slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ БА ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ХУВЬСАЛ PowerPoint Presentation
Download Presentation
МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ БА ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ХУВЬСАЛ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ БА ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ХУВЬСАЛ - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ БА ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ХУВЬСАЛ. Удирдагч багш: Д.Баярмаа Гүйцэтгэсэн: Б.Цэнд-Аюуш. АГУУЛГА. Сэдвийн сонголт, судалгааны зорилго, судалгааны аргазүй Сэдвийн сонголт Судалгааны зорилго Судалгааны аргазүй

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ БА ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ХУВЬСАЛ' - ivory-crosby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ БА ХАРЬЦАНГУЙ ДАВУУ ТАЛЫН ХУВЬСАЛ

Удирдагч багш: Д.Баярмаа

Гүйцэтгэсэн: Б.Цэнд-Аюуш

slide2
АГУУЛГА
 • Сэдвийн сонголт, судалгааны зорилго, судалгааны аргазүй
  • Сэдвийн сонголт
  • Судалгааны зорилго
  • Судалгааны аргазүй
 • Судалгааны хэсэг: бүтцийн шилжилт, бүтээгдэхүүний орон зайн загвар, төрөлжилт, бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин
  • Бүтцийн шилжилт болон бүтээгдэхүүний орон зайн загвар
  • Бодлого боловсруулагчдын зорилго
 • Дүгнэлт, зөвлөмж
 • Ашигласан судалгаа, дурьдагдсан эх бичгүүд
slide3
Сэдвийн сонголт

-Монгол улсын бүтцийн шилжилт

Голланд өвчин илэрч байгаа эсэх

-Судалгаандаа Монгол улсын бүтцийн шилжилтэнд анализ өгөх,

-Бүтээгдэхүүний огторгуйг тодорхойлж Голланд өвчин манай оронд байгаа эсэхийг тодорхойлох

Судалгааны аргазүй

Боловсруулалтын түвшинг тодорхойлж

Цаашид бүтээгдэхүүний төрөлжилт явагдах орчин хэр зэрэг байгаа

Хамгийн сайн холбоостой бүтээгдэхүүнийг илрүүлж

Бүтээгдэхүүний огторгуй, бүтцийн шилжилт, засгийн газрын үр ашигтай бодлогыг тодорхойлохдоо

Клингер (Klinger 2007), Хаусман (Hausmann 2007), Хидалго (Hidalgo 2007) нарын 2007 онд хийгдсэн шинэ аргыг ашиглана.

Судалгааны зорилго

slide4
Судалгааны хэсэг:бүтцийн шилжилт, бүтээгдэхүүний орон зайн загвар, төрөлжилт, бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин

Харьцангуй давуу талын загвар

Бүтцийн шилжилт

- Худалдааны онолоор бүтцийн шилжилт нь бүтээгдэхүүний харьцангуй давуу талын өөрчлөлтийн үр дүн юм.

Баласагийн (Balassa) тодорхойлолт

-с улсын i-р бүтээгдэхүүний t хугацаандахь хэмжээ

-нь манай улсын“i” бүтээгдэхүүн “с” улсад “t” хугацаанд харьцангуй давуу талтай эсэхийг тодорхойлдог. 1-ээс их гарвал манай улс “i”-р бүтээгдэхүүнээр “c” улсад харьцангуй давуу талтай байна.

slide5
Судалгааны хэсэг: Экспортын бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин: ЭББТ (EXPY)

Улсуудын дундаж орлогоор жинлэгдсэн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинг (PRODY) тооцоолно

- нь “c” улсын нэг хүнд ноогдох ДНБ

PRODY-ийн түвшин ихсэх тусам илүү нэмүү өртөг шингээсэн, илүү боловсруулалсан бүтээгдэхүүн байна.

slide6
Судалгааны хэсэг: Экспортын бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин: ЭББТ (EXPY)

PRODY-нь тухайн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшнийг илэрхийлж байгаа бол ЭББТ манай орны “c” улсруу гаргадаг экспортын бүтээгдэхүүний жинлэгдсэн түвшинг тооцдогоороо ялгаатай юм.

Экспортын бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин: ЭББТ (EXPY)

Манай улсын экспортын барааны нийт хэмжээний 84.4%-ийг Хятад улс дангаараа эзэлж байна.

Өндөр хөгжсөн орнуудын боловсруулалтын түвшнээс 3 дахин бага гарсан нь манай улсын экспортын бүтээгдэхүүн нэмүү өртөг шингээж чадаагүй, өрсөлдөх чадваргүй бүтээгдэхүүнүүд ихэнх ихэнх жинг эзэлж байна.

slide7
бүтээгдэхүүний огторгуй ба төрөлжилт, холбоос

Сармагчин, модны онол

Бүтээгдэхүүний огторгуй

Сармагчин, модны онолоор тухайн улс сармагчинтай ой мод юм. Үүнийг бүтээгдэхүүний огторгуй гэдэг. Сармагчин үсрэхэд ойрхон мод гэдэг нь тухайн 2 бүтээгдэхүүн ижил орц, ур чадвар эсвэл ойролцоо бүтээгдэхүүн байна. Энэ талаар микро эдийн засгийн онолд “Lazear (2003)” дурьдсан байдаг.

