Arjen turva kotimaan valmius
Download
1 / 36

Arjen turva – kotimaan valmius - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Arjen turva – kotimaan valmius. Trygghet i vardagen – inre beredskap. Ensihuolto Selviytymisen tukeminen erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa. Käytännön apua : Hätämajoitus Vaatettaminen Ruokahuolto Ensiapu Henkinen tuki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arjen turva – kotimaan valmius' - ivana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arjen turva kotimaan valmius

Arjen turva – kotimaan valmius

Trygghet i vardagen – inre beredskap


Ensihuolto selviytymisen tukeminen erilaisissa onnettomuus ja erityistilanteissa
EnsihuoltoSelviytymisen tukeminen erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa

Käytännön apua:

 • Hätämajoitus

 • Vaatettaminen

 • Ruokahuolto

 • Ensiapu

 • Henkinen tuki


F rsta omsorgen st d vid olika olycks och undantagstillst nd
Första omsorgenStöd vid olika olycks- och undantagstillstånd

Praktisk hjälp:

 • Nödinkvartering

 • Kläder

 • Mat

 • Första hjälpen

 • Mentalt stöd


Ensihuolto kaikilla on olemassa taitoja ja osaamista joista on hy ty
EnsihuoltoKaikilla on olemassa taitoja ja osaamista, joista on hyötyä

Peruskurssilta saat rohkeutta auttaa!

 • Ensihuollon peruskurssilta

  saat hyödyllisiä taitoja,

  valmiuden toimia ja

  rohkeutta auttaa


F rsta omsorgen alla har kunskap och f rdigheter de kan utnyttja
Första omsorgenAlla har kunskap och färdigheter de kan utnyttja

Grundkursen ger dig mod att hjälpa!

 • Grundkursen i första

  omsorgen ger nyttiga

  färdigheter, beredskap att

  agera och mod att hjälpa


Henkinen tuki ohjausta ja neuvontaa
Henkinen tuki Ohjausta ja neuvontaa

 • Tietoa reaktioista ja ihmisen kohtaamisesta:

  Henkisen tuen perus- ja jatkokurssit sekä kouluttajakoulutus


Mentalt st d v gledning och r dgivning
Mentalt stöd Vägledning och rådgivning

 • Kunskap om reaktioner och medmänskligt bemötande:

  Grund- och fortsättningskurser samt kurser för utbildare i mentalt stöd


Ensiapuryhm t harjoittelua ja todellista ensiapua
Ensiapuryhmät Harjoittelua ja todellista ensiapua

Ensiapuryhmässä opit

 • Antamaan ensiapua

 • Rauhoittamaan autettavaa

 • Käyttämään radiopuhelinta

 • Toimimaan paineen alla

 • Suunnistamaan

 • Johtamaan


F rsta hj lpen grupper
Första hjälpen-grupper

I en FHJ-grupp lär du dig att

 • Ge första hjälpen

 • Lugna ner en hjälpbehövande

 • Använda radiotelefon

 • Agera under press

 • Orientera

 • Leda


Ensiapuryhm t harjoittelua ja todellista ensiapua1
Ensiapuryhmät Harjoittelua ja todellista ensiapua

 • Ensiapupäivystäjät auttava 3 000 tapahtumassa

 • Vuosittain autetaan 22000 henkeä

 • Voit osallistua myös hälytystehtäviin, esimerkiksi etsintöihin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta.


F rsta hj lpen grupper vning och verklig f rsta hj lp
Första hjälpen-grupperÖvning och verklig första hjälp

 • Första hjälpen jourarna hjälper till på 3 000 evenemang

 • Årligen hjälps 22000 personer

 • Du kan även delta i alarmuppdrag, t.ex. efterspaning via Frivilliga Räddningstjänsten.


