1 / 18

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása. Észak-alföldi Régió Tiszavasvári Kistérség. Tiszatér Társulás bemutatása:. Megalakulás 1993. augusztus 17., alapítók önkormányzatok 2004. január 1-től új statisztikai körzetek – 10 tagtelepülés Közhasznú szervezet: 2006. január 16.

jacob
Download Presentation

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása Észak-alföldi Régió Tiszavasvári Kistérség

 2. Tiszatér Társulás bemutatása: • Megalakulás 1993. augusztus 17., alapítók önkormányzatok • 2004. január 1-től új statisztikai körzetek – 10 tagtelepülés • Közhasznú szervezet: 2006. január 16.

 3. Tiszatér Társulás szolgáltatásai: • Szakmai tanácsadás • Projektötletek összegyűjtése, kidolgozása • Források felkutatása • Pályázatkészítés • Projektmenedzsment • Szakmai programok, koncepciók kidolgozása • Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmányok készítése • Fejlesztések, beruházások lebonyolítása • Elszámolások, dokumentációk készítése • Tendereztetés • Szakmai konferencia szervezés és bonyolítás

 4. Tiszatér Szolgáltató Iroda: • Ingyenes kistérségi információs rendszer • Ügyfélfogadási rendszer (tájékoztatás, tanácsadás) • Településekre kihelyezett ingyenes információs, szaktanácsadói napok • Ingyenes pályázatkészítés civil szervezeteknek • Honlapunk folyamatos frissítése, kiadványaink terjesztése

 5. Megvalósult programok • Városi területek rehabilitációja – Tiszavasvári, Tiszalök A projekt célja olyan gazdasági, közösségi és szociális funkciók támogatása, illetve erősítése a városban, mely révén a terület megújítására kerül sor, valamint olyan vonzó város környezett kialakítására, mely a társadalom számára további fejlődés lehetőségét jelenti (pl.: beruházási lehetőségek, javuló közhangulat)

 6. Megvalósult programok • Tiszavasvári Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása - 2005 • „A Tiszatér Társulás Foglalkoztatási Paktumának továbbfejlesztése, működtetése” – 2008 • „Építő kövek” Tiszatér kistérségi szociális humán erőforrás fejlesztési programja - • Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat

 7. Program előzményei • Szoros együttműködés a helyi civil szervezetekkel • Civil adatbázis kialakítása • Közös célok megfogalmazása, felmerült igényekre megoldás keresése • Civil kerekasztal megbeszélések szervezése • Közös, sikeresen megvalósult projektek

 8. Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban • A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtása (ÉAOP-2008-5.1.3.) • Megvalósítás: 2009. ápr. 1.- 2010. dec. 31. • Pályázó:Tiszatér Társulás • Partnerek: NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete, Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány, Tiszavasvári Város Önkormányzata • Jelenleg támogatási szerződés előkészítése van folyamatban

 9. Projekt indokoltsága • Jelenleg a civil szervezetek külön intézményekben kapnak helyet • A mozgáskorlátozottak számára a szolgáltatások elérése nem mindenhol biztosított • Információáramlás a nem megfelelő technikai feltételek miatt nehézkes • Nincs megfelelő közösségi tér az állandó jelenléthez

 10. Hosszú távú célkitűzések • Hátrányos helyzetű lakosság foglakoztatásának növelése, a lakosság életminőségének javítása. • Rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának ösztönzése • Civil Tanács megalakulása, mint választott érdekképviselet • Partnerség bővítése • Nagycsaládos régiós iroda működtetése

 11. Közvetlen célok I. • A tanácsadási és gondozási lehetőségek bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű érintettek számára • Munkaerő-piaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési programok biztosítása az alacsony végzettségűek számára • A helyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése, pályázati szaktanácsadás, pályázat készítés

 12. Közvetlen célok II. • Szociális tevékenység, • Családsegítés, • Időskorúak gondozása, • Nevelés és oktatás, • Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, • Gyermek- és ifjúságvédelem, • Gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 13. Projekt célcsoportja • Gyedről, gyesről visszatérő nők és családjaik • Megváltozott munkaképességűek és családjaik • 40 év feletti álláskeresők és családja • Kistérség lakossága

 14. Projekt szakmai tartalma I. • Jelenlegi épület felújítása, Civil ház kialakítása, infrastruktúra fejlesztése • Nagycsaládos régiós iroda működtetése: pályázatfigyelés; tanácsadások; rendezvények szervezése; képzésekkel kapcsolatos szervezőmunka • Tréning, képzés szervezése: önsegítő csoportok, felzárkóztató és szakképesítést adó programok

 15. Projekt szakmai tartalma II. • Konzultációs tevékenység: ügyfélfogadási rendszer keretében szaktanácsadók végzik • Egyéb tevékenységek: személyes megkeresések, új szervezetek bevonása a programba, program széles körben való megismertetése • Menedzsment biztosítása a sikeres megvalósításhoz – Tiszatér Társulás

 16. Források • A projekt összes költsége: 72.006.933 Ft • A támogatás összege: 64.777.437 Ft • A támogatás mértéke: 89,96%

 17. Elérhetőségek Tiszatér Társulás Cím: 4440 Tiszavasvári Ady E. u. 8. Tel.: 06-42/275-138 Fax: 06-42/520-049 Web: www.tiszater.hu E-mail: tiszater@tiszater.hu

 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related