jaarcijfers 2009 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jaarcijfers 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Jaarcijfers 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande. Hoofdpunten 2009. Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet. Omzet met 22,4% gedaald naar 188,4 m

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaarcijfers 2009' - izzy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jaarcijfers 2009

Jaarcijfers 2009

Amsterdam, 2 maart 2010

Raad van Bestuur

Vincent de Bok

Huub van der Vrande

slide2

Hoofdpunten 2009

Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet

Omzet met 22,4% gedaald naar 188,4 m

 • Vraaguitval halfgeleidersector heeft in de eerste 8 maanden zware stempel gedrukt, vanaf september duidelijk herstel zichtbaar
 • Ook andere marktsectoren geraakt, beeld blijft wisselvallig, maar vanaf september per saldo positief
 • Orderportefeuille op jaarbasis met 2% gedaald naar 56,0 m, maar in 2e helft van het jaar toegenomen met 7%

Netto resultaat exclusief bijzondere lasten naar -4,6 m (2008: 3,1 m)

 • Kostenbasis sterk verlaagd door reductie personeel; gemiddeld 385 FTE’s minder dan 2008
 • Bijzondere lasten met name voor integratie NEA / NIS 1,1 m (netto)
 • In het 4e kwartaal licht positief resultaat, na vier opeenvolgende verlieskwartalen
slide3

Hoofdpunten 2009

Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet

Balansverhoudingen sterk

 • Solvabiliteit 44,2% (ultimo 2008: 45,3%)
 • Afname eigen vermogen grotendeels gecompenseerd door afbouw voorraden en investeringsbeperking

Netto cash flow -1,8 m (2008 +6,5 m)

 • Positieve netto cash flow in 2e helft 2009 van 8,1 mln
 • Sterke afbouw werkkapitaal in 2e helft van het jaar
kerncijfers 2009
Kerncijfers 2009

* Exclusief bijzonderelasten

positionering neways
Positionering Neways
 • Markt: - Kernmarkt Benelux / Duitsland

- Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom

 • Klanten: - Industriële / professionele markt

- B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)

 • Specialisatie: - Kleinere complexe, meer specialistische series - Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen

- Product life cycle management/ one-stop-provider

 • Kerncompetentie: - Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland)

- Hoge toegevoegde waarde / expertise en service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

slide6

Ontwikkeling omzet en orderportefeuille

Netto-omzet(EUR m)

Orderportefeuille (EUR m)

per ultimo

-2%

281

243

-22%

+7%

239

188

-28%

 • Vanaf september herstel halfgeleiderindustrie
 • Beeld andere marktsectoren wisselvallig, maar vanaf september per saldo weer positief
 • Geen klanten door crisis verloren in 2009; nieuwe klanten/opdrachten; VDL Bus, Sensus
slide7

Smart Metering

Calibratie

Productie

slide8

COACH

Kabelboomplatform

slide10

Resultaatontwikkeling

Bedrijfsresultaat*(EUR m)

Nettoresultaat* (EUR m)

21,0

14,5

16,7

11,2

1,4

-0,5

-5,5

-5,7

 • Eenmalige herstructureringskosten van 1,5 m (bruto)
 • Kostenmaatregelen hebben terugval van resultaten gedempt
 • Breakeven niveau (op basis van netto-omzet) sterk verlaagd van 220 m per ultimo 2008 naar 195 m per ultimo 2009
 • Operationeel resultaat in 4e kwartaal licht positief

* 2008 / 2009 inclusief bijzondere lasten

ontwikkeling operationele marge
Ontwikkeling operationele marge
 • Ongekende vraaguitval als gevolg van economische crisis
 • Leidt tot zware onderbezetting
 • Vergt sterke verlaging van kostenbasis

7%

 • Omzetgroei is belangrijkste drijver voor EBIT-marge herstel

2007

2008

H1 2009

2009

2006

* Exclusief bijzondere lasten

verbeterpotentieel operationele marge
Verbeterpotentieel operationele marge
 • Betere bezetting
 • Verlaging vaste kostenstructuur
 • Leveranciersreductie / preferred suppliership
 • Uitbreiding componenteninkoop in Azië
 • Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD-capaciteit / testequipment)
 • Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw
 • Toename onderlinge leveringen t.g.v. one-stop-providership / interne samenwerking
 • Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet
balans
Balans