Henkinen tuki l sn oloa ja kuuntelua
Henkinen tuki Läsnäoloa ja kuuntelua

 • Auttajan jaksamisesta huolehtiminen: Jälkipurut ja ryhmäillat

 • Autettavan kohtaaminen: kunnioitus ja tasa-arvoisuus


Mentalt st d att finnas n ra och lyssna
Mentalt stöd Att finnas nära och lyssna

 • Att sörja för att hjälparen orkar: Debriefing och gruppkvällar

 • Att bemöta den drabbade: respekt och jämlikhet


Yst v toiminta
Ystävätoiminta

Ystävänä voit tuottaa iloa…

 • vanhukselle

 • yksinäiselle nuorelle

 • maahan muuttaneelle

 • vangille

 • mielenterveyskuntoutujalle

 • pitkäaikaissairaalle

  Ystävänä voit myös…

 • Vierailla sairaalassa tai vanhainkodissa

 • Olla saattaja- tai asiointiapuna

 • Järjestää virkistystilaisuuksia vanhuksille

 • Olla ystäväryhmän ohjaaja


V nverksamhet
Vänverksamhet

Som vän kan du glädja…

 • en åldring

 • en ensam ung människa

 • en invandrare

 • en fånge

 • en mentalvårdskonvalescent

 • en långtidssjuk

  Som vän kan du också…

 • Besöka sjukhus eller åldringshem

 • Vara medföljare eller hjälpa till att uträtta ärenden

 • Ordna rekreation för åldringar

 • Vara ledare för en väncirkel


Omaishoitajien tukitoiminta
Omaishoitajien tukitoiminta

Virkistystä, henkistä tukea, koulutusta

 • Kaikille omaishoitajille

 • Vapaaehtoisten

  toteuttamaa

 • Mahdollisuus tavata

  muita omaishoitajia


St d till n rst endev rdare
Stöd till närståendevårdare

Rekreation, mentalt stöd, utbildning

 • För alla närstående-

  vårdare

 • Frivilligverksamhet

 • Möjlighet att träffa

  andra närstående-

  vårdare


Omaishoitajien tukitoiminta1
Omaishoitajien tukitoiminta

Vapaaehtoisena…

 • järjestät ryhmätoimintaa, retkiä, virkistystapahtumia ja koulutuksia

 • olet läsnä omaishoitajien arjessa

 • saat koulutuksen ja jatkuvan tuen tehtävääsi


St d till n rst endev rdare1
Stöd till närståendevårdare

Som frivillig…

 • ordnar du gruppverksamheter, utflykter, rekreation och utbildning

 • deltar du i närståendevårdarnas vardag

 • får du utbildning och kontinuerligt stöd


Terveyspistetoiminta
Terveyspistetoiminta

 • Osa Suomen Punaisen Ristin terveydenhuoltotyötä, tehdään vapaaehtoisvoimin.

  • osaston toimintaa

  • piiri tukee ja järjestää

   alueellista koulutusta

  • keskustoimisto koordinoi,

   ohjaa ja järjestää

   valtakunnallista koulutusta

  • luottamuksellista


H lsopunktsverksamhet
Hälsopunktsverksamhet

 • En del av Finlands Röda Kors hälsovårdsarbete, med frivilliga krafter.

  • avdelningsverksamhet

  • distriktet stöder och

   ordnar lokal utbildning

  • centralbyrån koordinerar,

   leder och arrangerar

   landsomfattande

   utbildning

  • konfidentiellt


Terveyspiste
Terveyspiste

 • Vastuuhenkilönä toimii terveydenhuollon ammattilainen – sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

 • Tarjoavat vapaaehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, tukea, neuvontaa, verenpaineen mittausta ja henkistä tukea.

 • Terveyspisteissä ei hoideta, vaan asiakas ohjataan tarvittaessa hoitoon.


H lsopunkter
Hälsopunkter

 • Den som ansvarar för verksamheten har utbildning inom sjukvården – sjuksköterska eller hälsosköterska.

 • Erbjuder frivilliga, kostnadsfria hälsotjänster, t.ex. vägledning, stöd, rådgivning, blodtrycksmätning och psykiskt stöd.

 • Hälsopunkterna erbjuder ingen vård, utan hänvisar kunden vid behov vidare.


Suomen punaisen ristin hiv seksuaaliterveys ohjelma
Suomen Punaisen Ristin hiv/seksuaaliterveys ohjelma

Vapaaehtoiset

Koulutus

Hiv ja seksitauteja

ehkäisevä työ

Hiv tartunnan saaneiden

syrjinnän ehkäisy

Sähköinen/ sosiaalinen

media

Neuvonta ja testaus

Valtakunnallinen

puhelinneuvonta

Kampanjat


Finlands r da kors program f r hiv sexualh lsa
Finlands Röda Kors program för hiv/sexualhälsa

