sanskrito vadas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sanskrito įvadas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Sanskrito įvadas - PowerPoint PPT Presentation


  • 244 Views
  • Uploaded on

2-oji paskaita Sintaksė: linksnių vartojimas. Morfologija: ă- kamieno ir ā- kamieno vardažodžių linksniuotės. Skaitinys: keletas aforizmų. Sanskrito įvadas. lekt. Artūras Laisis VU Filologijos fakultetas arturas.laisis@inbox.lt. http://www.eleves.ens.fr/home/laisis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sanskrito įvadas' - izzy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sanskrito vadas
2-oji paskaita

Sintaksė: linksnių vartojimas.

Morfologija: ă-kamienoir ā-kamieno vardažodžių linksniuotės.

Skaitinys: keletas aforizmų.

Sanskrito įvadas

lekt. Artūras Laisis

VU Filologijos fakultetas

arturas.laisis@inbox.lt

http://www.eleves.ens.fr/home/laisis

linksniavimo kategorijos
Linksniavimo kategorijos

Vardažodžiai (daiktavardžiai bei būdvardžiai) gali būti 3 giminių: vyriškosios, moteriškosios, bevardės.

Bevardės giminės galūnės skiriasi nuo vyriškosios giminės galūnių tik trijuose linksniuose: vardininkas, šauksmininkas, galininkas.

Yra trys skaičiai: vienaskaita, dviskaita, daugiskaita. Dviskaita būtina, kai kalbama apie du veiksnius (nesvarbu, ar tai naturali pora, ar atsitiktinė). Skirtingai nei graikų kalboje, ji gerai veikia tiek vardažodžių linksniavime, tiek veiksmažodžių asmenavime.

Yra aštuoni linksniai:

nominatyvas– vardininkas datyvas – naudininkas

vokatyvas – šauksmininkas abliatyvas (lietuvių kalboje jo nėra)

akuzatyvas – galininkas genityvas – kilmininkas

instrumentalis – įnagininkas lokatyvas – vietininkas

Būdvardžių linksniuotės nuo vardažodžių linksniuočių niekuo nesiskiria. Priešingai, įvardžiai turi daug savitų galūnių.

linksni vartojimas 1 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (1) (svarbiausios reikšmės)

- Nominatyvas – panašiai kaip lietuvių kalboje.

yathā vr̥kṣas (-aḥ) tathā phalam – koks medis, toks vaisius. [-aḥ_t,th- → -as_t,th-]

यथा वृक्षस्तथा फलम् ।

- Vokatyvas – panašiai kaip lietuvių kalboje.

putra kiṁ haṭṭaṁ gamiṣyasi? – vaike, ar eisi turgun?

पुत्र किं हट्टं गमिष्यसि ।

linksni vartojimas 2 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (2) (svarbiausios reikšmės)

- Akuzatyvas – be tiesioginio papildinio funkcijos:

Judėjimo krypčiai išreikšti (plg. liet.eiti pareigas):

nagaram agacchat – miestan ėjo.

तक्षशिलां प्रतस्थे ।

Perkeltine prasme:

vr̥ddhatāṁ gacchati – senatvėn eina, sensta.

वृद्धतां गच्छति ।

linksni vartojimas 3 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (3) (svarbiausios reikšmės)

Veiksmo trukmei išreikšti:

pratīkṣasva kaṁcit kālam – palauk kurį laiką!

प्रतीक्षस्व कंचित्कालम् ।

Du galininkai iš eilės (dvigubasis galininkas):

devān papracchur enaṁ kuruputrāḥ - Kuraus sūnūs paklausė jo apie dievus.

देवान्पप्रच्छुरेनं कुरुपुत्राः ।

linksni vartojimas 4 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (4) (svarbiausios reikšmės)

Suvokimui išreikšti, su dalyviu:

tam āgacchantam apaśyam – jį ateinant mačiau.

