Når innovation giver arbejdsglæde - PowerPoint PPT Presentation

jaafar
n r innovation giver arbejdsgl de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Når innovation giver arbejdsglæde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Når innovation giver arbejdsglæde

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
84 Views
Download Presentation

Når innovation giver arbejdsglæde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Når innovation giver arbejdsglæde

 2. Sav nu bare grenen over du sidder på – du bliver alligevel nødt til at finde en anden

 3. Når eksperterne laver en trappe laver brugerne en sti…..

 4. Fordomme ved brugerdreven innovation Brugerne vil kun bede om det de kender i forvejen Abstraktionsniveauet gør det vanskeligt at tænke nyt og kreativt De forstår ikke konsekvensen af deres valg Brugerne vil sige det de tror, personalet gerne vil høre

 5. - Du må ikke tage antropolog - brillerne af undervejs men husk at pudse dem


 6. Et billede siger mere end 1000 ord

 7. Husk du er ”den blinde” og brugeren er ”førerhunden” – så følg med og stol på din hund

 8. Prøveballonen skal ikke vurderes på udseendet, men på om den er flyveklar

 9. Alle brugere er kommet i tale og det er omsat til aktivitet og dermed øget arbejdsglæde

 10. Personalet er ikke blot inspireret af brugerne, men drevet af brugerne

 11. Når besparelserne kan gøre smilene større • I et foranderligt samfund er en af de største gaver en • vedvarende innovationskultur • Innovations-processen stopper aldrig

 12. Innovation ER og BØR være tilgængeligt for alle • ”Det værste ville være, hvis man sparede det varme mad væk. • vi ville hurtigt vænne os til der var færre pædagoger” • sagt af bruger om besparelser

 13. Når processen er en leg og kvaliteten en selvfølge

 14. Hverdagens eksperter bruger ikke formler og evalueringsmøder, men følelser og handlinger

 15. Det er ikke selve løsningen, der nødvendigvis er det innovative • Det er måden vi fandt frem til løsningen på - til glæde for brugeren • Kodeordet er Mérværdi

 16. Du får mere overskud Tilgang af brugere fra 2009-2010…………………….+ 350 % Antal brugere der stopper fra 2009-2010………..….(-58 %) Brutto indskrivning steget med……………………...+ 25 % Antal personer venteliste 2010……………………….+ 1400 % Antal brugere der prøver nyt tilbud i 2010…………+ 35 % Produktionsindtægt på Camillagården er fra 2008 til 2010 steget……………………………..+ 95 % Tallene er sammenholdt med perioden 2007-08 kontra 2009-2010

 17. Alle vil forandring, men få vil forandre sig selv – er du klar til at lade brugerne forandre dig?

 18. Når innovation giver arbejdsglæde Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder? Besøg vores hjemmeside engabegejstring.dk