ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ - PowerPoint PPT Presentation

jacoba
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ
187 Views
Download Presentation

ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ Који организми припадају царству протиста? - Еукариотскиједноћелијски организми Шта карактерише еукариотску ћелију? - има једро и ћелијске органеле( ЕР, ГА, лизозоми, митохондрије) цитоскелет

 2. Класификација: • Бичари • Амебе • протисти који формирају споре • трепљари

 3. Грађа На површини тела налази се : • Танка и еластична ћелијска мембрана-облик тела несталан • Чврста опна коју лучи цитоплазма-даје сталан облик телу • Љуштурицу -неке од њих; улога заштитна

 4. Цитоплазма диференцирана на: • ектоплазму – спољашњи слој гушћи • ендоплазма – унутрашњи слој, зрнаста у њему смештене органеле и jедро

 5. Кретање већина има органеле за кретање: • Лажне ножице – псеудоподије -цитоплазматичне изврате • Бичеве • Трепље

 6. Исхрана • хватају хранљиве честице, гутају их и вари унутар тела, а несварене делове избацује • постоје и паразити • Неке поседују ћелијска уста • Варење се обавља унутар хранљивих вакуола • Неке имају и поре преко којих се избацују несварени делови

 7. Екскреција • целом површином тела • код слатководних врста због веће концентрације соли у телу вода улази у ћелију и оне формирају посебне органеле које избацују вишак воде то су контрактилне вакуоле са њима се избацују и штетне материје

 8. Размена гасова • целом површином тела Чула • региструју и реагују на дражи у спољашњој срединина (хемијске дражи, додир, температуру, светлост) • У регистровању дражи им помажу бичеви, трепље, или посебне органеле очна мрља.

 9. Размножавање бесполно: • деоба,пупљење,више-струка деоба полно: • образовањем гамета (ако су гамети исти називају се изогамети ако се гамети разликују називају се хетерогамети)

 10. Код неких протиста долази до привременог спајања јединки и размене једарног материјала након чега се јединке разилазе • Ова појава се назива коњугација.

 11. Неповољне услове средине могу да преживе у стању мировања • престају да се хране и размножавају, заокругљују и заштићују опном - образују цисту • Живе у морској води,слаткој води, влажној земљи,у телу биљака, животиња, човека • Неке живе у колонијама где постоје поделе рада.

 12. Бичари • највећа група • имају усни отвор • широко су распрострањени • живе слободно појединачно или у колонијама • неки су паразити • живе у цреву термита и омогућавају им да варе целулозу • трипанозома изазивају болест спавања код човека преноси је мува цеце • трихомонас паразитира у цреву и полним одводима

 13. амебоидни организми • несталан облик тела,немају усни отвор • дизентерична амеба изазива дизентерију • радиоларије

 14. спорозое • паразити • образују споре ступњеви • немају органеле за кретање, варење, излучивање због паразитског начина живота • плазмодијум је врста која изазива маларију

 15. Трепљари • најкрупнији протисти • најсложеније органеле за варење и излучивање од свих протиста; имају ћелијска уста; • два типа једара; • код њих постоји коњугација • парамецијум, вортицела, стентор