slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nhóm 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nhóm 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Nhóm 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Nhóm 1. Thành viên : Trần Khánh Chân Bùi Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Diệu Hiền Trần Thị Cẩm Hoa Nguyễn Thị Kim Linh Lý Thị Hồng Trâm Lê Thành Trung. Thể lệ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nhóm 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nhóm 1

Thànhviên:

TrầnKhánhChân

BùiThịThúyHằng

NguyễnThịDiệuHiền

TrầnThịCẩmHoa

NguyễnThị Kim Linh

LýThịHồngTrâm

LêThànhTrung

slide2
Thểlệ
 • Chọn ô số, câuhỏixuấthiệnbạncó 10 giâyđểtrảlời, nếuđápánbạnvừachọnlàsai, đápánđósẽbịchekhuất, nếuđápánđólàđúngthìcâutrảlờiđótựđộngđổimàu.
 • Lưu ý: từcâu 10 trởđi, muốnchọn ô số, bạnhãynhấpchuộtvàosốđầutiên.
 • Cảmơn!
slide4

10

6

1

Những việc nhà giáo là công chức nhà nước không được làm là:

2

0

4

5

3

9

7

8

 • Tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân.

1

 • A

1

B

 • Dạy thêm ở nhà.
 • Làm việc thêm ở các tổ chức do tư nhân thành lập.

C

D

 • Cảa,b,c điều đúng.

BACK

slide5

10

6

1

2

 • Luật giáo dục năm 2005 hệ thống giáo dục quốc dân gồm :

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Giáo dục chính quy

1

B

 • Giáo dục thường xuyên
 • Giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên tu và đạo tạo từ xa.

C

D

Cả a và b.

BACK

slide6

10

6

1

Theo luật giáo dục 2005 mọi công dân trong độ tuổi qui định có nghĩa vụ học tập để đạt:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Trình độ tiểu học

1

B

 • Trình độ trung học cơ sở

C

 • Trình độ trung học phổ thông

D

 • Trình độ phổ cập

BACK

slide7

10

6

1

 • Họcsinh A bịbuộcthôihọctrongtrườnghợpnàosauđâylàđúng?

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Gian lận trong thi cử.

1

B

 • Học kém.
 • Vi phạm, bị kỉ luật quá nhiều lần và không có dấu hiệu sửa chữa.

C

D

 • Nghỉhọccóphépmộttháng.

BACK

slide8

10

6

1

 • Những đơn vị, tổ chức, cá nhân nào không thuộc phạm vi qui định của luật giáo dục:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Tổ chức chính trị - xã hội

1

 • Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân

B

 • Tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động giáo dục

C

D

Cảa,b,c đều sai

BACK

slide9

10

6

1

 • Tính chất của nền giáo dục Việt Nam là:

2

0

4

5

3

9

7

8

 • Nền giáo dục dân chủ XHCN có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

1

 • A
 • Nền giáo dục XHCN có tính nhân dân, dân tộc, khoa học hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

1

B

 • Nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

C

 • Nền giáo dục theo định hướng XHCN có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

D

BACK

slide10

10

6

1

 • Hệ thống giáo dục nước ta có mấy cấp học:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • 1

1

B

 • 2

C

 • 3

D

 • 4

BACK

slide11

10

6

1

 • Hệ thống giáo dục hệ đại học, đào tạo:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ

1

B

 • Trình độ tiến sĩ

C

Cảa & b đúng.

D

 • Cảa & b sai

BACK

slide12

10

6

1

 • Luật giáo dục năm 2005 qui định, phương pháp học phải:

2

0

4

5

3

9

7

8

 • Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

1

 • A

1

B

 • Lòng say mê học tập, ý chí vươn lên.
 • Bồi dưỡng cho người học, năng lực tự học, khả năng thực hành.

C

D

 • Cảa,b,c đúng

BACK

slide13

10

6

1

 • Trong phát triển sự nghiệp giáo dục, ai giữ vai trò chủ đạo?

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Nhà trường

1

B

 • Nhà nước

C

 • Gia đình và xã hội

D

 • Bản thân người được giáo dục

BACK

slide14

10

Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục( số 44/2009/QH ngày 25/11/2009) việc thực hiện phổ cập giáo dục ở cấp độ nào?

6

1

2

0

4

5

3

9

7

8

 • Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

1

 • A

1

 • Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở phổ cập trung học phổ thông.

B

C

 • Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở.
 • Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông.

D

BACK

slide15

10

6

1

Trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, trường chuyên được thành lập ở cấp nào?

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Trunghọccơsở

1

B

 • Tiểuhọc

C

 • Trunghọcphổthông

D

 • Cả a, b, c đềuđúng

BACK

slide16

10

6

1

 • Giáoviêntrunghọcphổthôngchưađạttrìnhđộchuẩn qui địnhlàngườichưa:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • TốtnghiệpĐạihọcSưphạm

1

B

 • Thamgiahộiđồnggiáodụcnhàtrường

C

 • Thicôngchức

D

 • Cả a, b, c đềuđúng

BACK

slide17

10

6

1

 • Giáoviênbịcấmhútthuốc, uốngrượu:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Khithamgiahộihọptrongtrường

1

B

 • Khiđithămphụhuynhhọcsinh
 • Khilênlớpvàthamgiacáchoạtđộnggiáodục ở trường

C

D

 • Cả a, b, c đềuđúng

BACK

slide18

10

6

1

 • Quảnlýnhànướcvềgiáodụcvàđàotạocóđốitượnglà:

2

0

4

5

3

9

7

8

1

 • A
 • Nhàgiáo

1

B

 • Ngườihọc
 • Mọihoạtđộnggiáodụcvàđàotạotrongphạm vi cảnước

C

 • Trậttựkỹcươngtrongmọihoạtđộnggiáodụcvàđàotạo.

D

BACK