evskp ms n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVSKP-MS PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVSKP-MS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

EVSKP-MS - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

EVSKP-MS. Jednoduchý přechod na verzi 1.0 Jan Mach Vysoká škola ekonomická. Původní zápis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EVSKP-MS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evskp ms

EVSKP-MS

Jednoduchý přechod na verzi 1.0

Jan Mach

Vysoká škola ekonomická

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

p vodn z pis
Původní zápis

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <metadata xmlns="http://eVSKP.cz/scheme/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thesis="http://eVSKP/scheme/thesis" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://eVSKP.cz/scheme/ http://eVSKP.cz/scheme/schema.xsd">   <dc:title lang="cs">Úvod do problematiky veřejného výpůjčního práva</dc:title>    <dc:creator>Kábrtová, Jana</dc:creator>    <dc:description lang="cs">Práce se zabývá problematikou veřejného výpůjčního práva (dále VVP) jak v historickém kontextu, tak jeho současnou praxí v existujících světových systémech. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. -- První kapitola je věnována světové terminologii užívané v oblasti VVP...</dc:description>    <dc:date.created xsi:type="dcterms.w3cdtf">2001-10-04</dc:date.created>    <dc:type>Diplomová práce</dc:type>   <dc:format>application/pdf</dc:format>   <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://doi.vskp.cz/120.12/31</dc:identifier>   <dc:language xsi:type="dcterms:RFC3066">cs</dc:language>    <dc:contributor.advisor>Přibylová, Daniela</dc:contributor.advisor>    <dc:contributor.referee>Kera, Denisa</dc:contributor.referee>    <thesis:degree.name>Mgr.</thesis:degree.name>   <thesis:degree.discipline>Informatika/Informatika pro manažery</thesis:degree.discipline>   <thesis:degree.grantor>Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví</thesis:degree.grantor> </metadata>

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

nov z pis
Nový zápis

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<evskp:metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:evskp="http://www.evskp.cz/standardy/evskp/" xmlns:thesis="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">

<dc:title xml:lang="cs">Měnová opce</dc:title>

<dc:creator>Ptáček, Martin</dc:creator>

<dcterms:abstract xml:lang="cs">Diplomová práce pojednává o problematice měnových opcí. Zaměřuje se na jejich charakteristiku, vlastnosti a metody oceňování. Dále jsou zde uvedeny některé opční strategie a též i nejdůležitější exotické opce.</dcterms:abstract>

<dcterms:dateAccepted>2008-01-09</dcterms:dateAccepted>

<dc:type xml:lang="cs" evskp:typeType="TypVSKP">Diplomová práce</dc:type>

<dcterms:medium>application/pdf</dcterms:medium>

<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.vse.cz/vskp/eid/5265</dc:identifier>

<dc:language>cs</dc:language>

<thesis:degree>

<thesis:name>Ing.</thesis:name>

<thesis:level xml:lang="cs">Magisterský</thesis:level>

<thesis:discipline>Hospodářská politika a správa/Finance</thesis:discipline>

<thesis:grantor>Vysoká škola ekonomická v Praze</thesis:grantor>

</thesis:degree>

<evskp:contactcontactID="3112" />

</evskp:metadata>

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

p ehled zm n
Přehled změn
  • namísto tečky dvojtečka (jmenný prostor)
  • zápis pouze XML, UTF-8
  • prvky s více tečkami
  • zpřesnění prvků dc -> dcterms
  • zpřesnění atributů
  • nové povinné prvky

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

prvky s v ce te kami
dc.title.alternative

dc.title.translated

dc.title.alternative.translated

dc.creator.dateofbirth

dc.contributor.advisor

dc.contributor.referee

dc.date.created

dc.date.accepted

thesis.degree.name

thesis.degree.level

thesis.degree.discipline

thesis.degree.grantor

Prvky s více tečkami

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

zp esn n prvk dc dcterms
dc.description

dc.format

dc.title.alternative

dcterms:abstract

dcterms:medium

dcterms:alternative

Zpřesnění prvků dc -> dcterms

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

zp esn n atribut
Zpřesnění atributů

xml:lang="cs"

xsi:type="dcterms:URI"

speciální atributy u nepovinných prvků (např. evskp:fileProperties)

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze

nov povinn prvky
Nové povinné prvky

thesis:level (bylo nepovinné, lze odvodit)

dcterms:dateAccepted (povinné bylo dc.date.created)

Ing. Jan Mach, machj@vse.czVysoká škola ekonomická v Praze