Download
katar na gavorn kov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katarína Gavorníková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katarína Gavorníková

Katarína Gavorníková

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Katarína Gavorníková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grécke olympijské hry Katarína Gavorníková

 2. Olympijské hry sa zrodili zásluhou kráľa Ífita, ktorý vládol v malom kráľovstve Elis, ustavične napádanom silnejšími okolitými štátmi. Zúfalý Ífitos si s výbojnými susedmi nevedel dať rady, a tak sa pobral do mesta Delf, kde sa nachádzal slávny chrám zasvätený Apolónovi.

 3. Delfský chrám sa po celom Grécku preslávil tým, že v ňom Apolón ústami kňažky Pýtie odpovedal na akúkoľvek otázku. Ífitos sa Apolóna spýtal, čo má urobiť, aby poddaných svojho kráľovstva ochránil pred hrôzami vojen. Boh mu na to prostredníctvom Pýtie odpovedal: „Usporiadaj v Olympii atletické hry zasvätené bohom.“

 4. Roku 776 p.n.l. sa teda uskutočnili prvé olympijské hry. Mali vtedy na programe jediné preteky, beh na 192,27 metra. Táto dĺžková miera sa volala „stadion“ a bola šesťnásobkom stopy mýtického Herakla, ktorý pred ôsmimi storočiami pristál práve v Olympii. Mal tu vykonať jeden zosvojich hrdinských skutkov.

 5. Keď ho dokončil, usporiadal bežecké preteky na počesť bohov, ktorým sa chcel odvďačiť za pomoc. Trať vymeral vlastnými stopami.

 6. A teraz otázka na vás. Za aký čas prešiel Koroibos štadión, ak jeho rýchlosť bola 10m/s a dĺžka štadiónu 192,27m? s=192,27m v=10m/s t=? --------------------------- t=s/v t=192,27:10 s t=19,227s Na prvých olympijských hrách prekonal všetkých svojich súperov pastier Koroibos. Stal sa teda vôbec prvým olympijským víťazom v dejinách.

 7. Po rokoch vzrástol aj počet disciplín. K behu pribudli súťaže v skoku, zápasení, hode oštepom a diskom…

 8. A teraz si vypočítame jeho výkon. Keď vieme, že disk vážil 8 kg a Akúsiláos ho hodil do vzdialenosti 5,5 m. Čas, za ktorý disk dopadol, bol 2,5 s. F = m.g F = 80 N t = 2,5 s s = 5,5 m –––––––––––––––––– P = W/t W = F.s W = 80.5,5 J W = 440 J P = 440 J/2,5s P = 176 W V hode diskom triumfoval aj Akúsiláos.

 9. V programe mali svoje pevné miesto aj jazdecké disciplíny. Populárna bola súťaž dvojkolesových vozíkov so štvorzáprahom a rýchlostné preteky na vzdialenosť asi 6,25 kilometra.

 10. Víťazi hier získali okrem svojej slávy a istej peňažnej odmeny aj olivový veniec, ktorý väčšinou venovali bohom na znak vďaky za veľké víťazstvo.

 11. Olympijské hry sa zrodili pre potešenie bohov a z náboženských dôvodov aj zanikli. Keď kresťanstvo po dlhých bojoch konečne zvíťazilo, cisár Teodózius I. hry zakázal, pretože ich pokladal za pohanské. A tak posledné, 293. olympijské hry sa konali roku 393 nášho letopočtu.

 12. Ďakujem za pozornosť!!! Zdroje: učebnica fyziky pre 8. ročník, www.referaty.sk , www.plus7dni.sk