Download
bling bling in de republiek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bling Bling in de Republiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bling Bling in de Republiek

Bling Bling in de Republiek

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Bling Bling in de Republiek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bling Bling in de Republiek Oscar Gelderblom (Universiteit Utrecht) Nathalie Lagoutte (Erasmiaans Gymnasium)

 2. Bling Bling in de Republiek

 3. Powerpoint Lesbrief Onderwater scherm Opdracht 1 Studio BlingBling In de Republiek Opdracht 2 Opdracht 3

 4. Sieraden kun je gebruiken • om je te onderscheiden van anderen • om je groepsidentiteit te versterken • als appeltje voor de dorst Bepaal je zelf wat je draagt…?!

 5. Foto’s van vier personen in dagelijkse outfit. • Geportretteerden worden geïnterviewd • In de les worden de resultaten besproken • Welke sieraden bezitten mensen? • Welke sieraden dragen mensen? • Waarom dragen mensen sieraden? Opdracht 1

 6. Exactitudes Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek

 7. Sieraden in de Republiek • Edelstenen uit Azië veranderen ontwerp • Burgers worden belangrijkste gebruikers • Amsterdam centrum van handel en productie

 8. De Modepolitie van de Gouden Eeuw Weeldewetten tegen - overdadige consumptie - vervagen standsbesef

 9. “Jonge lieden van ‘t veld” (1737) Treen die vrijster niet parmant? Hoe zal ik dien opschik malen! Let eens op dien ro koralen? Om den roffels hals! De hant, Hard van eelt, draegt goude ringen; ‘t Zilver rinkelt op haer zij: Blinkt die gouden naelt niet bly Onder ‘t mutsje? O stedelingen, Staen haer rokken naer uw zin? Daer zijn geen balijnen in.

 10. STUDIO BLING BLING Opdracht 2

 11. Opdracht 3 Door mijn man geschonken, een halssnoer van 40 paarlen

 12. Bling Bling—conclusies • Het dragen van sieraden werd door de opkomende stedelijke burgerij in de Republiek gebruikt om de eigen identiteit te vormen • In de Republiek ontstond een markt voor luxegoederen gevoed door de consumptie van stedelijke middengroepen en elites • De handel met Azië maakte van de Republiek een belangrijk centrum voor de handel en productie van met edelstenen versierde juwelen