kvalitetsrapport 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetsrapport 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetsrapport 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kvalitetsrapport 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Kvalitetsrapport 2007. BKF januar 2008. Hvem har udbytte af systematisk evaluering?. Politikernes behov: ”Value for money!”. De professionelles behov: ”Hvordan kan vi gøre det bedre?”. Brugernes/borgernes behov: ”Hvad er bedst for mig?” ”Hvad skal jeg vælge?”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kvalitetsrapport 2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitetsrapport 2007

Kvalitetsrapport 2007

BKF januar 2008

slide2

Hvem har udbytte af systematisk evaluering?

Politikernes behov:

”Value for money!”

De professionelles behov:

”Hvordan kan vi gøre det

bedre?”

Brugernes/borgernes behov:

”Hvad er bedst for mig?”

”Hvad skal jeg vælge?”

m l for arbejdet med kvalitetsrapporten
Mål for arbejdet med kvalitetsrapporten
 • Den skal blive et nyttigt redskab for politikere, administration og skoler
 • Styring via dialog
 • Skolerne skal involveres i processen, men det er forvaltningen der udarbejder selve rapporten
 • Det skal sikres, at der følges op på anbefalinger
 • Der skal bygges bro mellem tilsyn og kvalitetsrapport
 • Rapporten skal have et omfang så den bliver læst.
rapportens opbygning
Rapportens opbygning

Alle kapitler er opbygget efter samme struktur:

 • Lovkrav og nationale og kommunale målsætninger,
 • Status der med tal og fakta beskriver den aktuelle praksis
 • Vurderinger og anbefalinger indeholder en vurdering af status og anbefalinger til det videre arbejde.
kvalitetsrapport 2007 overordnede anbefalinger
Kvalitetsrapport 2007Overordnede anbefalinger:
 • Øget fokus på processerne i skolerne, herunder den løbende evaluering af såvel elevernes udbytte som selve undervisningen
 • Intensivere indsatsen for at forbedre elevernes resultater ved afgangsprøverne.
kvalitetsrapporten
Kvalitetsrapporten

Ved at arbejder systematisk med den årlige kvalitets-rapporte og handleplan har vi mulighed for:

 • At arbejde systematisk med mål, dokumentations indsamling og opfølgning
 • At skabe gennemsigtighed i forhold til de krav og forventninger, der stilles fra det politiske- og administra-tive niveau og fra det centrale til det decentrale niveau
 • At sammenligne input, output og outcome for sammenlignelige institutioner og processer
 • At reducere antallet af dokumentations- og evalueringsdokumenter
 • At sikre kvalitet og udvikling
kvalitetsrapport 20071
Kvalitetsrapport 2007
 • Hvilket udbytte fik Ishøj Kommune?

- det politiske niveau

- det administrative niveau

 • Hvilket udbytte får skolelederne?
 • Hvilket udbytte får lærerne?
 • Hvilket udbytte får eleverne?
 • Hvilket udbytte får forældrene?
evaluering et dobbelt form l
Evaluering- et dobbelt formål
 • Politisk dokumentation
  • dokumentation der skal danne grundlag for politikeres og lederes prioriteringer og beslutninger.
 • Pædagogisk dokumentation
  • dokumentation der skal danne grundlag for prioriteringer og beslutninger i samspillet mellem elev, forældre og lærer.
systematisk evaluering
Systematisk evaluering

Målsætte

Revidere

Reflektion

Krikterier

Analysere

Udføre

Indsamle dokumentation

hvis vi vil m le det vi v rds tter
Hvis vi vil måle det vi værdsætter

må vi først

 • Sætte mål for det
 • Beskrive tegn/indikatorer på at målene er nået
 • vælge egnede målemetoder

… og dernæst

 • Beslutte os for aktiviteter der skal føre os frem til målene
rshjulet
Årshjulet

juli

juni

CBU: Udarbejder Kvalitetsrapport 200X på grundlag af dataindsamling og evaluering.

august

Her begynder ny en cyklus

august: Kvalitetsrapport 200X til høringer

maj

september

Møder med bestyrelser og Børne- og Undervisningsudvalget om status på arbejdet med handlingsplanerne

Politisk behandling i BU-U

april

oktober: vedtagelse i Byrådet

oktober

CBU udarbejdet forslag til handlingsplaner

Arbejde med handlingsplanerne: Løbende på skole- og institutionsledermøder i CBU, i bestyrelserne, i SU, på personalemøder mv.