तमागच्छन्तमपश्यम् ।

Vidaus galininkas (daugiažodiškas):

tapas (-aḥ) tapate – «lavina lavinimą», užsiima asketizmu.

तपस्तपते ।

linksni vartojimas 5 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (5) (svarbiausios reikšmės)

- Instrumentalis, be panašių į lietuvių kalbą reikšmių:

Neveikiamosios rūšies veiksmažodžių veikėjas:

tena kathānakaṁ prārabdham – jo yra pradėtas papasakojimas

तेन कथानकं प्रारब्धम् ।

Vertei, kainai išreikšti:

tad bahumūlyena krītam – tai nupirkta už didelę sumą.

तद्बहुमूल्येन क्रीतम् ।

linksni vartojimas 6 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (6) (svarbiausios reikšmės)

Tapatybei, panašumui išreikšti:

tena tulyaḥ – į jį panašus

तेन तुल्यः

Palydovui išreikšti:

ahaṁ tvayā gamiṣyāmi vanam – aš su tavimi eisiu miškan.

अहं त्वया गमिष्यामि वनम् ।

linksni vartojimas 7 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (7) (svarbiausios reikšmės)

- Datyvas gana retai vartojamas linksnis. Be panašių į lietuvių kalbą reikšmių:

Judėjimo krypčiai išreikšti (panašiai kaip akuzatyvas):

vanāya pratiṣṭhati – miškan išvyko

वनाय प्रतिष्ठति ।

Judėjimo, veiksmo tiksliui išreikšti:

phalebhyo gacchati – eina vaisių:

फलेभ्यो गच्छति ।

linksni vartojimas 8 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (8) (svarbiausios reikšmės)

laghūnām api saṁśrayo rakṣāyai bhavati – Susivienimas, netgi su silpnaisais, apsaugai yra (reikalingas).

लघूनामपि संश्रयो रक्षायै भवति ।

linksni vartojimas 9 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (9) (svarbiausios reikšmės)

- Abliatyvas vartojamas:

Judėjimo ar veiksmo kilmei išreikšti

vanād (-t) āgacchati – nuo miško ateina.

वनादागच्छति ।[D_T → T_T]

mac chrutvā (-t ś-) – iš manęs(ką nors) paklausius

मच्छ्रुत्वा[t_ś → c_ch]

linksni vartojimas 10 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (10) (svarbiausios reikšmės)

Priežasčiai išreikšti:

bhayād (-t) idam abravīt – iš baimės tai pasakė.

भयादिदमब्रवीत् ।

Praradimui, palikimui, tolinimui... išreikšti:

virama karmaṇo ʼsmāt (-aḥ a-) – palik šį veiksmą!

विरम कर्मणोऽस्मात् ।

linksni vartojimas 11 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (11) (svarbiausios reikšmės)

Su aukštesnojo laipsnio būdvardžiais (kartais net su neliginamojo laipsnio būdvardžiais) ir lyginamosios reikšmės būdvardžiais:

dhanyataras tasmāt – laimingesnis už jį

धन्यतरस्तस्मात् ।

bhāryā sarvalokād (-t) api vallabhā – žmona netgi už visą pasaulį brangesnė (pažodžiui: brangi)

भार्या सर्वलोकादपि वल्लभा ।

mitrād (-t) anyaḥ – kitas nei draugas मित्रादन्याः

linksni vartojimas 12 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (12) (svarbiausios reikšmės)

- Genityvas, be panašių į lietuvių kalbą reikšmių:

Panašiai kaip datyvas, su kai kuriais veiksmažodžiais:

dehi valkalaṁ mama – duok man žievinį (drabužį).

देहि वल्कलं मम ।

hitaṁ tasya - gẽra jam

हितं तस्य

bhartā tava neyaḥ – (tavo)vyras tau išvežtinas.