Хэрэв мод дэндүү хол байвал засгийн газрын бодлогоор ойртуулж болно.

slide8
Бүтээгдэхүүний төрөлжилт (5 модтой улсын жишээ)

Хэрэв тухайн улс 1, 2 бүтээгдэхүүнээр харьцангуй давуу талтай гэвэл 1, 2 модтой хамгийн ойрхон (хүчтэй холбоостой) 5-р мод үсрэх хамгийн боломжтой мод болно.

slide9
Судалгааны хэсэг: бүтээгдэхүүний орон зай ба бүтээгдэхүүний хамаарал

Үүнийг ашиглан бүтээгдэхүүнийг орон зайг дүрсэлж болно. Хятадын 2010 оны байдлаарх бүтээгдэхүүний орон зайн жишээг авъя.

Нүүрс, коксжуулсан нүүрс нь ижил орц шаардах тул хамаарал өндөр байна. Тиймээс нүүрсээр харьцангуй давуу талтай улс коксжуулсан нүүрсээр харьцангуй давуу талтай байх магадлал өндөр юм. Энэ санааг ашиглсан хамтын магадлалын аргыг ашиглан бүтээгдэхүүний хамаарлыг дараах байдлаар тодорхойлжээ.

slide11
УУЛ УУРХАЙН САЛБАРААС БУСАД БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОГТОРГУЙ

2005он

2000 он

2010он

slide12
Судалгааны үр дүн

Бүтээгдэхүүний нийт хамаарлыг хэмжихийн тулд дараах

тэгшитгэлийг ашиглана:

2010 оны байдлаар

Хамгийн хүчтэй холбоог үүсгэж чадсан хэсэг бүтцийн шилжилтийг бий болгодог.

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд хамгийн их холбоог бий болгосон байна.

2000 оны байдлаар

slide13
Дүгнэлт
 • Судалгааны үр дүн Голланд өвчний шинж тэмдэгтэй таарч байна.
 • Сүүлийн 10 жилд уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүний төрөл 3 дахин нэмэгдэж, хэмжээ нь 7 дахин өссөн байна.
 • Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд уул уурхайн салбараас бусад салбарын бүтээгдэхүүнүүдийн сагс жижгэрч, төрөлжих чадвараа алдаж уналтанд орж байна.
 • Нөөц дуусвал бид юу үйлдвэрлэх вэ? Гэсэн асуултын хариултыг өнөөгийн манай орны экспортын бүтээгдэхүүний сагсаас харж чадахааргүй байна. Нөөцийн хомсдолд орвол Монгол улсын эдийн засгийг аваад явчих салбар одоогоор харагдахгүй байна.
 • Манай улс хамгийн үр ашигтай бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж чадаагүй байна. (өндөр боловсруулалттай)
 • Боловсруулах технологи нэвтрээгүй учраас анхан шатны боловсруулаагүй бүтээгдэхүүн экспортийн дийлэнхийг эзэлсэн байна.
slide14
Зөвлөмж
 • Засгийн газраас бизнес эрхлэгчдийн эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлэх нь нэн чухал асуудал. Үүний тулд дэд бүтцийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл зардлыг бууруулах нөхцлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.
 • Цаашдаа хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн гаргахад зориулж засгийн газраас хөнгөлөлттэй бичил зээл олгох, олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх зэрэг ажлуудыг хийх нь үр ашигтай.
 • Монгол улсын өрсөлдөөний бодлогыг дунд урт хугацаанд явуулах чухал шаардлагатай байна. Уул уурхай салбар нь өөрөө хязгаарлагдмал нөөцтэй тул манай орны хувьд Голланд өвчинд нэрвэгдэх өндөр магадлалтай. Эдийн засгийн бусад салбар хөгжөөгүйгээс эцсийн хэрэглээний бараг бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг гаднаас импортлодог.
slide15
Ашигласан судалгаа, дурьдагдсан эх бичгүүд
 • Ricardo Hausmann and Bailey Klinger, october/2009, “Policies for Achieving Structural Transformation in the Caribbean”
 • Ricardo Hausmann and Bailey Klinger, june/2007, “Structural Transformation in Chile”
 • Ricardo Hausmann and Bailey Klinger, june/2006, “Structural Transformation and Patterns of Camparative Advantage in the Product Space”
 • Ricardo Hausmann and Bailey Klinger, april/2007, “The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage”
 • Jesus Felipe, Utsav Kumar, Norio Usui, ArnelynAbdon, june/2010, “Why has China succeeded? And why it will continue do so”
 • Norio Usui and Arnelyn May A.Abdon, may/2010 “Structural Transformation in the Kyrgyz Republic: Engineering Future Paths of Capability Accumulation”
 • C.A.Hidalgo, B.Klinger, A.L. Barabasi, R.Hausmann “The Product Space Conditions The Development of Nations”

Анхаарал тавьсанд баярлалаа