slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCHOOL OF EDUCATION PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCHOOL OF EDUCATION

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

SCHOOL OF EDUCATION - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

HET BEELD VAN DE LERAAR: TUSSEN WAARHEID EN WIJSHEID Gert Biesta School of Education University of Stirling, UK. SCHOOL OF EDUCATION. [1] De leraar in beeld [2] Het ‘ver-leren’ van het onderwijs [3] De vraag naar het waartoe [4] Oordelen en wijs worden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SCHOOL OF EDUCATION' - jacob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HET BEELD VAN DE LERAAR: TUSSEN WAARHEID EN WIJSHEID

Gert Biesta

School of Education

University of Stirling, UK

SCHOOL OF EDUCATION

slide2

[1] De leraar in beeld

[2] Het ‘ver-leren’ van het onderwijs

[3] De vraag naar het waartoe

[4] Oordelen en wijs worden

[5] Maakbaarheid, virtuositeit en het beeld van de leraar

Beyond learning: Democratic education for a human future (2006)

Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy (2010)

SCHOOL OF EDUCATION

slide3

DE LERAAR IN BEELD

de leraar: het meest zichtbare beroep

vastleggen van het beeld van de leraar

beroepscodes, gedragscodes, beroepsprofielen, competenties

professionalisering en/of controle?

groeiende aandacht voor de opleiding van leraren

2011 (Engeland) ‘The Importance of Teaching’

2011 (Schotland) ‘Teaching Scotland’s Future’

Europa (Bologna 1999; Lissabon 2000)

OECD (2005) ‘Teaching Matters’

EC (2007) ‘Improving the Quality of Teacher Education’

‘Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications’

SCHOOL OF EDUCATION

slide4

erkenning van het belang van de lerarenopleiding?

of

controle van de ‘laatste schakel’ in het onderwijssysteem?

nog steeds belangrijke verschillen

Engeland: teaching as a skill

Schotland: teaching as a profession

convergentie in discussie en beleid

‘competentie’

rhetorisch & inhoudelijk

probleem: competentie als de nieuwe ‘common sense’

TINA (there is no alternative)

Is het nog mogelijk om onderwijs en onderwijzen anders te denken?

of reproduceert iedereen de common sense om niet achter te blijven?

(zie bijvoorbeeld de logica van PISA)

SCHOOL OF EDUCATION

slide5

[2] Het ‘ver-leren’ van het onderwijs

 • Zijncompetentiesneutraal ten aanzien van visies op (goed) onderwijs,
 • of wordt met de discours van competentiesookeenbepaaldevisie op onderwijs en eenbepaaldetaalom over onderwijstesprekenverspreid en tot common sense gemaakt?
 • bijvoorbeeld:
 • ‘Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications’
 • onderwijsals instrument ommaatschappelijkeproblemen
 • aantepakken en op telossen
 • social cohesion, social inclusion, a knowledge society, lifelong learning, a knowledge economy, EU citizens, intercultural respect/understanding, common values
 • "teachers should retain the intellectual freedom
 • to make choices over the delivery of education”
 • school als instrument, of ookeeneigenbelang?

SCHOOL OF EDUCATION

slide6

(2) leren

to nurture the potential of every learner, to be able to work with learners as individuals, increasing the collective intelligence of learners, to build and manage learning environments, integrate ICT into learning and teaching, provide guidance and support to learners in information networks, view learning as a lifelong journey

de ‘new language of learning’ (Biesta 2006)

pupils/students/children/adults → learners

teaching → facilitating or supporting learning

schools → places for learning

adult education → lifelong learning

‘het nieuwe leren’

‘de krachtige leeromgeving’

‘samenwerkend leren’

‘learning communities’

SCHOOL OF EDUCATION

slide7

de taal van het leren is niet een taal van het onderwijs/onderwijzen

het gaat er in het onderwijs niet om dat leerlingen leren . . .

het gaat er om dat ze iets leren

dat ze iets waardevols leren

en dat ze het van iemand leren

inhoud

doel

relatie

‘learning’: proces, individueel

onderwijzen: doel, relatie (learning ‘of what’, ‘for what’ and ‘from whom’)

language of learning is not a language of education

geen onderwijspedagogische taal

de ‘learnification of education’

het ‘ver-leren’ van het onderwijs

SCHOOL OF EDUCATION

slide8

DE VRAAG NAAR HET WAARTOE:

DE DOELEN VAN HET ONDERWIJS

Scottish Chartered Teacher

verandering – verbetering

verbetering: de vraag naar het waartoe, doel

(want niets is wenselijk of onwenselijk in zichzelf)

onderwijs: een teleologische praktijk (telos = doel)

"to effect further progress in pupils' learning and development,” "to create and sustain a positive climate for learning,” "to use strategies which increase pupils' learning” en "display effectiveness in promoting learning in the classroom”

de taak van de leraar

oordelen vellen over wat onderwijspedagogisch gezien wenselijk is

t.a.v. uitkomst en proces (een interne relatie)

SCHOOL OF EDUCATION

slide9

in het onderwijs is de vraag naar het waartoe (altijd)

een multi-dimensionele vraag

functies van het onderwijs

kwalificatie

socialisatie

persoonsvorming (subjectification)

ook drie kwalitatief verschillende doeldomeinen

spanning/

conflict

synergie

SCHOOL OF EDUCATION

slide10

onderwijspedagogisch oordelen

ten aanzien van de drie doeldomeinen

met betrekking tot prioriteit/balans/conflict/winst & verlies

in deze concrete situatie, met dit kind, in deze klas, enzovoorts

[bijvoorbeeld burgerschap; bijvoorbeeld wiskunde]

verandering – verbetering

het Venn-diagram

[1] verheldering van onderwijsconcepten en prioriteiten

[2] rechtvaardigingen van verschillend concepten

[3] zijn sommige concepten beter dan andere?

goed onderwijs dient zich altijd rekenschap te geven van de werking in de drie onderscheiden doeldomeinen

(bijvoorbeeld: education versus training)

SCHOOL OF EDUCATION

slide11

OORDELEN EN WIJS WORDEN

competenties (iets kunnen doen) is niet genoeg;

er is altijd een oordeel nodig over wat wenselijk is

wetenschappelijke bewijs (evidence) is niet genoeg;

er is altijd een oordeel nodig over wat wenselijk is

oordelen als de centrale ‘factor’ in goed leraarschap

oordelen als de verbindende ‘factor’ in goed leraarschap

een oudere discussie:

is onderwijs een kunst of een wetenschap (art of science)?

William James (1842-1910)

SCHOOL OF EDUCATION

slide12

“Psychology is a science, and teaching is an art; and sciences never generate arts directly out of themselves. An intermediary inventive mind must make the application, by using its originality.

The most such sciences can do is to help us to catch ourselves up and check ourselves, if we start to reason or to behave wrongly; and to criticise ourselves more articulately after we have made mistakes.

To know psychology, therefore, is absolutely no guarantee that we shall be good teachers. To advance to that result, we must have an additional endowment altogether, a happy tact and ingenuity to tell us what definite things to say and do when the pupil is before us. That ingenuity in meeting and pursuing the pupil, that tact for the concrete situation, though they are the alpha and omega of the teacher's art, are things to which psychology cannot help us in the least.“

SCHOOL OF EDUCATION

slide13

Wat voor soort kunst is onderwijs/onderwijzen?

Aristoteles (384-322 BC)

het theoretische versus het praktische leven

theoretische: onveranderlijke (episteme)

praktische: veranderlijke

waar mensen handelen en hun handelingen een verschil maken

twee vormen van handelen

poiesis: making action/maken

praxis: doing action/doen

beide vormen van handelen vereisen oordelen,

maar een verschillend soort oordelen

SCHOOL OF EDUCATION

slide14

poiesis (making action)

iets maken

omgang met de materiële wereld

oordelen over instrumentaliteit en effectiviteit

dit vereist techne (technische kennis)

bijvoorbeeld zadel maken, scheepsbouw

praxis (doing action)

handelen in de sociale wereld

gericht op tot stand brengen van welzijn (eudaimonia)

geen oordelen over het hoe, maar over het wat: wat te doen?