भर्ता तव नेयः ।

linksni vartojimas 13 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (13) (svarbiausios reikšmės)

Su būdvardžiais:

dhanasya pūrṇam – pìlna turto

धनस्य पूर्णम् ।

tava priyaḥ - tau brangus

तव प्रियः

linksni vartojimas 14 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (14) (svarbiausios reikšmės)

Absoliutinė konstrukcija (genitivus absolutus). Daiktavardis + dalyvis, abu reikalaujantys genityvo. Dalyvis turi savitą veiksnį. Konstrukcija dažnai turi nuolaidos reikšmę.

paśyatas (-aḥ) te mariṣyāmi – nors tavo matytas, numirsiu (= prie tavo akių, tau šalia esant)

पश्यतस्ते मरिष्यामि ।

Šita konstrukcija reta.

linksni vartojimas 15 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (15) (svarbiausios reikšmės)

- Lokatyvas, be panašių į lietuvių kalbą reikšmių:

Panašiai kaip datyvas ir genityvas (!) su kai kuriais dovanos reiškmės veiksmažodžiais:

brāhmaneṣu dattam – brahmanams dúota

ब्राह्मनेषु दत्तम् ।

Su kai kuriais būdvardžiais:

yuddhe kuśalaḥ – kare prityręs

युद्धे कुशलः ।

linksni vartojimas 16 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (16) (svarbiausios reikšmės)

Absoliutinė konstrukcija (locativus absolutus). Daiktavardis + dalyvis, abu reikalaujantys lokatyvo. Dalyvis turi savitą veiksnį. Konstrukcija turi įvairiausias šalutines reikšmes.

mūle hate hataṁ sarvam – jei / kada šaknis sugriautà, sugriáuta viskas

मूले हते हतं सर्वम् ।

Šita konstrukcija dažna.

linksni vartojimas 17 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (17) (svarbiausios reikšmės)

na rājānaṁ vinā rājyaṁ balavatsv (-u a-) api mantriṣu – nė(ra) karalystės be karaliaus, nors su galingais ministrais.

न राजानं विना राज्यं बलवत्स्वपि मन्त्रिषु ।

[-u/ū_V- → -vV- ; panašiai -i/ī_V → -yV-, -r̥/r̥̄_V → -rV- ;

su dvibalsiais: -e_V → -ayV-, -o_V → -avV-, -ai_V → -āyV-, -au_V → -āvV-]

linksni vartojimas 18 svarbiausios reik m s
Linksnių vartojimas (18) (svarbiausios reikšmės)

- Tautų pavadinimų daugiskaita gali nurodyti jų gyvenamąjį regioną, šalį...

madrāḥ - madrų kraštas (« Madrai »)

मद्राः

[plg. liet. Žemaičiuose / Žemaitijoje]

- Šalia linksnių dar yra prielinksnių ir polinksnių, reikalaujančių tam tikrų laipsnių daiktavardžių (pvz. vinā + Ak. « be »).

sanskrito linksniuot s
Sanskrito linksniuotės

Linksniavimas skiriasi pagal žodžio kamieną.

-a-kamienas (→liet. laukas, kelias, arklys)

-ā-kamienas (→ liet. daina, duona)

-i-kamienas (→ liet. ugnis, vagis)

-u-kamienas (→ liet. medus, sūnus)

-ī-kamienas (liet. nėra), du pogrupiai

-ū-kamienas (liet. nėra), du pogrupiai

-tr̥-kamienas (liet. nebėra, tačiau plg. duktė-dukters, †motė-moters; gr. -τωρ/-τηρ, lot. -tor, -ter), du pogrupiai

-Dvibalsiniai kamienai (trys daiktavardžiai)

-Priebalsiniai kamienai; įvairūs pogrupiai (liet. akmuo-akmens)

a kamieno varda od i linksniuot
a-kamieno vardažodžių linksniuotė

Vyriškosios ir bevardės giminės daiktavardžiai ir būdvardžiai.

kamieno varda od i linksniuot
ā-kamieno vardažodžių linksniuotė

Moteriškosios giminės daiktavardžiai ir būdvardžiai.

