1 / 71

Jobbsøkerkurs

Jobbsøkerkurs. HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO. Jobbsøkerkurs - NITO. Program. Innledning og arbeidsmarkedet anno 2011 Selvanalyse CV og søknad Jobbintervjuet Avslutning. Jobbsøkerkurs - NITO. Hva er NITO?. Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer

ivi
Download Presentation

Jobbsøkerkurs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jobbsøkerkurs HiST, 31.okt 2011 Øyvind Kyrkjebø Rådgiver NITO Jobbsøkerkurs - NITO

 2. Program Innledning og arbeidsmarkedet anno 2011 Selvanalyse CV og søknad Jobbintervjuet Avslutning Jobbsøkerkurs - NITO

 3. Hva er NITO? Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Muligheter og sikkerhet lønns- og arbeidsvilkår faglig utvikling sikkerhetsnett medlemstilbud Over 68 500 medlemmer Norges 5. største fagorganisasjon www.nito.no Jobbsøkerkurs - NITO

 4. Noen aktuelle medlemstilbud: Tilgang på et nettverk Faglitteratur Juridisk bistand Forsikring og bank Hjelp til arbeidsledige Jobbsøkertilbud Jobbsøkerkurs - NITO

 5. Tilgang på et nettverk • Gratis fagkurs fra NITOs fagavdeling • (www.nito.no/fagkurs) • Oversikt over tillitsvalgte • Faglige nettverk • Forum for unge teknologer - FUT Jobbsøkerkurs - NITO

 6. Faglitteratur • Teknisk Ukeblad • Bioingeniøren • NITO Refleks Jobbsøkerkurs - NITO

 7. Juridisk bistand • Direkte tilgang til jurister • Også tilbud om privatrettslig bistand Jobbsøkerkurs - NITO

 8. Forsikring og Bank Innboforsikring Reise Bil Hus Uføre- og dødsrisiko Ulykke Egen Bedrift Gjensidige Bank Jobbsøkerkurs - NITO

 9. Jobbsøkertilbud Søknads- og CV-evaluering (CV@NITO.NO) Eksempler på søknad og CV Jobbsøkerkurs. Tilgang på kurset med kommentarer Jobbsøkerheftet Hjelp i ansettelsesprosessen (arbeidskontrakt, lønnsnivå, rettigheter) Nettverk Jobbsøkerkurs - NITO

 10. Hjelp til arbeidsledige Ingen kontingent Karriereveiledning 15.000 til kompetanseheving (kan søkes et halvt år etter avlagt avgangseksamen, forutsatt medlemskap i minimum ett år) Diverse økonomiske fordeler Forum for ledige etter behov Jobbsøkerkurs - NITO

 11. Meget god rabatt på kontingent- gjelder kun studentmedlemmer Eksempel avgangsstudenter sommeren 2012: • Resten av 2012 gratis! • Hele 2013 75 % rabatt! • Hele 2014 50 % rabatt! • Hele 2015 25 % rabatt! • 2016 normal kontingent Jobbsøkerkurs - NITO

 12. Arbeidsmarked - generelt • Arbeidsledige okt 2011: ca. 65.000 • Stillinger: 17.500 • Tall: NAV • NITO: ca 450 Jobbsøkerkurs - NITO

 13. Fremtidig arbeidsmarked Grunnlag: NITO Behovsundersøkelsen NITO Etterundersøkelsen NAV-rapporter SSB Jobbsøkerkurs - NITO

 14. Andelen som synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører ligger jevnt med 2009 Jobbsøkerkurs - NITO

 15. Andelen som er mest skeptisk til å ansette nyutdannede ingeniører er stabil... Jobbsøkerkurs - NITO

 16. Det er klart flest innen kommunal sektor som synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører Jobbsøkerkurs - NITO

 17. Ved ansettelse legger man mest vekt på erfaring/kompetanse, etterfulgt av personlige egenskaper Jobbsøkerkurs - NITO

 18. Det er igjen oppgang i andelen som tror at arbeidsmarkedet for ingeniører vil bli bedre de neste 3 årene i årets måling Jobbsøkerkurs - NITO

 19. Behovet fremover er større for ingeniører enn for sivilingeniører Jobbsøkerkurs - NITO

 20. Hvor lang tid tok det å få jobb etter at du var ferdig utdannet? Etterundersøkelsen 2010

 21. Hvor mange jobber har du søkt på det siste året? 22.01.2009 12:41 www.questback.com Etterundersøkelsen 2010

 22. Hvordan fikk du jobben? 22.01.2009 12:41 www.questback.com Etterundersøkelsen 2010

 23. Noen andre faktorer… SSB: Mangel på ingeniører i fremtiden Mindre ungdomskull Ungdom velger vekk realfag Frafall i høyere utdanning Mange 50+ Jobbsøkerkurs - NITO

