erfaringskonferanse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaringskonferanse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaringskonferanse

play fullscreen
1 / 16

Erfaringskonferanse

115 Views Download Presentation
Download Presentation

Erfaringskonferanse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

 2. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Styringsgruppe: Merete Lyngstad: NSF Hallvard Hoen KS Kirsten Petersen Hdir Anders Grimsmo Nasjonal IKT Einar Braathen Dnlf Egil Rasmussen Stavanger kommune John M.Tolleskoven Innovasjon Norge Finansiering: Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, NSF, KS og Nasjonal IKT

 3. Behov Løsninger ELIN-metodikk =Brukerstyrte prosjekt • Brukerne/helsepersonell definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene • Nasjonale standarder (KITH) • Leverandørene utvikler løsningene

 4. Meldinger i ELIN-k fase 2 Pleie og omsorgstjenesten: • Orientering om tjenestetilbud fra kommunen • Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) • Legemiddelopplysninger • Avvik • Orientering om dødsfall • Forespørsel og svar på forespørsel • Innleggelsesrapport

 5. Meldinger i ELIN-k fase 2 Pleie og omsorgstjenesten: • Orientering om tjenestetilbud fra kommunen • Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) • Legemiddelopplysninger • Avvik • Orientering om dødsfall • Forespørsel og svar på forespørsel • Innleggelsesrapport • Helseopplysninger • Legemiddelopplysninger • Fornye resept(er). • Time til undersøkelse/behandling • Status/plan for utskrivning • Annen henvendelse

 6. Meldinger i ELIN-k fase 2 Sykehus: • Innleggelsesrapport (mottak) • Helseopplysninger ved søknad (sending) • Utskrivningsrapport (sending) • Forespørsel/svar på forespørsel (sending/mottak) • Avvik (sending/mottak) • Logistikkmeldinger: (sending) • Melding om innlagt pasient • Melding om utskrivningsklar pasient • Avmelding utskrivningsklar pasient • (Melding om planlagt utskrivning av pasient) • Melding om utskrevet pasient

 7. Meldinger i ELIN-k fase 2 Sykehus: • Innleggelsesrapport (mottak) • Helseopplysninger ved søknad (sending) • Utskrivningsrapport (sending) • Forespørsel/svar på forespørsel (sending/mottak) • Avvik (sending/mottak) • Logistikkmeldinger: (sending) • Melding om innlagt pasient • Melding om utskrivningsklar pasient • Avmelding utskrivningsklar pasient • (Melding om planlagt utskrivning av pasient) • Melding om utskrevet pasient • Helseopplysninger • Legemiddelopplysninger • Status/plan om utskrivning • Annen henvendelse

 8. Disse har bidratt stort!!

 9. ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene Utvikling Pilotering Test/godkj venting venting 5 EPJ-leverandører, Samtidighet Forsinkelse = Stor utfordring for pilotaktører og leverandører Prioritering Prioritering Problemløsning Feil - mangler Prioritering Prioritering venting venting venting venting Problemløsning ELIN-k fase 1 pleie og omsorgstjenesten/fastlege venting • Stavanger - SUS • Tromsø - UNN • Trondheim – St.Olavshospiital • Skedsmo – Ahus • Oslo– Sunnaas • Drammen - Sunnaas ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2011 2010 2008 2009

 10. Retningslinjer er utarbeidet for å bidra til å sikre korrekt bruk av meldingene. • Helsepersonell har bl.a. ansvar for • å kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype • at det faglige innholdet er tilfredsstillende • at meldingen blir sendt til riktig mottaker. http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=436423&EMB=TaF

 11. Adressering • ELIN-k har stilt krav om bruk av HER-id • ELIN-k har stilt krav om at kommunene skal benytte tjenesteadresser i henhold til nasjonal metodikk • ELIN-k har i samarbeid med KITH utarbeidet retningslinjer for bruk av tjenesteadresser

 12. Utfordringer og muligheter • Sykehus kan motta PLO-meldinger som benytter HER-id, men sender ikke med HER-id selv • Tjenestebasert adressering • DIPS har laget en foreløpig løsning i v. 6.0 Ikke pilotert ennå. • Helse-Midt har også ”jukset” til en løsning • Pilotering ikke helt i ”mål” • Midt-Norge: forsinkelser • Nødvendig funksjonalitet er tilrettelagt/forbedret • Utskrivningsrapport godkjent i v. 6.0

 13. Utfordringer og muligheter • Viktig at meldingene nå tas i bruk mellom sykehus og kommune så snart som mulig. • Legemiddelmelding og funksjonalitet i EPJ må videreutvikles • Fortsatt problemstillinger som gjenstår å løses, men ikke direkte til hinder for den første utbredelse etter at pilotering av fullversjoner er gjennomført. • Kvalitet og gevinst kommer ikke ”over natta”..

 14. http://www.youtube.com/watch?v=16iNk1hLJt4