oppimateriaalien rakenteistaminen kaksi tapaustutkimusta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
jacob

Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta - PowerPoint PPT Presentation

158 Views
Download Presentation
Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. inSGML project University of Jyväskylä Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta inSGML projekti Anne Karjalainen

 2. Johdanto • kaksi tapaustutkimusta koskien oppimateriaalien • rakennetta: • etäoppimateriaali (Etäkamu-projekti) • tekninen koulutusmateriaali (inSGML-projekti) • kyse erilaisesta koulutuksesta, materiaalista ja erilaisesta • tuotantoprosessista

 3. Mitä on oppiminen: kognitiivinen näkemys 3. 2. 1. OPPIMATERIAALI TAI MUU TIETOVARASTO METACOGNITIIVINEN TIETO-> “mitä tiedetään jo” OPPIJA

 4. Oppimis/opetustekniikoista ja niiden suhteesta materiaaliin • Opetustekniikoita: • massaopetus • personoitu opetus • ryhmätoiminnallinen o. • Oppimistekniikoita: • pintaoppiminen • syväoppiminen • Oppimistyylejä/materiaalin lähestymistyylejä: • Serialismi (bottom-up) • Holismi (top-down) • ->selailu, hakupolut ja näkymät materiaalissa

 5. XML/SGML Ihminen tiedon käsittelijänä: jäsentäminen, kategorisointi • Konkreettiset ja abstraktit käsitehierarkiat • Kategorisoinnin käyttö käsitteiden tunnistamisessa ja hakupolkuna • Tiedon jaottelu: useita vaihto-ehtoja, ei ole ainoaa oikeaa! XML/SGML Looginen merkkaus Ulkoasu DSSL CSS Linkitys Xlink HyTime

 6. Millaisia vaateita etäoppimateriaalille? • Materiaalin organisointi (modulit, hierarkkisuus, kategoriat, raekoko, abstraktit ja konkreettiset [käsite]hierarkiat) • Oppimistyylien tukeminen (top-down, bottom-up) • Luokittelu ja listaukset: vaihtoehtoisia reittejä materiaaliin (access points, esim. käsitteiden tarkastelu) • Etäoppimisen erikoispiirteet& Gagnén lista (simuloitu oppimisviestintä ja ohjaus, huomion herättäminen, motivointi, oppimistavoitteen selkeyttäminen, tyyli-ja kielikeinot, puhuttelu, tehtävätyypit, modulin laajuus vs. oppimistavoite, oletusjärjestys ja järjestyksen ilmaiseminen)

 7. Etäoppimateriaalin rakennemalli (osa 1)

 8. Etäoppimateriaalin rakennemalli (osa 2)

 9. Etäoppimateriaalin rakennemalli (osa 3)

 10. Rakenteisuuden etuja oppijalle • Oppimistyylien tuki • “Access structuret” • Mahdollisuus laatia näkymiä, esim. materiaalin vaativuuden perusteella, tai oppijan antamissa rajoissa • Voi yhdistellä myös muita oppimis/opetustekniikoita • Tehokkaat hakuvälineet sisältöön (rakenteenmukaiset haut, listaukset, yhdistelmähaut jne.)

 11. inSGML-projekti • http://www.cs.jyu.fi/~airi/docman.html#inSGML • 1.9.98-30.11.01 (TK I: 1.9.98-31.3.00) • “Menetelmiä SGML-standardointiin teollisuudessa” • Tutkimuksen kohteena muun muassa: • DTD:iden yhtenäistäminen, ylläpito ja käytettävyys • dokumenttityyppien välinen tiedon uudelleenkäyttö • teollisuudenalakohtaiset DTD-ratkaisut • XML/SGML-standardiperheiden kehitys • Yhteistyökumppaneita: Nokia NTC, Metso Oyj/Valmet Oy, iCALS-ohjelma*, Puolustusvoimat *ABB Control Oy, ABB Service Oy, Instrumentointi Oy, Kvaerner Pulping Oy, UPM Kymmene Oy Kaukas

 12. Tiedon uudelleenkäyttö ja koulutusmateriaalin tuottaminen: ongelmia ja tavoitteita • tiedon uudelleenkäyttö: k&h-ohje - koulutusmateriaali • ongelmallista: tiedon suuri määrä, tiedon käsittelijöiden suuri määrä, kouluttajien suuri määrä(n. 100/toimitus),koulutettavien suuri määrä(n. 100-200/toimitus), one-of-a-kind- tuote • perustekniikka: luennointi+visualisointi (mm)+ryhmätyöt • materiaalin rooli ei ole koulutuksessa niin merkittävä kuin etäopetuksessa, mutta: • koulutettava sisältö määriteltävä tarkoin • materiaalin rakenne ja järjestys/hallinta uudelleenkäyttöä varten • kaikki “liittyvät” tiedon tuottamisprosessit rooleineen kartoitettava->uuden dokumentaatioprosessin suunnittelu