slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Проректор з наукової роботи, д.ф-м.н ., професор Беспалова Світлана Володимирівна

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Проректор з наукової роботи, д.ф-м.н ., професор Беспалова Світлана Володимирівна - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2012 РОЦІ. Проректор з наукової роботи, д.ф-м.н ., професор Беспалова Світлана Володимирівна.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Проректор з наукової роботи, д.ф-м.н ., професор Беспалова Світлана Володимирівна' - jada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У 2012 РОЦІ

Проректор з наукової роботи, д.ф-м.н., професор Беспалова Світлана Володимирівна

slide3
ДИНАМІКА НДР З НАПРЯМУ “ОПТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РІДКИХ, ДОРОГОЦІННИХ І ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ”Науковий керівник – д.х.н., проф. Алемасова А.С.

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НДР

ПРИКЛАДНІ НДР

Проект ДФФД «Аналітичнезабезпеченняновихтехнологійрекультиваціїгрунтів, щомістятьважкі метали»

Модифікаториіекстрагенти

Аналітичніформи в оптичних методах аналізу

Вилучення дорогоцінних та токсичних металів

 • Підприємстваі установи кольоровоїметалургії, електроенергетики, охорониздоров’яіхарчовоїпромисловості

Атомно-абсорбційний та спектрофотометричнийаналізконцентратів

2008-2012 за договорами отримано 1372 тис. грн.

АТЕСТОВАНА АНАЛІТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

свідоцтво № 06544-2-4-80-вл

slide4
ДИНАМІКА НДР З НАПРЯМУ “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ”Науковийкерівник д.е.н., професор Лисенко Ю.Г.

ПРИКЛАДНІ НДР

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НДР

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ

Інформаційно-аналітична система управлінняфінансовими ресурсами МОНУ

Автоматизація

фінансовоїзвітності в МОНУ з використаннямІнтернет-технологій

Концепціясистемиуправлінняфінансовими ресурсами МОНУ

ВНЗ, технікуми

2012 р.: 197 договорів на суму 481 тис. грн.

2013 р.: очікуваний економічний ефект – 30 млн.грн.

НДІ «ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ»

slide5
ДИНАМІКА НДР З НАПРЯМУ “ЕКОЛОГІЯ ТЕХНОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО РЕГІОНУ”Науковийкерівник д. ф.-м.н., професор Беспалова С.В.

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НДР

ПРИКЛАДНІ НДР

Управління екобезпеки Донецької міськради

2 договори (140 тис. грн)

Розробкакомплексу автоматизованогобіомоніторингудовкілля

«Біологічнітехнологіївідновленняекологічногостану Донбасу»

Підприємства водозабезпечення

та водовідведенняДонецька

2 договори (200 тис.грн.)

Підготовкадержстандартів«Розробкасистеминормованихпараметрівбіоіндикаторів»

Грант ЄС “Низько-вуглецевіможливості для індустріальнихрегіонівУкраїни»

150 тис. €

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР НБІ “КОНВЕРГЕНЦІЯ”

slide7
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І ПРИКЛАДНІ НДР З НАПРЯМУ “МОЛЕКУЛЯРНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА ПРОДУКТІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”Науковийкерівник д.Б.Н., професор Бойко М.І.

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ

ПРИКЛАДНІ НДР

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НДР

Технологіявиділенняферментнихпрепаратівсичужної, целюлозолітичної, пектолітичної та лігнолітичноїдії

 • Ладижинськийферментний завод «Ензим» (договір),
 • підприємстваз переробкипаперовихвідходів,
 • з переробкирослинноїсировиниу біопаливо
 • з силосуваннякормів

Біологічноактивніречовинибазидіальнихгрибів та їхпрактичневикористання

Одержаннягібридівїстівного гриба гливизвичайної з кращоюурожайністю та якістюпродукції у порівнянні з зарубіжними

 • ТОВ «Укрміцелій» м. Донецьк
 • ТОВ «Біотехнологія» м. Донецьк;
 • ТОВ «Троянда» м. Донецьк
 • (передбачається зниження собівартості продукції на 53%)

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР НБІ “КОНВЕРГЕНЦІЯ”

slide8
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ НДР З НАПРЯМУ “КУЛЬТУРА НАРОДІВ ДОНБАСУ”Науковийкерівник д.ф.-м.н., професор Беспалова С.В.

