cranium l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CRANIUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CRANIUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

CRANIUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 898 Views
 • Uploaded on

CRANIUM. Røntgen av hode og ansiktskjelett. Ventrale ”landemerker” og linjer. 1. Median sagital linjen. Glabella. Interpupillary linjen. Infraorbital linje (IO-linje). Nasion. Acanthion. Mandibula vinkel. Symfysis menti. Laterale ”landemerker” og linjer. 2. Glabelloalveolarlinje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CRANIUM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cranium
CRANIUM
 • Røntgen av hode og ansiktskjelett

res april-2000

ventrale landemerker og linjer
Ventrale ”landemerker” og linjer

1.

Median sagital linjen

Glabella

Interpupillary linjen

Infraorbital linje

(IO-linje)

Nasion

Acanthion

Mandibula vinkel

Symfysis menti

res april-2000

laterale landemerker og linjer
Laterale ”landemerker” og linjer

2.

Glabelloalveolarlinje

Glabellomeatal linje

Glabella

Infraorbitomeatal linje

Orbitomeatal linje

(OM-linje)

Auricular point

Acanthomeatal linje

Mandible vinkel

Mentomeatal linje

res april-2000

caput
CAPUT
 • INDIKASJONER
  • Fraktur ?
  • Degenerative / reaktive prosesser (Myelomatose)
  • Medfødte anomalier
 • FORBEREDELSER
  • Fjern alle smykker
  • Hårstrikk/hårnåler
  • Briller /kontakt linser
  • Tannproteser
 • FILMSTØRRELSE: 24x30cm
 • FOLIE: MR 400

res april-2000

caput5
CAPUT
 • Projeksjoner:
  • Lateral
  • PA / AP
  • AP halvaxial (Towne Method)
  • Helaxial / Submentovertical (Schüller metode)
 • Apparatvalg:
  • Vanlig røntgenapparat m/bucky (vegg el. bord).
  • Isosentrisk røntgenapparat (Orbix).

res april-2000

caput pa ap
CAPUT PA/AP
 • INNSTILLING:
  • 0 (eller 15) grader vinkling. Ca. 70 kv, 40 mAs.
  • OM-linje perpendiculær til filmen
  • Sentralstråle gjennom nasion.
 • BILDEKRITERIER:
  • Hele vertex (skalletaket) skal fremstilles
  • Symmetri i rtg. bildet.
  • Pars petrosa ( Pyramidene) fyller orbita (ved 0 grader vinkling).
  • Os frontale, frontal og ethmoidal sinuser, pars petrosa og orbita.

res april-2000

caput lateral
CAPUT LATERAL
 • INNSTILLING:
  • Midtsagitalplanet parallell med filmen.
  • Interpupillarlinje perpendiculær med filmen.
  • Ingen rørvinkling. Ca. 60-66 kv, 25-30 mAs.
  • Sentrere 2 cm antero superior for ytre øregang.
 • KRITERIER:
  • Fremstille hele craniet uten rotasjon.
  • Cella tursica skal ikke være rotert.
  • Overprojisering av: Rami mandibula, orbita-tak, mastoid region, ytre øregang, kjeveledd.
  • Parietale region skal være overprojisert.

res april-2000

caput ap halvaxial towne metode
CAPUT AP-halvaxial(Towne metode)
 • INNSTILLING:
  • OM-linje vinkelrett på filmen.
  • Craniocaudal strålegang, med 30 grader caudal vinkling.
  • Sentrer ca. 5cm superior for glabella.
  • Midtsagitalplan perpendiculær til filmen.
  • Ca. 66 KV og 40 mAs

res april-2000

caput ap halvaxial towne metode9
CAPUT AP-halvaxial (Towne metode)
 • KRITERIER:
  • Pyramidene skal være symmetriske.
  • Dorsum sellae og posterior clinoid prosess skal sees inni foramen magnum.
  • Occipitalbein skal være gjennomeksponert.
  • Avstand fra laterale side av cranium til foramen magnum skal være lik på begge sider.

