Download
t rk gida mevzuatinin tar h s rec ve gida denet m ler nde d kkak ed lecek hususlar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK GIDA MEVZUATININ TARİHİ SÜRECİ VE GIDA DENETİM LERİNDE DİKKAK EDİLECEK HUSUSLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK GIDA MEVZUATININ TARİHİ SÜRECİ VE GIDA DENETİM LERİNDE DİKKAK EDİLECEK HUSUSLAR

TÜRK GIDA MEVZUATININ TARİHİ SÜRECİ VE GIDA DENETİM LERİNDE DİKKAK EDİLECEK HUSUSLAR

260 Views Download Presentation
Download Presentation

TÜRK GIDA MEVZUATININ TARİHİ SÜRECİ VE GIDA DENETİM LERİNDE DİKKAK EDİLECEK HUSUSLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRK GIDA MEVZUATININ TARİHİ SÜRECİ VE GIDA DENETİMLERİNDE DİKKAK EDİLECEK HUSUSLAR İSMET POLATKAN ZİRAAT MÜHENDİSİ

 2. TARİHÇE *1927 YILINDA UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA KANUNU İLE GIDA İLE İLGİLİ İLK HÜKÜMLER MEVZUTA GİRMİŞ *1930 TARİHLİ VE 2593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU *1930 YILI 1580 BELDİYELER KANUNU *1942 YILI 4252 İSPİRTOLU İÇKİLER ÜRETİMİ KANUNU *1984 YILI 3030 SAYILI BELEDİYE KANUNU *28.6.1995 560 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR K.H.K *5.6.2004 5179 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN *13.6.2010 5996 SAYILI VETERİNER HİZ.BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU

 3. 560 sayılı K.H.K. 28 Haziran 1995 1-Gıda maddeleri üreten ve satan işyerleri faaliyete geçmeden önce Sağlık Bakanlığı‘dan iş yerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. 2-Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na tescil ettirerek üretim izin almak zorundadır.

 4. GETİRDİKLERİ : • İlk derli toplu gıda kanunu • GSM ruhsatları belediyelerden alındı sağlık bakanlığına verildi • Üretim yerlerinin denetimi T.K.B. Verildi • Ürünlere üretim izini alma zorunluluğu getirildi • İş yerlerine sorumlu yönetici istihdamı zorunluluğu getirildi

 5. 5179 sayılı GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN KANUN05.06.2004-25483 • FARKLAR ; • 1. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA ŞATIŞ YERLERİNİN DENETİMİDE VERİLDİ • 2. SAĞLIK BAKANLIĞI YERİNE BELEDİYE LER İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI • 3. GIDA GÜVENLİĞİ DAHA ÖN PLANA ÇIKTI • 4. GIDA BANKALARI KURULDU

 6. 5996 SAYILI VET. HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, VE YEM KANUNU Kabul Tarihi: 11/6/2010       • FARKLAR; • GIDA İLE İLGİLİ YETKİ VE SORUMLULUK TEK ELDE TOPLANDI • GIDA GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI • SORUMLU YÖNETİCİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ • KONTROL HİZMETLERİNDE MESLEKLERE GÖRE AYIRIM YAPILDI • İŞ YERİ TİPLERİ DEĞİŞTİ • CEZALAR ARTIRILDI • İMZA YETKİLERİ DEĞİŞTİ

 7. GIDA DENETİMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 8. İLETİŞİM • GÖZLEM • İLGİ VE ODAKLANMA • İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMA • EMPATİ YAPMA • GERİ BİLDİRİM • TEKRARLAMA NETLEŞTİRME • ÖZETLEME

 9. GIDA DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ • İÇTENLİK • TUTARLILIK a.Süreklilik ,Benzerlik b. Her mekanda aynı olma c. Eşitlik d.duygu düşünceleri ile davranış uyumu 3. KENDİNE GÜVEN 4. HOŞGÖRÜ VE ÖNYARGISIZLIK

 10. DENETİMDE DİKKAT EDİLECEKLER • KILIK KIYAFET • GİRİŞTE KENDİNİ TANITMA • DENETİMİN AMACI • ÖNDERLİK VE İNSİYATİF • GIDA İŞ YERİNİN AKIŞ ŞEMASI ÖĞRENİLMESİ • DUYUSAL MUAYENE NUMUNE ALMA • TARAFSIZLIK DÜŞÜNCESİ YARATMA • SONUÇLARI BİLDİRME • CEZALANDIRMA • SÜREKLİLİK

 11. BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.