kanamalara acil yakla m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kanamalara acil yaklaşım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kanamalara acil yaklaşım

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Kanamalara acil yaklaşım - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Kanamalara acil yaklaşım. Dr.F.Mutlu KUKUL GÜVEN Acil Tıp Uzmanı CÜTF Acil Tıp AD. kanama. Kan damarlarının bütünlüğünün bozulması sonucu kan dışarı akması. Damar türüne göre kanamaların sınıflandırılması. Arter= atardamar Ven = toplardamar Kapiller = kılcal damar. Arter kanamaları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kanamalara acil yaklaşım


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kanamalara acil yakla m

Kanamalara acil yaklaşım

Dr.F.Mutlu KUKUL GÜVEN

Acil Tıp Uzmanı

CÜTF Acil Tıp AD

kanama
kanama
 • Kan damarlarının bütünlüğünün bozulması sonucu kan dışarı akması
damar t r ne g re kanamalar n s n fland r lmas
Damar türüne göre kanamaların sınıflandırılması
 • Arter= atardamar
 • Ven= toplardamar
 • Kapiller= kılcal damar
arter kanamalar
Arter kanamaları
 • parlak kırmızı
 • Baloncuklar içerir
 • Kalp atışı ile senkrondur
 • Fışkırır tarzda
 • Kanayan damarın yukarısına basınca durur.
ven kanamalar
Ven kanamaları
 • Sürekli akım
 • Koyu renkli , taşar gibi
 • fışkırma yok
kapiller damar kanamalar
Kapiller damar kanamaları
 • birden çok kanayan noktalar.
 • Sızıntı şeklindedir.
 • Bası ile durur.
slide8
kan kaybı hızla kontrole alınmalıdır.
 • küçük miktarlardaki kanama bile her şeyi lekeleyerek korkutucu bir görüntü oluşturur ve Önemli bir durum varmış izlenimi verir.
kanaman n nemini belirleyen etmenler
Kanamanın önemini belirleyen etmenler
 • kanamanın hızına
 • vücutta kanın aktığı bölgeye
 • Kanama miktarına
 • kişinin fiziksel durumu ve yaşına
kanaman n genel bulgular
Kanamanın genel bulguları
 • İç ezikliği,baygınlık,bilinç kaybı
 • Baş dönmesi , kulak çınlaması ,göz kararması
 • Nabızın hızlanması ve yüzeysel olması
 • Solunumun hızlı ve yüzeysel olması
 • Yüz,dudak, ve parmak ucu gibi bölgelerde solukluk ve soğukluk olması
 • Ciltte terleme ve nemlenme olması
 • Kan basıncının düşmesi
kan hacmi
Kan hacmi
 • Normal bir erişkinde yaklaşık 5- 6 lt kan vardır= yaklaşık vücut ağırlığının 1/13= 7ml/kg

total kan kaybı % 10’ u geçtiğinde destek gerekir.

kaybadilen kan hacmi
Kaybadilen kan hacmi

Eğer kan kaybı %20’nin üzerine çıkarsa, hastada hayati tehlike oluşturabilir.

Kan kaybı % 50’nin üzerine çıkarsa, hastanın kurtarılma şansı azalır.

m dahale gerektirmeyen kan kayb s n rlar
Müdahale gerektirmeyen kan kaybı sınırları

Erişkin.........: 500-700 ml

Çocuk..........: 200-300 ml

Bebek..........: 30-50 ml

d kanamalar
Dış kanamalar
 • Vücut dışına olan, gözle görülen kanamalar
    • Travma
 • çoğu zaman 6-10 dk arasında kendiliğinden durur…
    • Kesilen bölgede kan önce hızla akar, sonra kesilen damar uçları büzülür, kanama azalır, burada pıhtı oluşmaya başlar, pıhtı büyüyüp damarı tıkayınca kanama durur.
 • Daha kolay kontrol edilebilir
hastane ncesi bak m
Hastane öncesi bakım
 • Hasta ve yaralının durumu değerlendirilir.
 • Tıbbi yardım istenir*112*
 • Yara yada kanama değerlendirilir
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır
 • Gerekirse bandaj ile sarılarak basınç uygulanır
 • Kanayan bölge yukarıkaldırılır.
 • Şok pozisyonu verilir
 • Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirilinir
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü örtülür
 • Çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek bir ilk yardımcı varsa ,yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa ,uzuv kopması varsa …. Turnike uygulanır
d kanama kontrol y ntemleri
Dış Kanama Kontrol Yöntemleri
 • Direk Bası--- en etkili yöntem
   • Yaranın üzerine spanç, ped vs pansuman malzemesi ile direk basınç uygulanır.
slide18
2. Elevasyon

Extremite yaralanmalarında direk basınç ile birlikte kullanılır.

