proiecte din fonduri nerambursabile n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiecte din fonduri nerambursabile PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiecte din fonduri nerambursabile

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Proiecte din fonduri nerambursabile - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

Proiecte din fonduri nerambursabile. Direc tia Management Proiecte cu Finanțare Internatională. Directia Management Proiecte cu Finantare Internatională. a luat naştere în 1 august 2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Proiecte din fonduri nerambursabile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proiecte din fonduri nerambursabile

Proiecte din fondurinerambursabile

Directia Management Proiecte cu Finanțare Internatională

directia management proiecte cu finantare international
Directia Management Proiecte cu Finantare Internatională

a luat naştere în 1 august 2008

este formată din 2 servicii (Serviciul Elaborare si Dezvoltare Proiecte şi Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte), 1 birou (Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană), un compartiment (Compartimentul Relatii Internationale)

are ca obiectiv atragerea de fonduri nerambursabile şi de alte fonduri europene sau guvernamentale

14 angajati ai Primăriei Oradea proveniti din mai multe compartimente ale vechii structuri

60 de proiecte, aflate în diferite stadii, cuprinse în portofoliu la sfârşitul anului 2010

valoare totală estimată a proiectelor este de 981.043.007,45lei(aprox. 200 milioane de Euro)

programe de finan are n cadrul c rora au fost depuse proiecte
Programe de finanțare în cadrul cărora au fost depuse proiecte

Programul Operational Regional, Domenii majore de interventie: 1.1.b, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 (HURO)

Programul de Cooperare Transnatională Sud Estul Europei (TransSEE)

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Programul Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative (PO DCA)

Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivitătii Economice (POS CCE)

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu)

Administratia Fondului de Mediu (AFM)

Programul “Tineri aflati în situatii de risc” - Ministerul Muncii, Familiei și Egalitătii de Șanse

Programul “Implementarea și realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice” – Ministerul Mediului

Ambasada Japoniei – aparatură medicală

slide8
POR

Axa 1

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană - Cetatea Oradea Etapa a II-a

- Centrul de îngrijire copiii, Piața 1 Decembrie

- Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru

- Reabilitare și refacere scuaruri Piața Unirii

- Reabilitare și refacere scuaruri Piața Ferdinand

Axa 3

Reabilitare și modernizare Corp Policlinică – Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu, Corp B

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului de Obstetrica si Ginecologie

Reabilitare, Modernizare și Extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare socială

Reabilitare, Modernizare și Extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă din municipiul Oradea

Reabilitare și Extindere imobil situat în strada Louis Pasteur nr. 42, pentru obiectivul:

Centru de zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down

Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1

Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 2

Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 3

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”,

Corp B şi Corp C

Reabilitarea Liceului Teologic Reformat „Lorantffy Zsuzsana”

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grupului Şcolar “Andrei Şaguna”

Reabilitare Liceu Teologic Romano-Catolic Szent Laszlo

Proiecte DMPFI

slide9
Axa 4

Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilităti publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea - Etapa I

Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilităti publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea - Etapa II

Axa 5

Revitalizarea Cetătii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic : Cetatea Oradea, complex turistic european - etapa I

Reabilitare și restaurare clădire monument istoric în stil neoromânesc din Oradea, strada Iuliu Maniu, nr. 5 și introducerea acesteia în circuitul turistic local, national și international

Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea

Pachet complex de promovare a turismului cultural : Centrul istoric Oradea - Arhitectură, cultură, legendă

Proiecte DMPFI

slide10
POS CCE

Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura si gaze naturale, pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufarul I

MBAINOVAT - Crearea unui laborator de optimizare a productiei serviciilor publice de alimentare cu energie termica

Centrul de cercetare mecatronică a sigurantei transportului public în comun de călători/CCM OTL

Proiecte DMPFI

slide11
HU-RO

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima

OTIP (Realizare SF Parc Industrial)

Aventură, odihnă, distractie - Promovarea ofertei turistice a judetelor Hajdu Bihar, Bihor

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale in euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Proiecte DMPFI

slide12
POS Mediu

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislatia de mediu şi creşterii energetice

Administratia Fondului pentru Mediu

Amenajare parc în Şantul de Est al Cetătii Oradea

Amenajarea și modernizarea Grădinii zoologice Oradea

Rețea de Sonde de Apă Geotermală pentru exploatarea zăcământului Borș în vederea producerii de energie termică prin Centrala Electrică de Termoficare - CET Oradea

Amenajare Parc Salca

Împădurirea dealului de pe strada Branului, Oradea pentru îmbunătătirea calitătii mediului şi stoparea degradării acestuia

