slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
jacob

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI - PowerPoint PPT Presentation

576 Views
Download Presentation
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞINÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜADRES DAİRE BAŞKANLIĞIULUSAL ADRES VERİ TABANI

 2. SUNU PLANI • TANIMLAR • UAVT DEN SORUMLU KURUMLAR • UAVT NİN GÜNCELLENMESİ – SİSTEM MİMARİSİ

 3. ADRES TANIMLARI ADRES • Herhangi bir toprak parçası veya binanın; İl, İlçe, Mahalle, Cadde gibi bileşenlerle tanımlanan coğrafi konumudur. ADRES BİLEŞENİ • Bir adresin tanımlanmasında kullanılan İl, İlçe, mahalle, Cadde gibi coğrafi unsurlardır.

 4. ULUSAL ADRES VERİ TABANI • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır. • Ülkemizin İl, İlçe, Köy, Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak adı ve Kapı numarası gibi adres bileşenlerinden oluşan UAVT, Genel Müdürlüğümüzce, Belediye, İl Özel İdareleri ve OSB’lerce güncellenmektedir.

 5. ULUSAL ADRES VERİ TABANI • Adresler standarda kavuşturulmuş, Türkiye’deki tüm konutların numaraları ve adres bileşenlerinin levhaları yenilenmiş, mükerrer mahalle, cadde ve sokak isimlerinin birisi iptal edilip yeni isimler verilmiştir. Ayrıca, adres bileşenleri değişmez sabit tanıtım numarası ile tanımlanmıştır. • Ülke genelinde belediye, il özel idareleri ve OSB’lerce güncelliği sağlanacak Ulusal Adres Veri Tabanı(UAVT) oluşturulmuştur.

 6. UAVT DEN SORUMLU KURUMLAR • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü • İller İdaresi Genel Müdürlüğü • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve OSB’ler

 7. MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUKLARI • TSE tarafından temmuz 2006 tarihinde 14142 sayılı doküman ile yayımlanan adres standardının, İl özel idareleri ve belediyelere bildirilmesi, • Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ile levhalama çalışmalarının takibi ve alanda kontrolü, • İl Özel İdare ve Belediyelerde Numaralama ve adres bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanması.

 8. BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELER VE OSB’LERİN SORUMLULUKLARI • Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması, • UAVT’na, tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi, • Yapı belgelerinin, ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesi. • Adres Kayıt Sisteminin vatandaşlara tanıtılması

 9. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ • Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler belediye, il özel idareleri ve OSB’ler tarafından UAVT’na işlenir. • Belediye, il özel idaresive OSB’ler söz konusu adresin UAVT‘da olup olmadığını kontrol ederek veri tabanında bulunmayan adresleri işlerler. • Yapı belgeleri UAVT’na işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben onay numarası alınır.

 10. KULLANICI TANIMLAMASI Ulusal Adres Veri Tabanı kullanıcı tanımlama işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve İl Özel İdareleri belirledikleri personellerin Ulusal Adres Veri Tabanında yetkili kullanıcı olarak tanımlanmasını resmi yazı ile talep ederler. İlçe Özel İdareler ise bağlı bulunduğu İl Özel İdare aracılığı ile şifre talebini bildirmelidir.

 11. KULLANICI TANIMLAMASI Şifre talebinde esas olarak belirtilmesi gereken bilgiler şunlardır: Kişinin TC Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Ünvanı Kurum Telefon Numarası Elektronik Posta (e-mail) adresi Talep Edilen Yetki (UAVT, Yapı Belgeleri, Form-A)

 12. KULLANICI TANIMLAMASI Belirtilen bu bilgiler eksiksiz ve Kurumun en üst amiri tarafından mutlak suretle mühürlü ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildikten sonra kullanıcı Ulusal Adres Veri Tabanında tanımlanır. İlgili kişinin e-mail adresine kişiye özel kullanıcı şifresi gönderilir. Şifreyi alan kişi verilen şifre ile sisteme ilk girişini yaptıktan sonra kendine özel bir şifre ile değiştirir, daha sonra bu şifre ile sisteme giriş yapar.

 13. KULLANICI TANIMLAMASI Sistem üzerinden Sorgulama bölümünden Kullanıcı Tanımlama Formunda belirtilen bilgiler doldurulup çıktısı alındıktan sonra Kurumun en üst amiri tarafından mühürlü ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilerek de kullanıcı tanımlanabilir.

 14. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER • İl, ilçe ve belde kurulması hakkında çıkan kanunun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce uygulama sürecinin başlatılması ile birlikte yeni il, ilçe ve belde oluşumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Ulusal Adres Veri Tabanında gerçekleştirilir. Ulusal Adres Veri Tabanında var olan ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından il, ilçe, belde güncellemesi, silme ve bileşenlerinin bağlılığının değiştirilmesine ilişkin onayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanında gerekli işlemler yapılır.

 15. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER • 5393 sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayıyla olur. Belirtilen bu evrakların Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 32 nci maddesi gereğince Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında işlemleri yapılır.

 16. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ • 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yeni oluşturulan mahalleler UAVT’ye Genel Müdürlüğümüzce işlenir. • İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yeni oluşturulmuş ve tescil edilen köyler ile köy bağlıları (mevkii) UAVT’ye Genel Müdürlüğümüzce işlenir. İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

 17. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ • Adres Bileşenlerinden köy ve mahalle isimlerinin güncellenmesi UAVT’ ye Genel Müdürlüğümüzce işlenir. Bu güncellemeler için dayanak belgelerinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

 18. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ MÜCAVİR ALANLAR • Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formu • Belediye Meclis Kararı • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Onayı

 19. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ • Belediye ya da Özel İdareler kendi sınırları içerisindeki Kurumsal Adreslerin “Bina ve Bağımsız Bölüm Niteliğini” uygun hale getirmesi gerekmektedir. • Kurumsal Adresler için Bina Nitelikleri Kurumsal İşyeri adı altında “YURT, CEZAEVİ, HUZUREVİ” olarak geçmektedir. KURUMSAL ADRESLER İÇİN ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ

 20. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ BİLEŞENLERİN SİLİNMESİ • Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanına, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini (cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, sabit tanıtım numarası ve bina numarası) oluşturma, güncelleme ve silme işlemlerini yapar. • Silme işlemi yetkisi Genel Müdürlükçe tekrar düzenlenebilir.

 21. SİSTEM MİMARİSİ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ SSK ULUSAL ADRES VERİ TABANI ASKİ KPS MERNİS GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA . . . OSB Kurumlar Belediye İl Özel İdaresi Muhtarlar NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. . . . 957 ilçe nüfus müdürlüğü TEDAŞ İSKİ PTT ASKİ . . . Hizmet veren kurumlar

 22. Teşekkür ederiz…