od i daryba gimin s kaita
Žodžių daryba: giminės kaita
  • Būdvardžiuose dauguma atvejų a-kamieno ir ā-kamieno veikia papildomai (žr. liet. lãbas, labà).
  • nava- « naujas » → vyr. navaḥ, mot. navā, bv. navam
  • Moteriškosios giminės vediniai daiktavardžiai dažniausiai bus ī-kamieno (~ liet. dievas → deivė).
  • vyr. rajan- « karalius » → mot. rajñī- « karalienė »
  • Yra tačiau išimčių (iš a-kamieno daiktavardžių daromi ā-kamieno moteriškosios giminės vediniai; keletas būdvardžių turi ī-kamieno linksniuotę moteriškąja g.)
subh s it ni aforizmai 1
Subhāṣitāni (aforizmai) (1)

नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः ।

1) narasyābharaṇaṁ rūpaṁ rūpasyābharaṇaṃ guṇaḥ,

nara- vyr. žmogus,

ābharaṇa- bv. puošmena

rūpa- bv. išorė, grožis

guṇa- vyr. (gera) savybė

subh s it ni aforizmai 2
Subhāṣitāni (aforizmai) (2)

गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥१॥

guṇasyābharaṇaṁ jñānaṁ

jñānasyābharaṇaṁ kṣamā

jñāna- bv. pažinimas, mokslas

kṣamā- mot. kantrybė, atlaidumas

subh s it ni aforizmai 3
Subhāṣitāni (aforizmai) (3)

पादपानां भयं वातात्पद्मानां शिशिराद्भयम् ।

2) pādapānāṁ bhayaṁ vātātpadmānāṁ śiśirādbhayam

pādapa- vyr. medis (« pėdgeris »)

bhaya- bv. baimė

vāta- vyr. vėjas

padma- vyr./bv. lotusas

śiśira- bv. šaltis

subh s it ni aforizmai 4
Subhāṣitāni (aforizmai) (4)

पर्वतानां भयं वज्रात्साधूनां दुर्जनाद्भयम् ॥२॥

parvatānāṁ bhayaṁ vajrātsādhūnāṁ durjanādbhayam

parvata- vyr. kalnas

vajra- vyr./bv. žaibas

sādhu- būdv. geras

durjana- būdv. piktas, blogas; piktadarys (« piktažmogis »)

subh s it ni aforizmai 5
Subhāṣitāni (aforizmai) (5)

उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणम्

3) udārasya tr̥ṇaṁ vittaṁ

śūrasya maraṇaṁ tr̥ṇam

udāra- būdv. didingas, kilnus

tr̥ṇa- bv. žolė, šiaudas; kažkas menko

vitta- bv. turtas, pinigai

śūra- m. karys, didvyris

maraṇa- bv. mirtis

subh s it ni aforizmai 6
Subhāṣitāni (aforizmai) (6)

विरक्तस्य तृणं भार्या निःस्पृहस्य तृणं जगत् ॥३॥

viraktasya tr̥ṇaṁ bhāryā niḥspr̥hasya tr̥ṇaṁ jagat

virakta- būt. l. dalyvis atrištas, atskirtas

(nuo aistrų)

bhāryā- mot. žmona, pati

niḥspr̥ha- būdv. benoris, begeismis

jagat- bv. pasaulis

a i u d mes
Ačiū už dėmesį! :-)

Iki kito susitikimo siūlau:

  • Įsiminti gramatikos lenteles, žodyną, sandhi taisykles;
  • Šiandien ar rytoj bus pateikta internetu pagrindinė bibliografija.
  • Rytoj ar poryt gausite naują skaitinį. Bandyti jį transkribuoti (ar atvirkščiai, perrašyti devanāgarī raštu) ir analizuoti, skiriant ypatingą dėmesį vardažodžių linksniavimui ir linksnių vartojimui.

Paskaitos skaidres ir kitą medžiagą galite parsisiųsti adresu http://www.eleves.ens.fr/home/laisis