.

Kırık, çıkık, implante obje ve spinal yaralanmalarda kullanılmaz

slide19
3. Artere bası

* Direk basınç ve elevasyon ile kontrol edilemeyen kanamalarda yaranın hemen yakınındaki artere basınç uygulanır.

* Kanamayı yavaşlatır ancak tek başına yeterli değildir.

* Arter bölgeleri iyi bilinmelidir.

femoral pressure point
Femoral Pressure Point
 • To control severe bleeding of thigh and lower leg
 • Located at front, center part of crease in the groin
slide25
4-Atelleme................:

* Kanama, kırılan kemiğin sivri uçlarının kas ve damarları yırtması ile oluşmuşsa; kırılan kemiğin atellenmesi kanamayı durdurabilir veya yavaşlatır.

slide26
5. Havalı Ateller

* Geniş yumuşak doku yaralanmalarında ve kırıklarda, yumuşak dokuda oluşan yaygın ve ciddi kanamada kanamayı kontrol için kullanılır. Havalı atel kullanılmasındaki amaç extremiteye bir noktadan değil bütünü için basınç uygulamaktır.

slide27
6. Pnömatik antişok giysisi (PAŞG)

* Pelvis ve femur kırıklarında kanama ciddi ve ölümcül olabilir.

* Bu tür yaralanmaların yol açacağı şokun önlenmesinde PAŞGkullanılır.

slide28
PAŞG endikasyonları

1- Pelvis ve femur kırıkları ile oluşan ciddi kanamalar,

2- Abdominal kanamaların durdurulması,

3- Pelvis ve femur kırıklarının tespiti,

4- Travma sonrası sistolik kan basıncı 100 mmHg’ nin altına düştüğü durumlarda kanama kaynağı bilinmediğinde gelişebilecek şokun önlenmesi.

slide29
NOT :

1- PAŞG iki saatten fazla şişirilmiş halde bırakılmamalıdır.

2- Ancak hastane koşullarında havası yavaş yavaş indirilmelidir.

3- Uygulamadan önce ve sonra mutlaka kan basıncı takibi yapılmalıdır.

4- Kırıkların immobilizasyonunda 40 mmHg’a kadar, şokta ise hastanın sistolik kan basıncı kadar şişirilmelidir.

5- uygulamadan sonra hastanın sistolik kan basıncının % 30’dan daha fazla artmamasına dikkat edilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa ekipmandaki hava biraz indirilir.

slide30
PAŞG kontrendikasyonları

1- Gebelik

2- Uzun süreli kalp hastalığına bağlı “Pulmoner Ödem”

3- Akut kalp yetmezliği

slide35

ÖNEMLİ:Yaraya doğrudan bası uygularken, kullandığınız pansuman malzemeleri. Oluşan kan, pıhtısını koparıp kanamayı artıracağından bunları kaldırmayın. Bunun yerine üzerine yenilerini koyun ve bastırmaya devam edin