Handleplaner til høring

marts

Møder bestyrelser og Børne- og Undervisningsudvalget om målsætningerne i handlingsplanerne

februar

december: Handlingsplaner vedtages i Byrådet

november

Politisk behandling i BU-U

januar

december

handlingsplan til kvalitetsrapporten
Handlingsplan til kvalitetsrapporten
 • Forslag til handlingsplan som opfølgning på den vedtagne kvalitetsrapport for 2007.
 • Handlingsplan 2007/2008
 • Handlingsplan 2007/2008 beskriver hvordan og hvornår der bliver fulgt op på anbefalingerne i Kvalitetsrapport 2007.
 • Oktober 2007
 • Principper for efter- og videreuddannelse (1)
 • (3) Konsulenter i Center for Børn og Undervisning udarbejder oplæg til debat om principper for fordeling af ressourcer til efter- og videreuddannelse.
 • Oplægget drøftes på et skoleledermøde
 • Sagen drøftes i alle skolebestyrelser, - se under november.
 • Det er målet at alle skoler har skriftlige principper og retningslinier for fordeling af ressourcer til efter- og videreuddannelse.
 • Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne
 • (16) Center for Børn og Undervisning tager kontakt til UU-Center-Syd med henblik på samarbejde om at afdække unges overgang til og gennemførelse af ungdomsuddannelser. Undersøgelsens resultater indgår i kommende års kvalitetsrapporter.
 • Registrering af overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne
 • Gennemførelse af en forløbsundersøgelse, der afdækker de unges evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og mønstre for frafald.
 •  Det er målet at afdække årsager til frafald, således at der kan etableres en målrettet indsats for at understøtte de unge i gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
 • Retningslinier for registrering af fravær
 • (6) Center for Børn og Undervisning skriver fælleskommunale retningslinjer for registrering af elevfravær på grundlag af debatten på skoleledermødet i september.
 • Definition af begreberne sygefravær, lovligt fravær og ulovligt fravær
 • Fælles holdning til at imødekomme ønsker om lovligt fravær.
effekt af specialp dagogisk bistand
Effekt af specialpædagogisk bistand

Formål

 • Arbejdsgruppen skal udarbejde en model der sikre at vi kan indsamle data, om elever der får specialpædagogisk bistand, således at vi i Kvalitetsrapport 2008 kan leve op til kravene i bekendtgørelsen.
slide16
Indsamling af data vedrørende elevers udbytte af specialundervisning – procedure for skoleåret 2007/08.
 • A: Læseholdet
 • B: Almindelig specialpædagogisk bistand
 • C: Enkeltintegrerede elever
 • D: Afgangsprøverne
 • E: Evaluering og videre metodeudvikling
l seholdet
Læseholdet
 • Hvem er eleverne, hvilke skoler og klasser kommer de fra. Inge Christiansen. November 2007.
 • Interview med eleverne på læseholdet. Inge Christiansen og Peter Jensen. November 2007.
 • Indsamling af testresultater i læsning på de berørte skoler. Inge Christiansen. Januar 2008.
 • Testresultater på læseholdet fra skoleårets start. Jette Rasmussen. Maj 2008.
 • Testresultater på læseholdet fra skoleårets slutning. Jette Rasmussen. Maj 2008.
almindelig specialp dagogisk bistand
Almindelig specialpædagogisk bistand
 • Identifikation af elever, der i løbet af 2007/08 er indstillet til PPR på grund af indlæringsvanskeligheder særligt med henblik på læseudvikling. Kompetencecenteret på den enkelte skole. Maj 2008.
 • Disse elevers resultater fra skolens normale læsetest i 2007 sammenholdt med det almindelige gennemsnit. Kompetencecentrene. Maj 2008.
 • Disse elevers resultater fra skolens normale læsetest i 2008 sammenholdt med det almindelige gennemsnit. Kompetencecentrene. Maj 2008.
 • 4: Materialet anonymiseres før aflevering i CBU.
enkeltintegrerede elever
Enkeltintegrerede elever
 • Identifikation af enkeltintegrerede elever
 • Kompetencecenteret på den enkelte skole
 • Disse elevers resultater fra skolens normale læsetest i 2007 sammenholdt med det almindelige gennemsnit
 • Disse elevers resultater fra skolens normale læsetest i 2008 sammenholdt med det almindelige gennemsnit
 • Materialet anonymiseres før aflevering i CBU.
afgangspr verne
Afgangsprøverne
 • Identifikation af de elever, der med skolestart i 1998 og 1999 har gået på læsehold. Jette Rasmussen, Inge Christiansen og Peter Jensen. Januar 2008.
 • Disse elevers resultater ved afgangsprøverne i 2007. Januar 2008.
 • Materialet anonymiseres før aflevering i CBU.
metodeudvikling
Metodeudvikling
 • Arbejdsgruppen evaluerer processen og resultatet med henblik på metodeudvikling i forhold til kommende kvalitetsrapporter.
 • Efterår 2008.