h epatotoksyczno lek w antyretrowirusowych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych. Elżbieta Mularska. Zwiększone ryzyko zgonów z powodu zaawansowanej choroby wątroby u osób HIV+. LEKI HEPATOTOKSYCZNE. HAART –wszystkie 3 grupy leków Leki przeciwgruźlicze Leki przeciwgrzybicze antybiotyki Niesterydowe leki przeciwzapalne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'H epatotoksyczność leków antyretrowirusowych' - jada-valencia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leki hepatotoksyczne
LEKI HEPATOTOKSYCZNE
 • HAART –wszystkie 3 grupy leków
 • Leki przeciwgruźlicze
 • Leki przeciwgrzybicze
 • antybiotyki
 • Niesterydowe leki przeciwzapalne
 • Leki psychiatryczne
 • Zioła
 • Narkotyki

Kombinacje tych leków mogą nasilać toksyczne działanie.

pozalekowe przyczyny uszkodzenia w troby u pacjent w hiv
Pozalekowe przyczyny uszkodzenia wątroby u pacjentów HIV +.
 • Zapalenie wątroby typu B
 • Zapalenie wątroby typu C
 • Zapalenie wątroby typu A
 • Inne wirusowe zapalenia wątroby
 • Stłuszczenie wątroby
 • Alkoholowa choroba wątroby
 • Stwardniające zapalenie dróg żółciowych
 • Nowotwór wątroby
czy leki haart s hepatotoksyczne
Czy leki HAART są hepatotoksyczne?
 • NRTI – powodują kwasicę mleczanową i stłuszczenie wątroby - najczęściej powyżej 6 miesiąca leczenia
 • NNRTI – reakcja nadwrażliwości - najczęściej do 12 tygodnia leczenia - nevirapina 15% z 3-4° toksyczności - efavirenz – 8%
 • PI - około 6% pacjentów ma wzrost ALT>3xULN- ritonavir – do 30%- indinavir, atazanavir powoduje hiperbilirubinemię

- Wszystkie PIs hamują cytochrom p450 3A4

inhibitory proteazy pi a hepatotoksyczno
Inhibitory proteazy (PI)a hepatotoksyczność
 • Ritonavir, Saquinavir, Lopinavir/r - wzrost poziomu transaminaz - zapalenie wątroby - zwykle bezobjawowe lub nieznaczne objawy (brak apetytu, spadek masy ciała, żółtaczka)
hiperbilirubinemia
HIPERBILIRUBINEMIA

INDINAVIR, ATAZANAVIR - hamują enzym UDP –glucuronosylotransferazę - wzrost niezwiązanej bilirubiny - do 47% leczonych pacjentów - do 2% przerywa ATZ (Busti2004)- gdy BILIRUBINA < 3 mg/dl – kontynuować leczenie

rekomendacje diagnostyczne
Rekomendacje diagnostyczne.
 • W chwili wykrycia zakażenia HIV
 • AlAT, AspAT, bilirubina,
 • HCVAb,
 • HBsAg (jeśli dodatni HBeAg, HBeAb, HBVDNA) HBcAb lub HBsAb (jeśli pacjent szczepiony przeciwko WZW B),
 • HAVAb.

2. W chwili rozpoczęcia leczenia ART: - AlAT, AspAT, bilirubina, GGTP, fosfataza alk.

monitorowanie parametr w w trobowych u pacjenta z haart1
Monitorowanie parametrów wątrobowych u pacjenta z HAART.

Przy współistniejących chorobach wątroby wskazanajest częstszakontrola parametrów wątrobowych.

hepatotoksyczno
Hepatotoksyczność.

Piorunujące zapalenie wątroby

/niewydolność wątroby

Odwracalne objawy kliniczne wywoływane przez leki

Bezobjawowe

>5X ULN ALT/AST

Inne przyczyny:

HCV/HBV/HIV, alkohol, zakażenia, inne leki

Bezobjawowe

≤5X ULN ALT/AST

Adapted from Dieterich DT. Hepatic Safety and HAART Conference; June 7–9, 2000; Santa Barbara, Calif.

post powanie u os b z objawami uszkodzenia w troby
Postępowanie u osób z objawami uszkodzenia wątroby.

PACJENT OBJAWOWY:

 • Znaleźć i usunąć inne niż HAART przyczyny uszkodzenia wątroby.
 • przerwać leki ARV.