kanama1
İÇ KANAMA
 • Vücut içine olan kanamalar
 • Gözle görülmez
 • İç kanama , şiddetli travma ,darbe,kırık , silahla yaralama,nedeniyle oluşabilir.
 • Hastada şok belirtileri vardır.
 • Solgun, soğuk ve terli bir cilt (özellikle yüzde)
 • Zayıf ve hızlı nabız
 • Hızlı ve yüzeyel solunum
 • Yavaş yavaş uyku haline dönüşen tedirginlik ya da endişe
kanama2
İÇ KANAMA
 • Hematemez (kusmukla kan gelmesi).
 • Hemoptizi (öksürükle kan gelmesi).
 • Melena (katran gibi siyah dışkılama).
 • Hematoşezi (rektumdan parlak kırmızı kanama).
 • Hematüri (idrarda kanama).
 • Ekimoz (deride kanamaya bağlı siyah ve mavi renk değişikliği).
 • Hematom (deri altında yumuşak dokuda kan birikmesinin oluşturduğu yumuşak kitle).
hastane ncesi bak m1
Hastane öncesi bakım
 • Hasta ve yaralının bilinci ve temel yaşam bulguları değerlendirilir.
 • Üzeri örtülerek ayakları 30 cm kaldırılır= ŞOK pozisyonu
 • Tıbbi yardım istenilir*112*
 • Asla yiyecek ve içecek verilmez
 • Hareket ettirilmez
 • Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır
turnike hangi durumlarda uygulan r
Turnike hangi durumlarda uygulanır
 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa
 • Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
 • Uzuv kopması varsa
 • Turnike kanamanın durdurulmasında en son yöntemdir.uzun süreli uygulanmada doku harabiyeti meydana gelebilir.yada uzuvun tamamen kaybına neden olabilir…
turnike uygulama bi imi
Turnike uygulama biçimi
 • Kanayan yer ile kalp arasında bir yere ve daima tek bulunan kemik üzerine uygulanmalıdır.
 • Turnike görünür şekilde açıkta bırakılmalıdır.sargı veya pansumanla üzeri kapatılmamalıdır.
 • Kart belirtilmelidir
 • Koltuk altı ve kasıktaki kanamalarda turnike uygulanmaz
slide41
Turnike uygulanmasında amaç atardamardaki kan dolaşımını engellemektir
 • Turnike yapmak için kullanılacak sargının ince olmaması gerekir
 • Bacakta ise en uygun yer dizin 10-15 cm yukarısıdır
slide42
* Fakat şiddetli kanamalarda hayat kurtarıcı özelliğe sahiptir. Özellikle parsiyel ve tam amputasyonlu vakalarda kanamanın durdurulmasında yardımcı olur.

* Turnikeye “İspanyol Askısı” da denir.

7 turnike
7-Turnike.....:

* Turnike, uygulandığı bölgenin altındaki dokuyu ezdiği ve yaralı extremiteye zarar verdiği için kanama kontrolünde ilk sırada uygulanması önerilmez. * Turnike uzun süre takılı bırakılırsa doku nekrozu gelişebilir.

turnike uygulama
Turnike uygulama

1- Üçgen bir bandajı 8-10 cm genişliğinde 8-10 kat oluncaya kadar katlayın.

2- Bandajı yaralı extremitenin proksimaline fakat, extremitenin oldukça distaline iki kez sarın ve bir  düğüm atın.

slide45
3- Düğüm üzerine çubuk, abeslank, enjektör vb bir malzeme yerleştirin, yaralı extremiteyi sıkıştırmak için çubuğu çevirin ve kanama durunca çubuğu tespit edin.

4- Yarayı uygun pansuman malzemesiyle kapatın

nemli
önemli

* Turnike için geniş bandaj kullanın. Tel, ip vb materyaller kullanmayın.

* Turnike üzerine bandaj sarmayın, bu işlem turnikenin unutulması veya gözden kaçmasına yol açabilir.

slide47
* Turnikenin takıldığı saati bir plastere yazıp hastanın görülebilecek bir yerine örneğin alnına yapıştırın.

* Turnike yöntemi 2 saatten fazla kullanılmamalıdır.

* Turnike ilk bir saatte 20 dakikada bir 5 – 10 sn, ikinci bir saatte 10 dakikada bir 3 – 4 sn gevşetilerek, turnikenin distalindeki dokuların kanlanması sağlanmalıdır.

slide48
* Turnike mutlaka tek kemikli bölgelere uygulanmalıdır.

NOT: Tansiyon aleti de turnike yerine kullanılabilir. Hatta en emin yöntemdir. Bunun için manşonun basıncı hastanın sistolik kan basıncından 20-50 mmHg daha fazla olmalıdır. Yaklaşık 120-150 mmHg.

kanamalarda acil servis yakla m
Kanamalarda acil servis yaklaşımı
 • Direkt bası uygulama
 • Primersütur
 • Cerrahi müdahale
 • Gerekiyorsa kan replasmanı
 • O neghemen
 • tip spesifik 10-15 dk
 • tam crossmatch30-60 dk
external bleeding
External Bleeding
 • Incision
 • Laceration
 • Abrasion
 • Puncture wounds
 • Amputation
internal bleeding
Internal Bleeding
 • Not always obvious
 • Suspicion based on mechanism of injury
  • Falls
  • Blast injuries
  • Penetrating trauma