Frivilliga

Utbildning

Arbete för att förebygga

hiv och könssjukdomar

Förebygga marginalisering av

hivsmittade

Elektroniska/ sociala

medier

Rådgivning och tester

Landsomfattande

telefonrådgivning

Kampanjer


Hiv seksuaaliterveys
Hiv/seksuaaliterveys

Neuvontaa ja tukea

 • Pluspisteet; Joensuu, Jyväskylä, Seinäjoki, Kuopio

  • Maksutonta hiv testausta

   Valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin 0203 27000

 • Ohjausta, tukea ja neuvontaa

  Kampanjat/ tapahtumat

 • Kesäkumi

 • Turvaseksipartiot

 • Maailman aids-päivän tapahtumat

 • Kondomiajokortti

  Sähköinen media

 • Kumiajokortti


Hiv sexualh lsa
Hiv/sexualhälsa

Rådgivning och stöd

 • Pluspunkter; Joensuu, Jyväskylä, Seinäjoki, Kuopio

  • Kostnadsfria hivtester

   Landsomfattande hiv-rådgivningstelefon 0203 27000

 • Vägledning, stöd och rådgivning

  Kampanjer/ evenemang

 • Sommargummi

 • Säkert sex-patruller

 • Evenemang under Världsaidsdagen

 • Kondomkörkort

  Elektroniska medier

 • Gummikörkort


Toimintamuotoja p ihdety
Toimintamuotoja, Päihdetyö

 • Ehkäisevä päihdetyö

  Koulutetut päihdeneuvojat keskustelevat päihteistä eri kohderyhmien kanssa. Kouluvierailuilla tuetaan päihdekasvatusta

 • Varhainen puuttuminen

  Kokonaisvaltainen käyttäjän kohtaaminen, käytön tunnistaminen, puhekesiottaminen, neuvonta ja hoitoonohjaus. Mm. festarityö

 • Jälkityö

  Tukea ja apua päihdeongelmasta toipuville. Tarjotaan päihteetöntä toimintaa, ja korostetaan yksilön omia voimavaroja


Verksamhetsformer missbruksarbetet
Verksamhetsformer, Missbruksarbetet

 • Förebyggande missbruksarbete

  Utbildade missbruksrådgivare diskuterar rusmedel med olika målgrupper. Skolbesök är ett stöd i undervisningen om missbruk

 • Tidig intervention

  Övergripande bemötande av missbrukaren, identifiering av missbruket, att våga ta upp till tals, att ge råd och hänvisa till vård. Bl.a. festivalarbetet

 • Efterarbete

  Stöd och hjälp för den som återhämtar sig från missbruk. Rusmedelsfri verksamhet erbjuds, och individens egna kraftresurser accentueras


Festarity
Festarityö

 • Olemme mukana edesauttamassa onnistuneiden ja turvallisten festareiden syntymistä!

 • Tarjoamme järjestäjälle palvelujen kokonaisuuden

 • Vapaaehtoiset toimivat moniammatillisessa yhteistyössä turvaten osaltaan onnistuneiden festareiden syntymistä

 • Festarityöhön kuuluu:

  • Ensiapu

  • Päihdetyö

  • Hiv-työ

  • Yhteistyössä kanssamme Rikosuhripäivystys


Festivalarbetet
Festivalarbetet

 • Vi är med och arbetar för att festivalerna blir lyckade och säkra!

 • Vi erbjuder organisatörerna en servicehelhet

 • Frivilliga med olika yrkesbakgrund samarbetar för att göra festivalerna lyckade

 • Till festivalarbetet hör:

  • Första hjälpen

  • Missbruksarbete

  • Hiv-arbete

  • Vi samarbetar med Brottsofferjouren


Pue p llesi rinnep ivyst j liivi
Pue päällesirinnepäivystäjäliivi

 • Rinnepäivystäjänä

  laskettelet

  ja annat ensiapua

  sitä tarvitseville.

 • Olet mukana maailmanlaajuisen

  järjestön, Punaisen Ristin toiminnassa.


Kl dig i pistjourv sten
Klä dig ipistjourvästen

 • En medlem av

  pistjouren

  åker slalom och

  ger första hjälpen

  till nödställda.

 • Du deltar i en världsomfattande organisations,

  Röda Korsets, verksamhet.


Rinnep ivyst j ksi p set kun
Rinnepäivystäjäksi pääset kun

 • olet vähintään 18 -vuotias

 • olet Suomen Punaisen

  Ristin jäsen

 • osaat lasketella hyvin

 • sinulla on voimassa

  oleva EA2-kurssi

 • käyt rinnepäivystäjäkurssin

  Lisätietoja:

  www.punainenristi.fi


Du kan delta i pistjouren om du
Du kan delta i pistjouren om du

 • är minst 18 år

 • är medlem i Finlands

  Röda Kors

 • är en duktig slalom-

  åkare

 • har en giltig EA2-

  kurs

 • går pistjourkursen

  Lisätietoja:

  www.punainenristi.fi


ad