Parkinsons sjukdom är en neurologisk
Download
1 / 20

Striatum - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin , skadats. Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser. Striatum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Striatum' - jackson-hansen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Striatum

Parkinsons sjukdom är en neurologisk

sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats.

Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser.

Striatum


Striatum
För att få diagnosen Parkinson sjukdom måste patienten ha en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Långsamma rörelser (hypokinesi)

 • Stela muskler (muskelrigiditet)

 • Skakningar (vilotremor)


Striatum

Regelbunden medicinering en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

är en av grundpelarna i vården.

Genom medicineringen ersätts dopaminbristen som har uppstått

i hjärnan.


Striatum

Parkinsons sjukdom en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

22 000 Parkinson sjuka

2 000 nya/år

14 000 icke diagnostiserade

30% insjuknar före 50-årsåldern

Något fler män än kvinnor

Skakningar, stelhet, rörelsearmod


Striatum

 • ParkinsonFörbundet en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Start 1986

 • 25 länsföreningar

 •   ca 50 lokala föreningar

 •   drygt 8 000 medlemmar

 •   Medlemmar

 • Anhörigverksamhet

  Atypisk parkinsonism

  Ung med Parkinson NYP

 • Viktig länk i vård-/rehabkedjan


Striatum

 • ParkinsonFörbundet en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • anordnar konferenser,

 • deltar i kongresser och seminarier,

 • skriver remissvar

 • producerar skrifter

 • arrangerar sociala aktiviteter


Striatum

 • Patienten av idag en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Söker fakta själv - välinformerad

 • Expert på sin sjukdom genom egen erfarenhet

 •   Samarbetspartner

 •   Drygt 8 000 medlemmar

 • Kapabel att ta beslut

 • Jämför vårdgivare


Striatum

 • Hur ser vår en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • samhällsstruktur ut?

 • Fler och fler äldre,

  Parkinson, Stroke, Demens

 • Färre kvinnor hemma som vårdar

 •   Fler behandlingsbara sjukdomar

 • Utmaning för alla


Striatum

ParkinsonFörbundets en rörelsehämning och minst två av följande symtom: Forskningsfond

 • Intensiv forskning i Sverige

 • Parkinsonfonden: viktigt stöd

 • Bot - inte bara bättring

 • 3,4 miljoner in - 3,0 miljoner ut

 • Pg 90 07 94 - 9 direkt till Parkinsonforskning


Striatum

 • Modern vård en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Nya läkemedel, t ex Stalevo, Azilect

 • Avancerade behandlingsmetoder,

  t ex Duodopa, Apomorfin, Deep Brain Stimulation

 •   Nya rehabiliteringsmetoder

 • Träning och egenvård


Striatum

 • Varför hamnar man på sjukhem? en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Kognitiva dysfunktioner 35%

 • Rörelseproblematik 16%

 •   Frakturer 16%

 • Make/Maka dog 13%

 • Ingen vård hemma 8%


Striatum

 • Kostnader en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • ca 3,5 miljarder kr/år

 • Läkemedel 16%

 •   Vård 22%

 • Sociala kostnader 35%

 • Privata kostnader 27%


Striatum

 • Behov en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Parkinsonspecialist

 • Parkinsonsjuksköterska

 •   Parkinson-team

 • Parkinsonskola med Föreningen

 • Återkommande rehab

 • Involvera patienten/anhöriga i vården


Striatum

 • Behov - Patienten en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Alla med Parkinsons sjukdom ska ha rätt till

 • Snabb diagnos gjord av p-specialist

 • Tillgång till moderna behandlings- metoder oavsett var i landet man än bor

 • Parkinsonteam


Striatum

 • Behov - Forskning en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Lyft fram forskningen, forsknings- beredning med rejäla mandat

 • Politikerna bör ta sitt ansvar och se till att de som är engagerade i svensk medicinsk forskning får drägliga anställningsvillkor

 • 50% av alla sjukvårds- och omsorgs- kostnader rör sjukdomar och skador i hjärnan

 • Satsa mer nu…


Striatum

 • Behov - Anhöriga en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Anhöriga till P-sjuka skall ha rätt till

  växelvård för den sjuke

 • Fler platser på äldreboende där parkinsonkunnig personal finns

 • Att den sjuke får optimal vård och medicinering

 • Kunskap (utbildning) kring Parkinsons sjukdom

 • Stödsystem för landsting/kommun för anhöriga.


Striatum

 • Behov – Fler neurologer en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Vi behöver fler neurologer

 • Svensk neurologi behöver stärkas på alla nivåer genom dels

  • en utökad neurologundervisning för läkarstudenter och fler ST-block i neurologi

  • nya effektiva behandlingar


Striatum

 • Behov – Rätt medicin en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Nya medicinerna är dyra och det är kostnaden som syns.

 • Det som inte syns är samhällets kostnad om mediciner inte funnits.

 • T ex har TLV fastslagit att behandling med Duodopa är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Trots detta beslutar politiker att läkemedlet inte ska föreskrivas.

 • Det behövs ett ytterligare system, en nämnd eller myndighet, som skyddar och bevakar de mest behövande från att på lokal nivå fråntas läkemedel där alternativ saknas.


Striatum

 • Behov – Lika vård i hela landet en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Det är viktigt att Hälso- och sjukvårdslagen om att alla ska få en god vård på lika villkor och inom rimlig tid efterlevs.

 • Politiker i olika landsändar fattar olika priorteringsbeslut?

 • Det behövs Nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom för att säkerställa rätten till vård på lika villkor oavsett ålder, kön och var man än bor i landet.


Striatum

= Investering en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

Det lönar sig att vårda

 • Färre akutbesök

 • Längre boende i det egna hemmet

 • Senarelagd komplikationsfas

 • Färre telefonkonsultationer

 • Kostnad