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НДР

ПРИКЛАДНІ НДР

Лінгвістична карта Донеччини: мови у поліетнічномурегіоні

 • ДержавнийкомітетУкраїни у справах національностей та релігій
 • Обласніорганивлади
 • Національні общини
 • Держави, що зацікавлені у гуманітарній підтримці співвітчизників
 • Регіональні ЗМІ

Становлення та розвитоккультуринародівполіетнічногорегіону

Моделізапобіганнязагрозиміжнаціональнихконфліктів

Самоорганізаціяетнічних та поліетнічнихгруп

Мас-медійнапідтримка

Етнічнікультури в умовахрегіональноїполікультурності

ННЦ ГУМАНІТАРНОГО РЕГІОНОЗНАВСТВА

slide9
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ АСПІРАНТУРИ

11

10

10

49%

45,6%

46%

14

випуск бюджет

випуск контракт

захист дисертацій у строк

дисертації, рекомендовані до захисту

slide10
СТУДЕНТСЬКАНАУКА. ОЛІМПІАДИ

Всеукраїнськістудентськіолімпіади МОН:

21 студент - переможець (1 – І місце, 9 – других та 11 третіх);

3 командиДонНУнагороджені дипломами III ступеня на олімпіадізпрограмування

 • Бронза – V Міжнароднаолімпіадазхімії (ІсламськареспублікаІран) - ПавлійПилип
 • 3 призовемісце - I МіжнароднізмаганнязпрограмуванняSCADA-Чемпіонаті (Росія) - Раєв Антон
 • 7 призовемісце - команда студентів-програмістів в напівфіналіЧемпіонатусвітузі спортивного програмування.
 • Всеукраїнськіконкурсистудентських НДР: автори 33 робітнагороджені дипломами МОНУ (10 – I ступеня, 12 - II ступеня, 11 - III ступеня); 4 премії та 5 грамот НАНУ
slide11
ПРОПОЗИЦІЇ

ПроситиДержказначействоУкраїнизабезпечувативиконання НДР в кризовихситуаціях.

Надати право ВНЗ узгоджуватитермінивиконання НДР з їхпоточнимикошторисами.

ЗавершитирозбудовуНауково-навчальнихцентрів та схемиїхфінансовогозабезпечення.

Видатидовідниккваліфікаційнихвимог до посад у сучасних ВНЗ.

Створитиміжвузівськуінформаційну мережу.

ПродовжитиформуванняЦентрівколективногокористуваннянауковимобладнанням.

slide12
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ПрофесорБеспалова СвітланаВолодимирівна

E-mail: [email protected]

Тел./факс: +38 (062) 302-92-23

slide14
ИЗОПОЛИ- И ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЯ D- И F-ЭЛЕМЕНТОВ И МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИОАКТИВНЫЙ ГИДРОКСИАПАТИТ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫНаучный руководитель к.х.н., доц. Розанцев Г.М.

Финансирование: 506,2 тыс.грн.

Апробация:

Межрегиональный научно-производственный Центр

лабораторной диагностики (г. Донецк);

Кафедра терапевтической стоматологии

ДонНМУ им. М. Горького

Преимущества:Биосовместимость материала, дешевизна,

простота приготовления композиций

1. НОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ

2.НОВЫЕ МЕТОДИКИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕН-НОГО СИНТЕЗА ПОЛИОКСОМЕТАЛ-ЛАТОВ – МОДИФИКАТОРОВ БИОАКТИВНОЙ КЕРАМИКИ

Потенциальные заказчики:

Медицинские учреждения терапевтической стоматологии.

Справочные базы данных, международные издательства

4 CIF-файла (ICSD Database, Germany- Международная

база данных структур), 15 статей (6 в Scopus), 4 патента,

44 тезиса, 5 учебных пособий;

защищены 3 кандидатские диссертации

slide15
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ЭПОКСИДНО-ПОЛИСИЛОКСАНОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИНаучный руководитель д.х.н., проф. Михальчук В.М.

Финансирование: 271,2 тыс.грн.

Преимущества:

Разработка новых конкурентоспособных полимерных

материалов: защита металлов от коррозии,

мраморных и каменных сооружений от биоразрушения;

создание клеящих композиций для алюминиевых сплавов.

Смазка для пар трения, работающих

в экстремальных условиях

1. МЕТОДИКА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗА ЭПОКСИДНО-СИЛОКСАНОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА – ТВЕРДОЙ СМАЗКИ

Потенциальные заказчики:

ЧАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ», Авиационный научно-

технический комплекс им. А.Антонова,

предприятия технического приборостроения

1 монография, 1 учебник с грифом МОНМСУ, 20 статей

(11в Scopus), 4 патента Украины, 1 патент Российской Федерации,

53 тезиса, 3 учебных пособия; защищены 2 кандидатские диссертации

slide16
ОБЪЁМНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯНаучный руководитель д.ф-м.н., профессор Варюхин В.Н.

