรม

โดยเลือกดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ

ข่ายงานมาใช้งานได้ เช่น OCLC

serial control
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานวารสาร (Serial control)
 • การสั่งซื้อ/บอกรับวารสารผ่านระบบออนไลน์กับตัวแทนจำหน่าย /ผ่าน Web เช่น

บริการ EBSCONET

 • รูปแบบการให้บริการวารสารเปลี่ยนไป

Electronic Journal ทำให้การจัดหาวารสาร

พัฒนาเป็น Acquisition on Demand เช่น EBSCOOnline / Uncover

serial control26
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานวารสาร (Serial control)
 • การสร้างฐานข้อมูลทะเบียน รายการวารสาร เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
  • ฉบับที่มีอยู่ในห้องสมุด
  • ข้อมูลการส่งเย็บเล่ม
  • มีผู้ยืมออกหรือไม่
opac online public access catalog
บริการ OPAC การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (Online Public Access Catalog)
 • เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นรายการทรัพยากรที่มีในห้องสมุด บอกสถานภาพของทรัพยากรแต่ละรายการได้ (บอก location/ check shelve / check out /

on order/ cataloging/ repair)

online public access catalog
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (Online Public Access Catalog)
 • สะดวกและง่ายต่อการใช้ ค้นหาได้รวดเร็ว

ระบุรายการที่ต้องการได้อย่างละเอียด

  • สืบค้นได้จากหลายทางเลือก (ผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง /

สำนักพิมพ์ / เลขเรียกหนังสือ / ISBN / ISSN ฯลฯ)

  • เทคนิคการตัดคำ (Truncation)
  • การเชื่อมคำค้น and, or, not
  • จำกัดขอบเขตเฉพาะ
circulation service
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการยืม-คืน (Circulation service)
 • การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • สร้างฐานข้อมูลของงานยืมคืน (ฐานข้อมูลยืม-คืน/ ฐานข้อมูลสมาชิก)
 • ระบบจะคำนวณสิทธิ์ของสมาชิกในการยืม(จำนวนวัน/เล่ม) คำนวณค่าปรับได้โดยอัตโนมัติ
circulation service30
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการยืม-คืน (Circulation service)
 • ผู้ใช้สามารถดำเนินการเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • การตรวจสอบรายการที่ตนเองยืม / รายการค้างส่ง

/ ค่าปรับ

 • การจองหนังสือผ่านระบบ OPAC
 • การต่ออายุการยืมหนังสือผ่านระบบ OPAC
information service
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการสารสนเทศ (Information service)
 • สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง

ข้อมูลที่ได้รับประกอบด้วย :

  • ข้อมูลบรรณานุกรม (Catalog)
  • รายการดรรชนีและสาระสังเขป (Index&Abstract)
  • เนื้อหาเต็มรูป (Full text)
information service32
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบริการสารสนเทศ (Information service)
 • บริการตอบคำถามหรือบริการอ้างอิงที่ต้องเข้าถึงแหล่งภายนอกอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแต่ภายในสถาบันที่ให้บริการสารสนเทศเท่านั้น
slide33
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • ทำหน้าที่สอนการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic instruction) สอนผู้ใช้ให้เข้าถึงเครื่องมือสมัยใหม่ ได้แก่ OPAC / CD-ROM / Online ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ

แทนรายการในรูปบัตรหรือรูปเล่ม

slide34
การเปลี่ยนแปลงบาทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงบาทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • ต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกห้องสมุด มากกว่าภายในห้องสมุด
 • มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางไกล (Distance learning)
 • ให้บริการแบบขึ้นอยู่กับผู้ใช้เฉพาะรายมากขึ้น (Personnel client-based services)
slide35
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้สอนทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล
 • เป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบฐานข้อมูล
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic publishing specialist) รวมทั้ง

การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน Internet

slide36
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • เป็นผู้กลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
 • เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม
 • เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้

อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

slide37
สรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผลกระทบต่อสถาบันที่ให้บริการสารสนเทศ
  • งานบริหารและงานสำนักงาน
  • งานจัดหา (Acquisition)
  • งานจัดหมู่และทำรายการ (Cataloging)
  • งานวารสาร (Serial control)
  • บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC)
  • บริการยืม-คืน (Circulation service)
  • บริการสารสนเทศ (Information service)
slide38
สรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผลกระทบต่อผู้ให้บริการสารสนเทศ
  • ด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
slide39
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • มีทักษะและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศจากแหล่ง

ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก /

มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับสืบค้น

สารสนเทศอย่างหลากหลาย

 • มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศทั้งจากฐานข้อมูล

ออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial database) และ

ฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดี-รอม ฯลฯ

slide40
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • มีทักษะในการสอนและแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับเทคนิค

การสืบค้นสารสนเทศ

 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีกับผู้ใช้ (Commumication skill)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการ
slide41
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • มีความรอบรู้แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาอย่างหลากหลายและลึกซึ้ง โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
 • มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่สำคัญ
 • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระยะไกล
slide42
ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการสารสนเทศ
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ที่มี

การผลิตเผยแพร่อยู่เป็นจำนวนมาก และ

มีราคาแพง เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกที่

เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้

เป็นการใช้งบประมาณอย่างประหยัด

slide43
สรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผลกระทบต่อผู้ให้บริการสารสนเทศ
  • ด้านความรู้ทางด้านภาษา

สื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ดี