slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อภ- PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงงาน ต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน. โดย นักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2548. Chair ( เก้าอี้สารพัดประโยชน์ ) US D512,843.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เพื่อà¸' - jackson-kirk


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ผลงานสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเพื่อพัฒนาโครงงานต่อยอดเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน

โดย นักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก

ฝึกปฏิบัติการระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

วันที่ 24 ธันวาคม 2548

slide11

Chair ( เก้าอี้สารพัดประโยชน์ )

US D512,843

สาระสำคัญ เก้าอี้นี้มีไว้ใช้ในสำนักงานและสามารถนำไปไว้ทำงานที่บ้านได้ มีพนักพิงและที่วางแขน สะดวกสบาย

ประโยชน์และการต่อยอด ใส่โปรแกรมนวดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มสะดวกสบายและสามารถปรับเป็นเตียงใด้อัตโนมัติ

นางสาววราพร มัจฉา ม.5/1

นางสาวกรภัทร์ ใจแข็ง

โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก

slide20

ชื่อเรื่อง วิธีการทำน้ำลูกยอชนิดผง ที่สามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วทั้งน้ำร้อนและเย็น

1.สาขาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหาร

2.ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ลูกยอเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ ซึ่งได้นำมาทำผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร และน้ำลูกยอชนิดน้ำ ปัจจุบันมีผลไม้และพืชมากมายหลายชนิดที่นำ

มาผลิตเป็นผงเพื่อง่ายในการเก็บรักษาและเก็บไว้ได้นาน ทั้งยังความสะดวกในการรับประทาน

3.ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

ลักษณะและความมุ่งหมายของผลิตภัณท์นี้เพื่อจัดหากรรมวิธีในการผลิตน้ำลูกยอชนิดผงเพียงแค่ใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็สามารถรับประทานได้

4.การเปิดเผยการผลิตโดยสมบูรณ์

กรรมวิธีในการผลิตน้ำลูกยอชนิดผงที่สามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วทั้งน้ำร้อนและเย็น นี้ประกอบด้วย

ก. เตรียมลูกยอทั้งแห้งและสดสำหรับลูกยอแห้งนำมาแช่ในน้ำที่สะอาด ลูกยอสดล้างด้วยน้ำสะอาด

ข.คว้านเมล็ดออก

ค. นำมาบด pulverizing

ง. homogenizing

จ.ทำให้แห้ง โดยใช้ไมโครเวฟ

5.วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ดังที่ได้บรรยายมาแล้วข้างต้น

ข้อถือสิทธิ

1.วิธีการทำน้ำลูกยอชนิดผง ที่สามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วทั้งน้ำร้อนและเย็น

ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน

1.นำลูกยอทั้งแห้งและสด สำหรับลูกยอแห้งนำมาแช่ในน้ำที่สะอาด ลูกยอสดล้างด้วยน้ำสะอาด

2.คว้านเมล็ดออก

3.นำมาบด pulverizing

4. homogenizing

5. ทำให้แห้ง โดยใช้ไมโครเวฟ

2. Pulverizing to powder of 60-100 meshes

3. homogenizingat 0.2-0.5 MPa and 45-80 deg.c for 1-3 times, vacuum concentration at 45-80 deg.c

4.ทำให้แห้งโดยการนำไปอบด้วยไมโครเวฟ 300-1500 วัตต์ 0.1-5 นาที

5. ผงลูกยอที่ได้จากวิธีการตามข้อ 1 2 3 และ 4

บทสรุปการประดิษฐ์

ได้เปิดเผยกรรมวิธีในการผลิตน้ำลูกยอชนิดผง ที่สามารถละลายได้เร็วทั้งในน้ำร้อนและเย็น

นางสาวจันทรา ณ นคร

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

e-mail jantra @ hu.ac.th

โทร 0-1329-3302

slide21

เอกสารนี้ชี้ให้เห็นขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมในการในการคัดสรรเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เอกสารนี้ชี้ให้เห็นขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมในการในการคัดสรรเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประเทศ/โอกาสปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่สร้างคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผลการสืบค้นเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร

เพื่อพัฒนาโครงการต่อยอดเทคโนโลยีระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์

สรุปและคัดเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์โดย นักเรียนในสังกัดโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ในเขตตรวจราชการที่ 2

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2548 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย

โรงเรียนวังทองพิทยาคม

จ. พิษณุโลก