Финансирование: 214,8 тыс.грн.

Преимущества:

Первыйнаучно обоснованный метод получения

наноструктурных материалов с заданными

свойствами для энергетики и машиностроения

МЕТОД

ПЛОСКОЙ ВИНТОВОЙ ЭКСТРУЗИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

Потенциальный заказчик:

предприятия по обработке цветных металлов и сплавов

(Донецкий завод алюминиевых профилей,

Артемовский завод по обработке цветных металлов,

Киевский завод алюминиевых строительных

конструкций).

2 монографии,1 учебное пособие, 15 статей

(7в Scopus), 7 тезисов; защищены 2 кандидатские диссертации,

1 PhD в университете имени Адама Мицкевича (Польша)

slide17
НАНОКОМПОЗИТЫ И МОНОМЕРЫ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С ЗАДАННЫМ КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВНаучный руководитель д.х.н., профессор Олейник Н.М.

Финансирование: 510,712 тыс.грн.

Апробация, преимущества:

Эпоксидные композиции прошли апробацию на

опытном производстве ИнФОУ НАН Украины

Преимущества: высокая адгезия, термо-,тепло- и

влагоустойчивость

МАТЕРИАЛЫ:

ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ И НАНОКОМПОЗИ-ЦИИ ДЛЯ КЛЕЕВ

И ПОКРЫТИЙ (Патент № 67454, заявка на патент № 201212820)

Потенциальный заказчик:

предприятия различных секторов промышленности

(строительство, электроника, авто- и авиа-строение,

медицина, производство полимеров)

3 учебных пособия, 12 статей (6 в Scopus), 64 тезиса,

1 патент, подано 2 заявки;

подготовлена 1 кандидатская диссертация

slide18
ДИССИПАТИВНЫЕ МИКРО- И МАКРОСТРУКТУРЫ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВНаучный руководитель д.ф.-м.н., доц. Русаков В.Ф.

Финансирование: 318,8 тыс.грн

Апробация, преимущества:

Методика предложена впервые и не имеет аналогов

в мировой практике, позволяет получать

информацию о пространственной и временной

динамике развития термомагнитных неустойчивостей

в низкотемпературных и высокотемпературных

сверхпроводниках

МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЛАВИН С ИСПОЛЬЗОВА-НИЕМ ИНДУКИВ-НЫХ И ХОЛ-ЛОВСКИХ ДАТЧИКОВ

Потенциальный заказчик:

Предприятия микроэлектроники (создание приборов

с защитой от воздействия электромагнитных шумов

на чувствительные элементы систем управления)

1 учебное пособие, 8 статей в Scopus, 11 тезисов,

получен 1 патент Украины, подана 1 заявка на полезную модель;

защищены 2 кандидатские диссертации

slide19
МОДЕЛЬ КОГНИТИВНОГО УРОВНЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ГОЛОВНЫМ МОЗГОМ:
 • ПОДХОД ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТАНаучный руководитель д.т.н., профессор Каргин А.А.

Финансирование: 620,1 тыс.грн.

Апробация, преимущества:

Создание интеллектуальных машин с повышенной

эффективностью управления в сложных динамических

ситуациях

ТЕХНОЛОГИЯ

СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Потенциальный заказчик:

предприятия Государственной службы Украины по

чрезвычайным ситуациям (для создания нового

поколения систем управления автономной

мобильной техникой)

1 монография, 18 статей (1 в Scopus), 22 тезиса;

5 кандидатских диссертаций и 3 подано к защите

slide20
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН ДЕФОРМАЦИЙ В СОСТАВНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕЛАХ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО,
 • ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО И СЛОИСТОГО СТРОЕНИЯНаучный руководитель: д.т.н., профессор Сторожев В.И.

Финансирование: 400,8 тыс.грн.

МЕТОД

РАСЧЕТА ТЕРМОНАПРЯ-ЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Экономическийэффект, преимущества:

Результати НИР могут привести к построению

аппроксимирующих моделей трехмерных композитных тел,

которые позволят удешевить изготовление высокостойких

современных материалов

Потенциальныйзаказчик:

Предприятия ракетно-космической отрасли

4 учебных пособия, 32 статьи (5 в Scopus),38 тезисов;

5 кандидатских диссертаций и 3 подано к защите

slide21
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ "РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ"Научный руководитель: д.э.н., профессор Лысенко Ю.Г.

