Autorsk pr vo
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Autorské právo. Licenční smlouva autorská JUDr. E. Kadlecová ZS 2011/12. Základní vlastnosti smlouvy. Uplatní se jen u díla dokončeného Vyjadřuje se jí svolení s užitím díla (opravňující) Realizují se jí autorova majetková práva Má konstitutivní povahu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Autorsk pr vo

Autorské právo

Licenční smlouva autorská

JUDr. E. Kadlecová

ZS 2011/12


Z kladn vlastnosti smlouvy
Základní vlastnosti smlouvy

 • Uplatní se jen u díla dokončeného

 • Vyjadřuje se jí svolení s užitím díla (opravňující)

 • Realizují se jí autorova majetková práva

 • Má konstitutivní povahu

 • Nikoli však translativní – autorovo právo nezaniká

 • Lze jí využít všechny známé způsoby užití

 • Je zakázáno ji uzavřít na způsob užití, který v aktuální době není znám

 • Je zavazující pro nabyvatele

 • Dohoda o odměně je povinná (i v případě bezúplatného užití)

 • Obsah smlouvy nemusí být na jedné listině

 • Právněteoreticky jde o smlouvu pachtovní (odměnu „zaplatí“ výtěžek z užití)

 • Dispozitivní charakter


Varianty licen n smlouvy
Varianty licenční smlouvy

 • Podlicence (nabyvatel licence poskytne plnění ze smlouvy třetí osobě)

 • Licenční smlouva na užití zpracovaného díla

 • Smlouva o dílo spojená s licencí (§61)

 • Smlouva na užití školního díla (§60)

 • Smlouva na užití zaměstnaneckého díla(§58)


Obchody mimo licenci
Obchody mimo licenci

 • Kupní smlouva na originál díla (Obč.Z. ObchZ

 • Nájem díla (AutZ + ObčZ)

 • Výpůjčka (AutZ + ObčZ)

 • Smlouva o obstarání výkonu autorských práv (KSP - AutZ)


Licence v hradn licence nev hradn

Povinně písemná

Jako výhradní je explicitně sjednáno

Zákaz dispozice s dílem samotným autorem

Zákaz dispozice dalšími osobami

Umožňuje odstoupit pro nečinnost nabyvatele

Forma není předepsána

O povaze výhrady mlčí, nebo je jako nevýhradní přímo sjednána

Není zákaz nakládání (užití) samotným autorem

Není zákaz poskytnout užití třetím osobám

Odstupovat není třeba

Licence výhradní – Licence nevýhradní


Povinn n le itosti smlouvy
Povinné náležitosti smlouvy

 • Předmět užití (určenspecificky, individuálně)

 • Způsob či způsoby užití (§ 12, katalog užití)

 • Rozsah užití (množstevní, územní, časový)

 • Dohoda o odměně (i při poskytnutí práva k dílu bezplatně


Fakultativn n le itosti licen n smlouvy
Fakultativní náležitosti licenční smlouvy

 • Čas plnění

 • Místo plnění

 • Různá vedlejší ustanovení (např. podmínky),


Omezen licence
Omezení licence

 • Řeší §50 AutZ

 • Výkladová pravidla licence

 • Supluje absenci dohody mezi autorem a nabyvatelem licence

 • Odst. 3, vyvratitelná domněnka územní, časového a množstevního omezení licence

 • Dílo je omezeno na území ČR

 • Na dobu nikoli delší 1 roku

 • V rozsahu (množství) obvyklého (typického) pro druh díla a způsob užití

 • Licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování

 • Omezení nabyvatele licence, § 51, zákaz měnit a upravovat dílo vč, názvu (=ochrana názvu, jmen¨postav atd.)


Odstoupen od autorsk licen n smlouvy
 Odstoupení od autorské licenční smlouvy

 • Pro nečinnost nabyvatele licence (§ 53)

 • Má smysl jen u výhradní (exkluzivní) smlouvy

 • Neužití díla jsou nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora

 • Nejdříve lze po dvou letech od poskytnutí licence

 • Předem nutno nabyvatele k využití prokazatelně vyzvat

 • Při povinně zavazující licenční smlouvě zůstává autorovi odměna (nárok na ni)

 • Není vyloučena povinnost nabyvateli l. nahradit škodu v odůvodněných případech

 • Právo odstoupení přechází i na dědice


Odstoupen od smlouvy
Odstoupení od smlouvy

 • Pro změnu přesvědčení autora (§54)

 • Je přípustné jen u dosud nezveřejněného díla

 • Nepřechází na dědice

 • Nemá na ně vliv výhradnost či nevýhradnost smlouvy

 • Nastala změna okolností, za kterých byla licence udělena

 • Náhrada škody se hradí nabyvateli licence bez dalšího


Z nik licence
Zánik licence

 • Splněním

 • Smrtí FO, zánikem PO, jimž byla l. udělena

 • Marným uplynutím časového rozsahu licence

 • Odstoupením od smlouvy

 • Dohodou o zániku licence, její zrušení

 • U smluv, kdy licence bude navazovat na dílo dosud vznikající : smrt autora, následná nemožnost plnění


ad