res april-2000

caput helaxial submentovertical projeksjon
CAPUT-helaxial (submentovertical projeksjon)
 • INNSTILLING:
  • IO-linje parallell med film.
  • Midtsagitalplan perpendiculær til filmen.
  • Ingen rørvinkling.
  • Ca.75 kv, 40-50 mAs.
  • Sentrer i midtlinje mellom angula mandibularis.

res april-2000

cranium helaxial submentovertical projeksjon
CRANIUM Helaxial(submentovertical projeksjon)
 • KRITERIER:

- Avstand fra mandibula condyler til lateralside av craniet må være lik på begge sider.

- Mandibula condyler må ligge anterior for pars petrosa.

- Symphysis mandibula og anterior del av frontalbein overprojiserer hverandre.

- Symetrisk petrosae.

- Strukturer i Craniale base sees.

res april-2000

ansiktskjelettet
Ansiktskjelettet

Ansiktet er sammensatt av

åtte skjelett-deler :

1. Mandibula, kjevebeinet.

2. Maxilla, overkjeven.

3. Os Zygomaticum, kinnet.

4. Os Nasale, nesebeinet.

5. Os Lacrimale, medialt i orbita.

6. Vomer, medialt i nasal-hulen.

7. Concha Nasalis inferior,

nedre nesemusling.

8. Os Palatinum, den harde gane.

NB : De eneste uparede beina er Vomer og Mandibula.

Resten forekommer parvis.

[FIG : facial skjelett, ant og inf ]

res april-2000

ansiktskjelett
ANSIKTSKJELETT
 • INDIKASJON:
  • fraktur
 • VURDERING:
  • Kontinuitetsbrudd i orbita eller neseben?
  • Væske i sinus
  • Viktig å fremstille os zygomaticus med arcus zygomaticus.
  • (Vurdering kan være vanskelig).
 • RUTINEPROJEKSJONER:
  • Hake - nese bilde (Waters projeksjon)
  • Panne - nese bilde (Caldwell projeksjon)
  • Lateral
  • ( Helaxial, som caput)

res april-2000

ansiktskjelett pa
ANSIKTSKJELETT - PA

INNSTILLING:

 • Waters projeksjon,

hake - nese bilde

  • OM-linje danner en vinkel på 37 grader med filmen.
  • Ingen rørvinkling
  • Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs

STRUKTURER SOM SEES:

  • Demonstrerer i hovedsak orbitae, maxillarsinus, maxillae og zygomaticus.

res april-2000

ansiktskjelett pa15
ANSIKTSKJELETT - PA
 • INNSTILLING:
 • Caldwell projeksjon,
 • Panne - nese bilde.
  • OM-linje perpendiculært til filmen.
  • Vinkle røret 15-25 grader caudalt.
  • Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs
 • STRUKTURER SOM SEES:
  • Demonstrerer i hovedsak orbitae frontalsinus og anterior ethmoidal celler.

res april-2000

ansiktskjelett16
ANSIKTSKJELETT
 • INNSTILLING:
 • Lateral
  • Innstilling som side caput.
  • Sentreringspunkt ca. 1-2 cm posterior for laterale orbitakant.
  • Ca.50-55 kv, 20 mAs.
 • STRUKTURER SOM SEES:
 • Demonstrerer ansiktsbein.
 • Høyre og venstre side overprojiserer hverandre.

res april-2000

le fort frakturer
Le Fort Frakturer
 • Frakturer i midtre del av ansiktet.
 • 3 typer eller kombinasjon av flere.
 • Innvolverer:
  • os nasale
  • os zygomaticum
  • mandibula

res april-2000

le fort fraktur type 1
Le Fort Fraktur - type 1
 • Horisontalt brudd i den tannbærende delen av Maxilla.
 • Karakteristisk:
  • Alvolar prosess (tenner involvert).
  • Os Palatinum er mobil.
  • Tenner i Maxilla og mandibula er forskjøvet i forhold til hverandre.
  • Neseblod forekommer.