Финансирование: 113,4 тыс.грн.

Потенциальныйзаказчик:

МВД Украины, МОЗ Украины (ведутся переговоры)

ИНФОРМАЦИОН-

НО-НАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ МОНУ

(Свидетельство о регистрации авторского

права № 45191

и № 45192

от 16.08.2012 г.)

Реальныйзаказчик:

Учебные заведения и организации МОНУ (более 200 орг.)

Экономическийэффект, преимущества:

Планируемый на 2013 г. Экономический эффект в масштабах

МОНУ – 30,0 млн. грн. при условии подключения к системе

всех учебных заведений и организаций МОН (более 800).

5 монографий,2 учебных пособия, 7 статей,

2 свидетельства авторского права

slide22
МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 • В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕНАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: д.э.н., профессор Дмитриченко Л.И.

Финансирование: 386,8 тыс.грн

Экономическийэффект, преимущества:

Повышение эффективности труда, снижение издержек

от использования трудовых и производственных

ресурсов за счет повышения мотивации персонала.

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО-СТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ

Потенциальныйзаказчик:

Предприятия всех форм собственности

(плановый отдел, отдел кадров, аналитический отдел)

5 монографий, 1 учебник с грифом МОНУ, 5 учебных

пособий, 25 статей, 44 тезисов;

защищена 1 докторская и 5 кандидатских диссертаций

slide23
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАХРОНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ И КАТЕГОРИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХНАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: д.филол. н., профессор Калиущенко В.Д.

Финансирование:213,0 тыс.грн

Апробация, преимущества:

Комплексная модель исследования лексики

в германскихязыках (новыйподход).

Механизмыразвитиямногозначности.

ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ ИССЛЕДОВАНА ПРОБЛЕМА НЕРОНИМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУРНОГО И СОПОСТАВИТЕЛЬ-НОГО МЕТОДОВ

Потенциальныйзаказчик:

факультеты иностранных языков высших учебных заведений,

бюро переводов, школы изучения иностранных языков

3 монографии (1 в международном издательстве Peter Lang),

3 учебника с грифом МОНУ,

10 учебных пособий, 56 статей;

защищены 1 докторская, 17 кандидатских диссертаций

slide24
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАНОГО СОСТОЯНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК С КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ СИЛОВЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙНАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: д.ф.-м.н, академік НАНУ, проф.Шевченко В.П.

Финансирование: 434,4 тыс.грн

Преимущества:

Безопасность транспортировки и хранения

жидких грузов.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА С УПРУГИМИ ОТСЕКАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ЖИДКОСТЬ

Потенциальныйзаказчик:

НИИ и КБ, связанные с проектированием и разработкой

систем транспортировки, хранения и использования

жидких грузов (ракетно-космические, авиационные,

морские, ж/д). Министерство машиностроения,

его НИИ и КБ, КБ Южное, Николаевский

судостроительный завод, Азовмаш

18 статей (8 в Scopus), 34 материала конференции;

защищены 5 кандидатских диссертаций

slide25
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МАГНИТОФОРЕТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ИОНОВ В РАСТВОРАХ В ВЫСОКОГРАДИЕНТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХНАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: д.ф.-м. н., член-кор. АПНУ, профессор Горобец Ю.И.

Финансирование: 718,562 тыс.грн

СПОСОБ АНИЗОТРОПНОГО ОСАЖДЕНИЯ РЕЛЬЕФНОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ФМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОСНОВАХ (Заявка на патент №3145261)

ПРИНЦИПЫ ЛОКАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ОСАЖДЕНИЯ МЕДНЫХ СЛОЁВ В ГРАДИЕНТНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Апробация, преимущества:

Результаты проекта апробированы в учебном процессе

в НТУУ «КПИ», прошли научную апробацию в

Институте магнетизма НАН и МОН Украины

Потенциальныйзаказчик:

электрохимические производства, предприятия

радиоэлектронной промышленности,

разработчики и производители

высокоградиентных магнитных фильтров

11 статей (4 в Scopus), 31 материал конференции,

1 заявка на изобретение;

представлена к защите 1 кандидатская диссертация

slide27
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ НА БАЗЕ СХЕМ С МАНИПУЛЯЦИЕЙ ГАРМОНИКНаучный руководитель: д.т.н., профессор Крыжановский В.Г.