UWAGA - jeśli pacjent HBV+ leczony 3TC, FTC lub TDF

 • Po ustąpieniu objawów i normalizacji transaminaz – powrót do leczenia ARV.
post powanie u os b z objawami uszkodzenia w troby1
Postępowanie u osób z objawami uszkodzenia wątroby.

PACJENT BEZOBJAWOWY:

 • Znaleźć i usunąć inne niż HAART przyczyny uszkodzenia wątroby.
 • jeśli ALT > 5 - 10 X ULN przerwać leki ARV LUB kontynuować, ale ściśle monitorując.
 • Po ustąpieniu objawów i normalizacji transaminaz – powrót do leczenia ARV.
 • jeśli ALT < 5 - 10 X ULN kontynuować leczenie.
nnrti a hepatotoksyczno
NNRTI a Hepatotoksyczność

Retrospektywne badanie na 272 HIV+ pacjentach

Wyniki:

 • u 1,1% pacjentów  ALT > 3 lub 4° toksyczności
 • brak różnic między EFV, NVP, DLV

Palmon et al.. J AIDS 2002

Prospektywne badanie na 568 HIV+ pacjentach

Wyniki:

NVP - u 15,6% pacjentów  ALT > 3 lub 4° toksyczności

EFV- u 8% pacjentów  ALT > 3 lub 4° toksyczności

Sulkowski et al.. Hepatology 2002

hepatotoksyczno nevirapiny
Hepatotoksyczność Nevirapiny
 • Największe ryzyko w ciągu 8-12 tygodni od rozpoczęcia leczenia.
 • Objawy: grypopodobne, nudności, wymioty, ból brzucha, żółtaczka, gorączka, wysypka.
 • Piorunujące zapalenie wątroby.
 • Czynniki ryzyka: - HBV, HCV - C2H5OH - Stłuszczenie wątroby - wysoka liczba CD4 (>400/µl u mężczyzn; >250/µl u kobiet) - płeć żeńska oraz ciąża - podwyższone wartość ALT i AST przed leczeniem
hepatotoksyczno a cd4
Hepatotoksyczność a CD4.

% pts. with symptomatic hepatic events

0,9%

1,2%

post powanie w przypadku hepatotoksyczno ci u os b stosuj cych nevirapin
Postępowanie w przypadku hepatotoksycznościu osób stosujących Nevirapinę.

Monitorowanie aktywności ALT i AST:

( >5X ULN)

Ocena stanu klinicznego.

objawowy

bezobjawowy

Przerwać leczenie

definitywnie

Można

kontynuować

Nie powracać do NVP

dawkowanie lek w u pacjent w z niewydolno cia w troby
Dawkowanie leków u pacjentów z niewydolnościa wątroby.

Lek skala Child-Pugha* dawkowanie

Amprenavir 5-8 450 mg BID 9-12 300 mg BID

Amprenavir syrop niezalecany

Atazanavir 7-9 300 mg qd

>9 niezalecany

Fosamprenavir 5-8 700mg BID

9-12 niezalecany

Indinavir 5-9** 600mg q8h

*Klasyfikacja Child-Pugh - klasa A = 5-6pkt; klasa B = 7-9pkt.; Klasa C = > 9

**w przebiegu marskości

dawkowanie lek w u pacjent w z niewydolno cia w troby 2
Dawkowanie leków u pacjentów z niewydolnościa wątroby. (2)

Lek skala Child-Pugha dawkowanie

Ritonavir 5-6 dawka bez zmian >7 niezalecany

Tipranavir 5-6 brak danych

>7 niezalecany

Lopinavir/r brak danych

Nelfinavir stosować uważnie

Nevirapine >7 niezalecany

Efavirenz brak danych

Delaviridine stosować uważnie

NRTI dawkowanie bez zmian

wnioski
Wnioski
 • Wszyscy pacjenci HIV + powinni mieć przed rozpoczęciem leczenia ART oznaczoną aktywność transaminaz.
 • Podwyższone wartości transaminaz wymagają dalszej diagnostyki
 • Podwyższone wartości transaminaz przed leczeniem zwiększają ryzyko powikłań wątrobowych w czasie leczenia ARV
 • Pacjenci obciążeni chorobami wątroby wymagają bardzo dokładnego monitorowania trakcie leczenia ARV i dobrania leków potencjalnie najmniej hepatotoksycznych.
slide23

chronic hepatitis

cirrhosis

HCC