Download
tiszamenti telep l sek t rs gfejleszt si t rsul sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

166 Views Download Presentation
Download Presentation

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása Észak-alföldi Régió Tiszavasvári Kistérség

 2. Tiszatér Társulás bemutatása: • Megalakulás 1993. augusztus 17., alapítók önkormányzatok • 2004. január 1-től új statisztikai körzetek – 10 tagtelepülés • Közhasznú szervezet: 2006. január 16.

 3. Tiszatér Társulás szolgáltatásai: • Szakmai tanácsadás • Projektötletek összegyűjtése, kidolgozása • Források felkutatása • Pályázatkészítés • Projektmenedzsment • Szakmai programok, koncepciók kidolgozása • Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmányok készítése • Fejlesztések, beruházások lebonyolítása • Elszámolások, dokumentációk készítése • Tendereztetés • Szakmai konferencia szervezés és bonyolítás

 4. Tiszatér Szolgáltató Iroda: • Ingyenes kistérségi információs rendszer • Ügyfélfogadási rendszer (tájékoztatás, tanácsadás) • Településekre kihelyezett ingyenes információs, szaktanácsadói napok • Ingyenes pályázatkészítés civil szervezeteknek • Honlapunk folyamatos frissítése, kiadványaink terjesztése

 5. Megvalósult programok • Városi területek rehabilitációja – Tiszavasvári, Tiszalök A projekt célja olyan gazdasági, közösségi és szociális funkciók támogatása, illetve erősítése a városban, mely révén a terület megújítására kerül sor, valamint olyan vonzó város környezett kialakítására, mely a társadalom számára további fejlődés lehetőségét jelenti (pl.: beruházási lehetőségek, javuló közhangulat)

 6. Megvalósult programok • Tiszavasvári Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása - 2005 • „A Tiszatér Társulás Foglalkoztatási Paktumának továbbfejlesztése, működtetése” – 2008 • „Építő kövek” Tiszatér kistérségi szociális humán erőforrás fejlesztési programja - • Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat

 7. Program előzményei • Szoros együttműködés a helyi civil szervezetekkel • Civil adatbázis kialakítása • Közös célok megfogalmazása, felmerült igényekre megoldás keresése • Civil kerekasztal megbeszélések szervezése • Közös, sikeresen megvalósult projektek

 8. Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban • A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtása (ÉAOP-2008-5.1.3.) • Megvalósítás: 2009. ápr. 1.- 2010. dec. 31. • Pályázó:Tiszatér Társulás • Partnerek: NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete, Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány, Tiszavasvári Város Önkormányzata • Jelenleg támogatási szerződés előkészítése van folyamatban

 9. Projekt indokoltsága • Jelenleg a civil szervezetek külön intézményekben kapnak helyet • A mozgáskorlátozottak számára a szolgáltatások elérése nem mindenhol biztosított • Információáramlás a nem megfelelő technikai feltételek miatt nehézkes • Nincs megfelelő közösségi tér az állandó jelenléthez

 10. Hosszú távú célkitűzések • Hátrányos helyzetű lakosság foglakoztatásának növelése, a lakosság életminőségének javítása. • Rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának ösztönzése • Civil Tanács megalakulása, mint választott érdekképviselet • Partnerség bővítése • Nagycsaládos régiós iroda működtetése

 11. Közvetlen célok I. • A tanácsadási és gondozási lehetőségek bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű érintettek számára • Munkaerő-piaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési programok biztosítása az alacsony végzettségűek számára • A helyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése, pályázati szaktanácsadás, pályázat készítés

 12. Közvetlen célok II. • Szociális tevékenység, • Családsegítés, • Időskorúak gondozása, • Nevelés és oktatás, • Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, • Gyermek- és ifjúságvédelem, • Gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 13. Projekt célcsoportja • Gyedről, gyesről visszatérő nők és családjaik • Megváltozott munkaképességűek és családjaik • 40 év feletti álláskeresők és családja • Kistérség lakossága

 14. Projekt szakmai tartalma I. • Jelenlegi épület felújítása, Civil ház kialakítása, infrastruktúra fejlesztése • Nagycsaládos régiós iroda működtetése: pályázatfigyelés; tanácsadások; rendezvények szervezése; képzésekkel kapcsolatos szervezőmunka • Tréning, képzés szervezése: önsegítő csoportok, felzárkóztató és szakképesítést adó programok

 15. Projekt szakmai tartalma II. • Konzultációs tevékenység: ügyfélfogadási rendszer keretében szaktanácsadók végzik • Egyéb tevékenységek: személyes megkeresések, új szervezetek bevonása a programba, program széles körben való megismertetése • Menedzsment biztosítása a sikeres megvalósításhoz – Tiszatér Társulás

 16. Források • A projekt összes költsége: 72.006.933 Ft • A támogatás összege: 64.777.437 Ft • A támogatás mértéke: 89,96%

 17. Elérhetőségek Tiszatér Társulás Cím: 4440 Tiszavasvári Ady E. u. 8. Tel.: 06-42/275-138 Fax: 06-42/520-049 Web: www.tiszater.hu E-mail: tiszater@tiszater.hu

 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!