Proiecte DMPFI

slide13
Ministerul Muncii

Centrul social cu destinatie multifunctională Candeo

Centrul social cu destinatie multifunctională Dignitas

PO DCA

Elaborarea si implementarea unui sistem de performanta pentru descentralizarea operativa a serviciilor publice date in delegare de gestiune

Instruire in management de proiect

Proiecte DMPFI

proiecte dmpfi
Proiecte DMPFI

POS DRU

Parteneriat durabil pentru economie sociala

Incluziune sociala prin educatie antreprenoriala si organizare de intreprinderi sociale, destinate persoanelor aflate in situatii de risc social

Managementul riscului de excluziune sociala prin utilizarea instrumentelor economiei sociale in scopul reintegrarii persoanelor cu scleroza multipla in placi si a deficientilor locomotori

Urbact II

City.Region.Net - Rolul oraselor în dezvoltare regională integrată.

TransSEE

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe - ViTo

proiecte majore de infrastructur
Proiecte majore de infrastructură

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul conformării la legislatia de mediu şi creşterii energetice (69,1 mil. Euro)

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea (20 mil. Euro)

Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea - Etapa I (19 mil. Euro)

Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura si gaze naturale, pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufarul I (15 mil. Euro)

Revitalizarea Cetătii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic : Cetatea Oradea, complex turistic european - etapa I (8 mil. Euro)

Reabilitarea şi refunctionalizarea Corpurilor B, C, D ŞI E din Cetatea Oradea în vederea demarãrii celei de-a - II - a etape de reabilitare şi refunctionalizare şi introducerii în circuitul turistic al CETÃtII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II (12 mil. Euro)

Amenajarea și modernizarea Grădinii zoologice Oradea (4,5 mil. Euro)

Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea - Etapa II (4,5 mil. Euro)

proiecte depuse
Proiecte depuse

Administratia Fondului pentru Mediu

Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire la următoarele institutii:

Colegiu Tehnic “Mihai Viteazul”

Colegiul Tehnic “Andrei Şaguna”

Colegiul Tehnic “Traian Vuia”

Liceul “Onisifor Ghibu”

Liceul “Ady Endre”

Grădinita nr. 28

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie

perspective
Perspective

Proiecte în pregătire

Clusterul Inovativ Geoterm – estimat deschidere linii de finantare trim. I

POS CCE

Valorificarea rezervatiei de zonă verde DEALUL CIUPERCA – Podgoria Varadinum aferentă proiectului „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal „Nymphaea” Oradea

Valorificarea Zăcământului de Apă Geotermală în cartierul Nufărul II şi extinderea exploatării zăcământului de apă geotermală în cartierul Ioşia Nord

Valorificarea zăcământului de apă geotermală amplasat în comuna Sântandrei

Promovarea turismului balnear şi de agrement în Complexul turistic Ioşia Nord

slide19
HU-RO 10.01 – proiecte Soft – termen limită martie 2011

Realizarea studiului de fezabilitate pentru Parcul Industrial 2

Realizarea studiului de fezabilitate OTL

Realizarea studiului de fezabilitate – escarpă Cetate

Realizarea studiilor de fezabilitate pentru reabilitarea caselor monument istoric Poynar, Apollo

Introducerea de HotSpoturi (acces internet) in Oradea

E-Bursa

Cercetare arheologică Cetate

Promovarea turismului balnear şi de agrement în Complexul turistic Ioşia Nord

Perspective

proiecte n preg tire
Proiecte în pregătire

HU-RO 10.01 – proiecte de infrastructură – termen start martie 2011

Dotarea blocurilor operatorii Spitalul Judetean

Construirea şi dotarea Centrului de Cercetări în Medicină de Înaltă Performantă în vederea abordării experimentale, investigationale şi terapeutice a patologiei maligne

POS DRU

Realizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea pentru perioada 2014-2020

2014 2020
2014 - 2020

în următoarea perioadă de programare, 2014-2020 se prevăd sume pentru dezvoltarea infrastructurii cel putin la fel de consistente

banii vor fi alocati în functie de specificitatea zonelor (la nivel regional)

necesitatea elaborării de proiecte mari, cu impact major asupra dezvoltării regiunilor, proiecte care vor genera locuri de muncă şi dezvoltare econmică

Va fi acordată o importantă deosebită continuării investitiilor, cel putin la nivelul valoric actual, în infrastructura de orice tip, respectiv de

transport,

IT&C,

socială,

educatională,

de cercetare-dezvoltare,

de mediu,

care vor permite realizarea unui nivel adecvat de accesibilitate pentru toti cetătenii europeni şi le vor oferi acestora şanse egale de dezvoltare