Plaatreconstructies van de Staande Helvetia - PowerPoint PPT Presentation

jaden-rosa
plaatreconstructies van de staande helvetia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plaatreconstructies van de Staande Helvetia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plaatreconstructies van de Staande Helvetia

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Plaatreconstructies van de Staande Helvetia
113 Views
Download Presentation

Plaatreconstructies van de Staande Helvetia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1968 - 2013 Plaatreconstructies van de Staande Helvetia Saai om te zien; verslavend om te doen

 2. Het handboekonontbeerlijk bij iedere studie aan Staande Helvetia

 3. De auteurs

 4. De ‘‘voorlopers” • M. Wickam – Jones - Engeland • E. M. Zumstein - Zwitserland • Ed. Rüttiman - Zwitserland • H.H. Stocker - Zwitserland

 5. Het eerste boek

 6. Tot nu toe verschenen

 7. Kenmerken van de plaat van 100 ; de OP of Originalplatte

 8. Van gravure tot drukplaat1-10-20-100-200-400

 9. Van gravure tot drukplaat1-5-25-100-200-400

 10. Grafische weergave van de plaats waar de fouten voorkomen(Zinken) S = Spalte = rij Z = Zwischenreihe = tussenrij van 20 H = Hundertermerkmal = kenmerken van de plaat van 100 F = Feldmerkmal = kenmerk van 1 veldje

 11. Rijkenmerken bij 73E uit de verzameling van Pascal Schneider

 12. Veldkenmerken bij 73Euit studie van Jan Doorenbos

 13. Meestal meer dan 1 kenmerkEen voorbeeld uit het boek van Werner Bensing

 14. Meer is beterVaak zijn kenmerken overstempeld

 15. Goede zoekhulpen zijn een zege; ken-merken van de rijen en tussenrij van 20

 16. Rijkenmerken Zinken

 17. Rijkenmerken Mannhart

 18. Veldkenmerken Doorenbos

 19. Veldkenmerken Jacobi aHoe meer kenmerken per veld zijn weergegeven hoe sneller een veldje gevonden wordt

 20. Veldkenmerken Jacobi b

 21. Veldkenmerken Jacobi c

 22. Electronische “gezichts” herkenningieder tandingsraam heeft unieke kenmerken; de programmatuur hiervoor wordt nog verfijnd.

 23. Opbouw gegevens • In een rekentabel • In database