Финансирование: 244,3 тыс.грн

Апробация, преимущества:

Технология ресурсо- и энергосбережения

Разработанные приборы могут быть использованы в системах

мобильной связи. цифровом телевидении, системах

передачи энергии и информации (RFID, NFC)

Усилитель-модулятор класса Е для модуляции сигнала

стандарта ISO 14443B,

проходит апробацию в ООО «Бета TV Com»

ТЕХНИКА:

1. УСИЛИТЕЛЬ-МОДУЛЯТОР КЛАССА Е, МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(Патент № 64880 )

2. УСИЛИТЕЛЬ СВЧ ДИАПАЗОНА ИНВЕРСНОГО КЛАССА F-1 НА ЩЕЛЕВЫХ РЕЗОНАТОРАХ

Потенциальныйзаказчик:

Производители радиотехнической продукции

(НПП «Сатурн», НПП «Орион», ГП «Орион навигация»),

предприятия радио-и мобильной связи,

силовой электроники и предприятия энергоснабжения

(ГП НИИКА, завод «Топаз», ООО «Бета TV Com»)

10 статей и материалов в Scopus, 7 статей, 6 тезисов;

2 патента, 2 заявки, свидетельство о регистрации

топографии интегральной микросхемы; 1 кандидатская диссертация

slide28
ПОИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ РАДИКАЛЬНО-ЦЕПНЫХ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ
 • ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
 • Научный руководитель: к.х.н., профессор Николаевский А.Н.

Финансирование: 353,6 тыс.грн

Апробация, преимущества:

Улучшениездоровьячеловека – препараты, замедляющие

окислительныепроцессы в организме;

экологическибезопасное

продлениесрокахраненияпищевыхпродуктов

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ

ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ, МАСЕЛ И ПОЛИМЕРОВ

Потенциальныйзаказчик:

Предприятия фармацевтической промышленности

(ООО «Интермед», г. Донецк),

производители растительного масла («Укролияпром»,

компания «Кернел»), производители полимерной

продукции (Донецкий завод «Донпласт»)

3 учебныхпособия, 8 статей в Scopus, 4 статьи в журналах

АК Украины, 37 тезисов; получено 2 патента Украины

slide29
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, АЛМАЗОПОДОБНЫХ И МЕТАЛЛ-ФУЛЛЕРЕНОВЫХ ПЛЕНОК ИОННО-ПЛАЗМОВЫМИ МЕТОДАМИНаучный руководитель: д.ф-м.н., профессор Бажин А.И.

Финансирование: 319,4 тыс.грн

Апробация, преимущества:

Проект «Разработка технологии производства солнечных

элементов и гибких экранов на основе OLED» – победитель

конкурса Донецкой ТПП «Инвестируй в Донбасс –

инвестируй в будущее» (2012 год)

Разработанные нанопокрытия увеличивают твердость

режущих инструментов (например, скорость обработки

стали возрастает на 40%)

1. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК С ВЫСОКОЙ МИКРОТВЕРДОСТЬЮ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОФУЛ-ЛЕРИТОВЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОТОДИОДОВ

Потенциальныйзаказчик:

Предприятия металлообрабатывающе отрасли

(НПП «Гормашинструмент» (г. Донецк), Дружковский

метизный завод (Донецькаяобл.)

1 учебноепособие, 5 статей (2 статьи в Scopus), 14 тезисов;

3 экспоната на Международной выставке 4th International Forum

Science & Technologu Days Poland-East (Польша)

slide30
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ – ПРОДУЦЕНТОВ ПРОТЕАЗ, ЦЕЛЛЮЛАЗ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВНаучный руководитель: д.б.н., профессор Бойко М.И.

Финансирование: 250,0 / 444,0 тыс.грн

1. ТЕХНО-

ЛОГИЯ

ПОЛУЧЕНИЯ И

ОЧИСТКИ ФЕРМЕНТ-

НЫХ ПРЕПАРАТОВ СЫЧУЖНОГО, ЦЕЛЛЮ-ЛОЗОЛИТИЧЕСКОГО И ЛИГНОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Преимущества:

Ферменты молокосвертывающего действия грибного

происхождения: могут использоваться в пищевой

промышленности. Активность молокосвертывающего

фермента I. Lacteus в 2-3,5 раза выше, чем у существующих

аналогов. Целюллозолитические ферменты: могут

использоваться для утилизациирастительных отходов,

получения топлива и в экологии.

2. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШТАММОВ СЪЕДОБНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ БАЗИДИО-

МИЦЕТОВ

Потенциальныйзаказчик:

Грибоводческие предприятия (ООО «Укрмицеллий»),

молокоперерабатывающие заводы и предприятия

сыроварения (Ладыжинский завод ферментных

препаратов «Энзим», ООО «Биотехнология»)

3 учебныхпособия, 15 статей ( 1 в Scopus), 30 тезисов;

5 патентов, 12 заявок;

подготовлены и приняты к защите 2 кандидатские диссертации

slide31
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЕНИЯ БУРОУГОЛЬНЫХ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОСФЕРЫ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ РЕГИОНОВНаучный руководитель: к.х.н., доц. Зубкова Ю.Н.

Финансирование: 773,7 тыс.грн

Апробация, преимущества:

Стимулятор-адаптоген Гуматаммонияпрошел

испытанияна зерновых, овощныхкультурах и на

винограде в ИАП НААН (г. Киев), на Сквирскойопытной

станции ИАП НААН. По результатам экспертизы в

ГП «Институтэкогигиены и токсикологииим. Л.И.Медведя»

полученоположительноерешение о включенииГумата

аммония в Перечень пестицидов и агрохимикатов,

разрешенных к использованию в Украине

Ориентировочное снижение себестоимости работ

минимум на 30%.

ТЕХНОЛОГИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛОВ

Патенты №№ 60599, 65455 , 75533

СТИМУЛЯТОР-АДАПТОГЕН «ГУМАТ АММОНИЯ»

Потенциальныйзаказчик:

Предприятия АПК, агро-энергетические компании

(“SALIX-Energy”), предприятия по рекультивации

шахтных терриконов, ЧАО «Авдеевский

коксохимический завод»

3 монографии, 5 статей (1 вScopus), 29 тезисов;

4 патента, 5 заявок

slide32
ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ(ТИС. ГРН.)

40%

2910,1

В поточному році залучено 40% понадбюджетних коштів на конкурентну продукцію

6955,6

slide35
Національніконтактніпункти7РП ЄС за напрямками «Навколишнєсередовище, включаючизміниклімату» і «ПрограмимобільностіМаріКюрі».
 • Основна робота протягом 2012 року:
 • 2 інформаційних семінари;
 • Більше 30 консультацій вчених з питань участі та подання документів (Донецька, Луганська, Дніпропетровська область)
 • Ознайомлення з роботою європейських НКП, участь у тренінгах (Кіпр, Чехія, Бельгія)

Семінар «Перспективиучастіпредставниківукраїнськихоргані-зацій у науково-технологічних і освітніхпрограмах ЄС»

ДонНУ, 29 травня 2012

(70 дослідників з ВНЗ та наукових установ Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей)

Проблеми:

 • Відсутність координації між НКП України
 • Відсутність фінансування
slide37
Міжнародна діяльність

Участь ДонНУ у 5 міжнародних наукових та освітніх проектах TEMPUS, Europe AID, Седьмая Рамочная программа ЕС.

Опубліковано 5 монографій за кордоном, 89 статей у журналах з імпакт-фактором та журналах, що входять до наукометричних БД

Організовано 18 міжнародних конференцій. З них, за кордоном проведено 1конференцію(14-21 вересня, Албена, Болгарія)спільно з Господарською академією ім. Ценова (Свіштов), ЦЕОК «Зовнішконсалт», регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень

slide38
МОЛОДІ ВЧЕНІ

У 2012 році 6 молодихвченихотрималистипендіюКабінетуМіністрівУкраїни.

Грамотами НАНУ нагороджені 2 роботивченихкафедриботаніки та екології та математичногоаналізу.

 • АспіранткафедринеорганічноїхіміїГумерова Н.І. отрималазвання лауреата і 3 премію гранту ім. академіка Литвиненка (ІнФОВ НАНУ), і диплом 1 ступеня на IV Всеросійськійконференціїмолодихвчених з міжнародноюучастю (м. Санкт-Петербург, РФ)
 • В обласномуконкурсі «Кращиймолодийнауковець року» перемогли в номінації «Природничі науки» - зав. НДЧ Радіо С.В., у номінації «Гуманітарні науки» - докторант кафедри романо-германськоїфілології - Материнська О.В.
slide39
Фестиваль науки 2012

Загальноуніверситетський конкурс «Молодий науковець року»

Виставкаінноваційнихпроектівнауковихколективів

Відкриття пленарного засідання Фестивалю

Хімічні експерименти для гостей Фестивалю

ad