Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis - PowerPoint PPT Presentation

omsorg i accelererede operationsforl b samspil mellem sygeplejeteori og praksis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

play fullscreen
1 / 25
Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
487 Views
Download Presentation
ivie
Download Presentation

Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr Klinisk lektor Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, Tagensvej og Rigshospitalet , Abdominalcentret

 2. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 3. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Indhold Samspil – er det muligt - en illusion ? Samspil • Refleksion Sygeplejerskeuddannelse • Hvorledes uddanne til samspil mellem sygeplejeteori og praksis Sygeplejeteori for sygepleje Sygeplejeteori om sygepleje Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 4. Sygeplejeteori og praksis Sygeplejeteori: tilhørende teoretiske rum – sygeplejeteori - skole- bibliotek- forskning Praksis: klinikken, praktiske handlinger - erfaringer – kundskaber - praksisviden Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 5. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Samspil – er det muligt - en illusion? • Kløft • Sammenhæng • Samspil Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 6. Kløften mellem teori og praksis Kirkevold 1996 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 7. Sammenhæng mellem sygeplejeteori og praksis Eilersen 1999 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 8. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Opfattelser af samspil mellem teori og praksis • Praksis underlagt teori • Praksis før teori – vidensudvikling tager afsæt praksis - menneskets oplevelser og handling • En 3. vej – Aristoteles – komplementært syn • Episteme ( videnskabelig viden) • Phronesis ( praktisk viden/ kundskab / visdom – moralske handlinger) • Techne (håndværksmæssig viden/kunnen) ( Alvsvåg 1993, Saugsted 2003) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 9. Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 30. januar 2008 • Praksisviden • Udviklingsviden • Forskningsviden Fokus på curologi og patientologi (Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 30/1 2008) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 10. Hvordan skabe samspil?Sygeplejens centrale metoder Teoretiske og kliniske metoder til observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, dokumentation og evaluering i relation til sygepleje Refleksionsmetoder til systematiske overvejelser vedrørende en velbegrundet, vidensbaseret patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed Forskningsmetoder eller delelementer heraf til udvikling af sygeplejens videnskabelige grundlag, evidensgrundlag og interventionsgrundlag (Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 30/1 2008) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 11. Refleksion Refleksionsmetoder til systematiske overvejelser vedrørende en velbegrundet, vidensbaseret patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 12. Refleksion Ved refleksion over praksis, skal der ske et samspil mellem teoretiske og praktiske kundskaber. Refleksioner skal danne basis for konstruktion af viden, forståelse, integrering af kundskaber og føre til udvikling af kompetencer. (Bjerknes og Bjørk 1997) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 13. Refleksion Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 14. Sygeplejekonferencen Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 15. Løvlies Praksistrekant (Lauvås og Handal 2006:176). Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 16. Løvlies Praksistrekant Praksis er en relation mellem en ydre virkelighed og vor tænkning om den. Praksis er ikke det samme som den ydre virkelighed, men vor tænkning om – og vor handling i – denne virkelighed (Lauvås og Handal 2006:176). Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 17. Løvlies Praksistrekant P1: Planet, hvor den konkrete handling udføres - handlingsniveauet. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 18. Løvlies Praksistrekant P2: Planet, hvor de konkrete handlinger begrundes/forklares – kundskabsniveauet- teoriplanet, dvs de teoribaserede og erfaringsbaserede forståelser, begrundelser og anvisninger for praksis og praktisk handling Vi baserer os altså på egne erfaringer, på kundskab om andres erfaringer og på teoretisk indsigt/kundskab. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 19. Løvlies Praksistrekant P3: Planet, hvor der gøres overvejelser af etisk karakter - etisk/politisk niveau. Her hører videnskabsteori, drøftelse af fagenes grundlagsproblematik, etiske, moralske og politiske argumenter og overvejelser. Lidt mere specifikt drejer det sig om værdier og etiske begrundelser samt grundlæggende syn på samfund, menneske, kundskab og læring. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 20. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Hvordan skabe samspil mellem sygeplejeteori og praksis? Den spørgende, undersøgende videnssøgende kultur Hvilke teorier efterspørges? Patientologi Curologi – teorier om og for sygepleje Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 21. Patientologi Curologi Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 22. Curologi Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 23. Curologi Curologi Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 24. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Acceptere forskellige vidensformer – teoriniveauer med hver deres logik og udsigelsesområde Og anvend dem i deres egen ret ! • Sygeplejeteori om sygepleje • Sygeplejeteori om sygepleje Samspil mellem sygeplejeteori og praksis

 25. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Hvorledes uddanne til samspil mellem sygeplejeteori og praksis? • vekslenuddannelse • overvejelser om og udvælgende af indhold/ pensum • metoder til læring – herunder portfolio • interne prøver • inddragelse af studerende i udvikling og forskning • valgfag – sygeplejespecialister • Bachelorprojekter- kliniske sygeplejefaglige problemstillinger • kombinationsstillinger Samspil mellem sygeplejeteori og praksis