dit vereist phronesis: praktische wijsheid

SCHOOL OF EDUCATION

slide15

onderwijs is nooit (uitsluitend) poiesismaaraltijd (ook) praxis

 • onderwijsalseensocialekunst
 • ‘hoe’ vragenzijnuiteraardurgentevragen in de onderwijspraktijk
 • maarzekunnenalleenadequaatbeantwoordwordenals we ze
 • in verbandbrengen met waartoevragen
 • (nietalleen hoe van a naar b, maar is b in dezesituatie, voordit kind, gegeven de omstandigheden, het meestwenselijkedoel)
 • verandering: poiesis
 • verbetering: praxis
 • onderwijs is geenproductieproces:
 • we producerenonzestudentenniet, we onderwijzenze
 • (kinderenwordengeboren, nietgemaakt)
 • ‘what works’ is eenpoiesis-logica, geen praxis logica

SCHOOL OF EDUCATION

slide16

(2) phronesis: de praktische wijsheid nodig om een oordeel te kunnen vellen over wat onderwijspedagogisch gezien wenselijk is

een (über)competentie?

Aristoteles

een kwaliteit van de persoon

ἀρετή

deugd, karakter (Engels: ‘virtue’)

een holistische kwaliteit die ons ‘karakter-iseert’

de ‘phronimos’

niet: Hoe kunnen we phronesis leren?

maar: Hoe kunnen we wijs worden?

de centrale vraag voor de opleiding van leraren

SCHOOL OF EDUCATION

slide17

MAAKBAARHEID, VIRTUOSITEIT EN HET BEELD VAN DE LERAAR

‘maakbaarheid’: poiesislogica

wijsworden: praxis logica

Aristoteles

‘Jongemensen met praktischewijsheidzijnmoeilijktevinden.’

(A young person with practical wisdom is difficult to find.)

wijsheidkomt met de jaren

wijsheidkomt met ervaring

Watkenmerkteen phronimos?

kijknaar Pericles, kijknaar hem, kijknaarhaar

leren van voorbeelden (voor-beelden)

(examples that exemplify phronesis)

SCHOOL OF EDUCATION

slide18

Hoe kunnen we praktischwijsworden?

 • als het vermogen tot oordeleneencentraal aspect van goedleraarschap is, betekent het dat het opleiden van lerarengeenkwestie van het ‘aanbrengen’ van competenties is, maartemakenheeft met de (trans)formatie van de helepersoon (als professional)
 • een ‘virtue-based conception of teacher education’
 • virtue → virtuosity
 • het vormen van virtuositeit in het vellen
 • van onderwijspedagogischeoordelen
 • in de vingerskrijgen
 • zievirtuositeit van musici

SCHOOL OF EDUCATION

slide19

(2) oefenen van datgene waarin we virtuositeit in willen ontwikkelen

niet ‘oppikken in de praktijk’ (zie Engeland)

maar theorie en praktijk van opleiding van leraren organiseren rondom het onderwijspedagogische oordeel

(zie Stirling MA for Chartered Teacher)

(zie Sunderland MA Teacher Educator)

oordeel-georiënteerde (of wijsheid georiënteerde) professionele vorming

niet gebaseerd op wetenschappelijke waarheid

maar georiënteerd op onderwijspedagogische wijsheid

SCHOOL OF EDUCATION

slide20

(3) leren van voorbeelden: studie van de virtuositeit van anderen

om te zien hoe virtuositeit wordt belichaamd

observatie

gesprek

biografie/life-history

een andere oriëntatie voor praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleiding

ook:

literatuur, kunst

(voor-)beelden van onderwijspedagogische virtuositeit

SCHOOL OF EDUCATION

slide21

een andere kijk op de leraar en het opleiden van leraren

 • gebaseerd op een onderwijstheorie, niet een leertheorie
 • gebaseerd op een ander beeld van de (goede) leraar
 • waarin het vermogen tot onderwijspedagogisch oordelen centraal staat
 • en de opleiding is gericht op de vorming van virtuositeit in dit oordelen
 • (Heeft dat [al] een plaats in de kennisbasis voor lerarenopleiders?)
 • waarheid of wijsheid?
 • onderwijs als een proces dat radicaal open is naar de toekomst:
 • wijsheid als de beste gids

SCHOOL OF EDUCATION

slide22

THANK YOU

www.gertbiesta.com

SCHOOL OF EDUCATION