res april-2000

le fort fraktur type 2
Le Fort Fraktur - type 2
 • Pyramidalt brudd:
  • Mediale Maxilla og os Nasale løsner fra resten av kraniet.
 • Karakteristisk:
  • Midtre del av ansiktet er presset bak.
  • Maxilla er presset frem.
  • Ansiktet virker forlenget.
  • Munnen er åpen.

res april-2000

le fort fraktur type 3
Le Fort Fraktur - type 3
 • Kraniofacial disjunction:
  • Som Le Fort 2.
  • Men spredning gjennom Orbitarand.
  • Fraktur i Arcus Zygomaticus.
  • Os Zygomaticum løsner fra resten av kraniet i tillegg til os Nasale og Maxilla.
 • Karakteristikk:
  • Som Le Fort 2, men et større område av ansiktet er mobilt.

res april-2000

andre frakturer i ansiktet
Andre frakturer i ansiktet

Fraktur i orbita gulv

Tripod fractur, avrivning av laterale vegg

Fraktur i arcus zygomaticus

res april-2000

arcus zygomaticus
ARCUS ZYGOMATICUS

INNSTILLING:

 • Tangensial - submentovertical projeksjon
  • Sentralstrålen perpendiculært til IO-linje.

STRUKTURER SOM SEES:

 • Begge arcus zygomaticus sees friprojisert fra andre strukturer.

res april-2000

orbita
ORBITA

Indikasjon: Fraktur

Projeksjoner:

  • Waters projeksjon
  • Caldwell projeksjon.
  • Lateral projeksjon.
 • Indikasjon: Fremmedlegeme
 • Projeksjoner:PA og lateral
  • øye opp
  • øye ned
  • øye rett frem

res april-2000

slide25
NESE
 • INDIKASJON:
  • Fraktur
  • Luksasjon
 • RUTINEPROJEKSJONER:
  • Lateral
  • (Axial ved bruk av tannfilm)

res april-2000

mandibula
MANDIBULA
 • Indikasjon:
  • fraktur
 • Projeksjoner:
  • PA (Ocipito-frontal)
  • Lateral skrå
  • Evt. PA skrå
  • Evt. AP helaxial (Submento-vertical)

res april-2000

kjeveledd
KJEVELEDD
 • INDIKASJON:
  • Luksasjon
  • Artrose
 • RUTINEPROJEKSJONER:
  • Lateral skrå:
   • -Åpen munn
   • -Lukket munn
  • AP-axial
   • -35 grader caudal vinkling.
  • Eller PA
   • -10 grader craniell vinkling.

OM-linje

Lukket munn

25-30 grader caudal vinkling

Åpen munn

res april-2000

bihuler
BIHULER
 • Indikasjon
  • bihulebetennelse, polypper
 • Projeksjoner
  • Caldwell projeksjon (panne - nese bilde).
  • Waters projeksjon, (hake - nese bilde).
  • Lateral

res april-2000

bihuler29
BIHULER
 • Coronart snitt

CT-snitt

res april-2000

bihuler30
BIHULER
 • INNSTILLING:
 • Caldwell projeksjon,
 • Panne - nese bilde.
  • OM-linje perpendiculært til filmen.
  • Vinkle røret 15-25 grader caudalt.
  • Ca. 60-65 kv, 30-40 mAs

res april-2000

bihuler31
BIHULER
 • INNSTILLING:
 • Waters projeksjon,
 • hake - nese bilde
 • (med åpen munn)
  • OM-linje danner en vinkel på 37 grader med filmen.
  • Ingen rørvinkling
  • Ca. 60-65 kv,
  • 30-40 mAs

res april-2000

bihuler lateral
BIHULER -lateral
 • INNSTILLING:
 • Lateral
  • Innstilling som side caput.
  • Sentreringspunkt ca. 1-2 cm posterior for laterale orbitakant.
  • Ca.50-55 kv, 20 mAs.

res april-2000

bihuler lateral33
BIHULER -lateral

Lateral bihule

Snitt midtsagitalt

res april-2000