Solvabiliteit*

 • Eigen vermogen (-12%) afgenomen door gerealiseerd verlies
 • Balansverkorting (-10%) door sterke afbouw voorraden en investeringsbeperking
 • Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 41,5% (ultimo 2008: 43,7%)
 • garantievermogen / totaal vermogen
 • 2008/2009: garantievermogen = eigen vermogen
werkkapitaal
Werkkapitaal
 • Omloopsnelheid voorraden loopt op door aantrekkende vraag
 • Werkkapitaalbeslag sterk afgenomen in 2e helft van het jaar
slide15

Cashflow

 • Sterke daling werkkapitaal 2e helft 2009
 • Modern machinepark; investeringsniveau laag
 • Nieuwe huisvesting Neways Wuxi in China

Netto cashflow (EUR m)

human resources
Human resources
 • Kenniscomponent steeds belangrijker
 • Sterke afbouw inhuur flexibele krachten
 • Afvloeiïng vaste medewerkers
 • Aantal medewerkers per ultimo teruggebracht met 9% van 1.946 naar 1.772 (174 FTEs)
 • Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië

Gemiddeld aantal medewerkers

2247

2168

2097

1783

1772

*waarvan inhuur 212 306 151 58 96

gegevens per aandeel
Gegevens per aandeel

EUR 2009 2008 2007

Bedrijfsresultaat -0,57 0,14 2,26

Nettoresultaat -0,59 -0,05 1,56

Dividend - - 0,47

Eigen vermogen 4,20 4,79 5,26

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000ultimo) 9.644 9.644 9.299

ems markttrends
EMS - markttrends
 • Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM’s (extra o.i.v. economische teruggang)
 • Meer toegevoegde waarde bieden; vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-providership)
 • Steeds kortere product levenscycli
 • Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging
 • Toenemende productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China)
 • Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering
 • Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory)
 • Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant (in West-Europa)
slide20

Langetermijnstrategie

 • Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities
 • Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde
  • Versterking ontwikkelingstak en systeembouw
  • Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten
 • Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en rendementontwikkeling
  • Medische sector
  • Defensiemarkt
 • Verbetering efficiency
  • Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)
  • Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen
  • Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing
uitgangspositie en aandachtpunten 2010
Uitgangspositie en aandachtpunten 2010
 • Ondanks verlies in zeer uitdagend 2009 is onderneming stabiel
  • Geen klanten verloren in moeilijke tijd
  • Balansverhoudingen / solvabiliteit sterk
  • Beschikking over moderne vestigingen / machinepark
  • Break-even niveau sterk verlaagd door afbouw personeel en kosten
  • Integratie van NEA en NIS afgerond
  • Capaciteit in Azië uitgebreid (Neways Wuxi)
  • Start voorbereiding implementatie nieuwe ERP systeem
 • Orderportefeuille is duidelijk beter gevuld
  • Halfgeleider/ automotive
  • VDL Bus als nieuwe klant
  • Overname Sensus Ludwigshafen systeembouwactiviteiten
  • Het aantal offerte aanvragen is aanzienlijk toegenomen
  • Er wordt op beperkte schaal weer personeel aangenomen.
 • Maar: Strikte sturing op kosten en werkkapitaalbeheersing blijft topprioriteit houden
vooruitzichten 2010
Vooruitzichten 2010
 • Duidelijk herstel in halfgeleiderindustrie
 • Beeld overige marktsectoren nog wisselend, maar vanaf september 2009 per saldo positief
 • Ontwikkeling omzet en resultaat in eerste twee maanden 2010 in lijn met het 4e kwartaal 2009
 • Orderportefeuille in de eerste twee maanden van 2010 verder toegenomen
 • Nog te vroeg om al iets te zeggen over heel 2010; wereldwijde economische ontwikkelingen nog te onzeker