Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation

349 Views Download Presentation
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mynegi barn Defnyddio idiomau Sillafu cywir Atalnodi cywir Amserau’r ferf Giving opinions Using idioms Correct spelling Correct punctuation Verb tenses Defnyddio cysyllteiriau Using joining words Dechrau brawddegau gwahanol Different starts to sentences Gwaith taclus Neat work Cynllunio gofalus Careful Ffeithiau perthnasol Rhesymau da Gwaith diddorol Ymdrech dda planning Relevant facts Good reasons Interesting work Good effort