 24. På lengre sikt… Maritim satsing Velferd - ny teknologi Helsesektor Data og automasjon Klimautfordringer Energi Forurensing Kompetanse/kunnskap Jobbsøkerkurs - NITO

 25. DN.no 23.09.2011 Jobbsøkerkurs - NITO

 26. Fra NITOs lønnsdatabase – gjennomsnittlig begynnerlønn Privat sektor: (pr 1.10.2010) kr 33.126 per mnd ca kr 400.000 i årslønn For master: (pr 1.10.2010, NHO) - I underkant av kr 475.000 i årslønn (med ett års praksis) Jobbsøkerkurs - NITO

 27. Jobben er din! Selvanalyse Søknad og CV Jobbintervjuet Jobbsøkerkurs - NITO 27

 28. Å markedsføre seg selv “Hvis du ikke syns, vet ingen at du finns!” Jobbsøkerkurs - NITO 28

 29. Jobbsøkerkurs - NITO 29

 30. Prosessen 1. Hva kan jeg, hvem er jeg, hva vil jeg? 2. Hvor skal jeg lete? 3. Hvordan skal jeg skrive CV? 4. Hvordan skal jeg skrive søknad? 5. Jobbintervjuet 1 2 3 4 5 Jobbsøkerkurs - NITO 31

 31. Kan, er, vil.. Kan Vil Er Jobbsøkerkurs - NITO 32

 32. Personlige egenskaper Samarbeidsvillig ståpåvilje gladjente impulsiv Omtenksom Lyttende kreativ Strukturert ærlig Tolerant Engasjert lojal Snill Lagspiller Humørspreder lærevillig Jobbsøkerkurs - NITO 33

 33. Hva kan jeg? REALKOMPETANSE FAG Jobbsøkerkurs - NITO 34

 34. Hva kan jeg? (forts.) Hva har jeg oppnådd? Kan jeg vise til noe resultat? Situasjon, aktivitet, resultat Vær bevisst på hva du er med på og hva du oppnår! Jobbsøkerkurs - NITO 35

 35. Hva vil jeg? Hva er viktig for meg i ny jobb? Geografi Arbeidstid Lønn Pensjon Frihet Faglig trivsel og utvikling Arbeidsmiljø Trygghet Jobbsøkerkurs - NITO 36

 36. Det uannonserte Nettverk Oppsøkende Åpen søknad Hjemmesider Fagseminarer 60%? Hvor skal jeg lete? Jobbsøkerkurs - NITO 37

 37. Hvor skal jeg lete? Det annonserte Avisen, fagblader Web tu.no/jobb nav.no finn.no Virksomhetenes nettsider Jobbsøkerkurs - NITO 38

 38. Vikarbyrå Rekrutteringsbyrå Egen virksomhet Andre veier til jobb Jobbsøkerkurs - NITO 39

 39. Match-analyse Bedrift Du Behov Behov Bidrag Bidrag Jobbsøkerkurs - NITO 40

 40. Søknad og CV Jobbsøkerkurs - NITO 41

 41. Hva spør de etter? Fagkompetanse byggingeniør anbudserfaring erfaring fra byggebransjen gode datakunnskaper Personlige og sosiale ferdigheter strukturert høy arbeidskapasitet målbevisst gode samarbeidsevner 100% 50 % 100% 50 % 100% 75 % 80 % 100 % Jobbsøkerkurs - NITO 42

 42. Nøkkelkompetanse Jeg er bachelor i ingeniørfag, innen bygg fra Høgskolen i Ålesund. Har også erfaring som tømrer med flere år i byggebransjen. Jeg har en strukturert arbeidsform og er godt vant med å jobbe i team. CV/ søknad Jobbsøkerkurs - NITO 43

 43. CV Personalia Nøkkelkompetanse Yrkeserfaring (utfyllende) Utdanning (Utfyllende) Annet viktig Jobbsøkerkurs - NITO 44

 44. Din CV i web 2.0… …enten du vil eller ikke Bilder Blogginnlegg Konkurranser Opprop Leserinnlegg …. Jobbsøkerkurs - NITO 45

 45. CV - huskeliste Navn, adresse, tlf, epost, alder, (sivil status) Nøkkelkompetanse: Maks 3-5 setninger Yrkeserfaring: Arbeidsoppgaver, ansvar, hva har du lært, resultat Utdanning: Grunnskole uinteressant, utfyllende hovedprosjekt Jobbsøkerkurs - NITO 49

 46. CV - huskeliste Annet. Språk, utenlandsopphold, verv, fritid, dekke hull Maks 2 sider. Oversiktlig. Referanser - hvem skal jeg velge? Jobbsøkerkurs - NITO 50

More Related