techneum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Techneum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Techneum - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Techneum. Presentatie netwerken Zuidwest Nederland West-Brabant & Drechtsteden 27 maart 2012. Te c hneum. 1. een korte terugblik 2. Legitimatie 3. Doelgroep (2) en doelstellingen (7) 4. Ontwerpprincipes/ voorwaarden 5. Scenario’s (4?) 6. Bestuurlijk context

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Techneum' - ivan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
techneum
Techneum

Presentatie netwerken

Zuidwest Nederland

West-Brabant & Drechtsteden

27 maart 2012

te c hneum
Techneum

1. een korte terugblik

2. Legitimatie

3. Doelgroep (2) en doelstellingen (7)

4. Ontwerpprincipes/ voorwaarden

5. Scenario’s (4?)

6. Bestuurlijk context

7. Financiële paragraaf

korte terugblik techneum
Korte terugblik techneum

2009:

landelijke conferentie: PBT

2010:

regionaal initiatief ‘t Rijks en Newmancollege

Uitwerking concept techneum

2011

Samenwerking MEC; ondersteuning Pesant

herstart overleg landelijke ontwikkeling met Martin van Os

Samenwerkingovereenkomst met MEC

2012

bestuurlijk convenant MEC

Uitbreiding aantal pilotscholen met De Rede (Terneuzen),Libanon lyceum (Rotterdam)

volgscholen voor 2012-2013

legitimatie techneum 1
Legitimatie techneum 1

Economisch belang van onderwijs

Publiek:

Kenniseconomie

BV Nederland

Privaat:

Arbeidsmarkt-

problematiek

legitimatie techneum 2
Legitimatie techneum 2
 • Vakcollege doelgroep BB / KB

techneum : doelgroep M(H)avo

 • technasium doelgroep: H/V
legitimatie 3
Legitimatie 3

motivatie inspiratie talentontwikkeling

Ontwerpen van een alternatieve leerroute waarin theorie en praktijk aan elkaar verbonden zijn.

3 doelgroep
3. doelgroep

mavo (+ praktisch georiënteerde havo-lln)

Creëert massa

verschuiving van vmbo naar H-V

60-40 naar 40-60

3 doelstelling 1
3. doelstelling 1

Leerroute van PO >> VO >> MBO >> HBO

> Talentontdekking : PO

> talentontwikkeling: VO

> talent validering: MBO/ HBO

3 doelstelling 2
3. Doelstelling 2

Aantrekkelijk onderwijs met

maatschappelijke en economische relevantie

175.000 niet op te

vullen banen in 2016

waarvan 125.000 op

vmbo-mbo niveau

(HCA Topsectoren)

3 doelstelling 3
3. Doelstelling 3

Heldere beroepsbeeld-

vorming m.b.t. de

technologische

achtergrond van

alle sectoren

(geïntegreerd LOB).

3 doelstelling 4
3. Doelstelling 4

integratie onderwijs/LOB

Competentie-ontwikkeling richting mbo / hbo.

met versterking reflectie op ervaringen.

Verhoging kwaliteit keuzeproces

doelstelling 5
Doelstelling 5

Intensieve verbinding met de

Human Capital Agenda

van de Nederlandse Topsectoren

Actieve participatie

doelstelling 6
Doelstelling 6

Belangstelling voor technische vervolgopleidingen en technische beroepenwereld vergroten.

3 doelstelling 7 branding
3. Doelstelling 7Branding

)

Cirque de soleil: creatief combineren techneum: creatief combineren

slide15

doelstellingen

ontwerpprincipes

slide16

Ontwerpprincipe 1

eigenaarschap bij docenten

eigen onderwijs ontwikkelen i.s.m. partners in ketens en netwerken

3

2

Positionering:

- brand

- relevantie

2

3

1

2

1

3

Samenwerking in onderwijsketen

netwerk met bedrijven / instellingen / gericht op duurzaamheid

ontwerpprincipe 2
Ontwerpprincipe 2

talentontwikkeling centraal

Samenwerking in de hele onderwijsketen: leeractiviteiten

ontwerpprincipe 3 leren en werken in netwerken en ketens de buitenwereld

Leerling:

 • Leert en werkt in instellingen van de
 • onderwijsketen en in
 • bedrijven/instellingen
 • Verwerft competenties die belangrijk zijn voor de toekomst
 • Docenten:
 • procesbegeleiders
 • Ontwikkelen van kennis samen met andere bedrijven, instellingen
 • Herkennen en ontwikkelen van talenten
 • Ondernemers:
 • beroepsbeeldvorming
 • Opdrachtgevers
 • Grotere groep potentiële gemotiveerde, creatieve werknemers

Ontwerpprincipe 3 leren en werken in netwerken en ketens: de buitenwereld

ontwerpprincipe 4
Ontwerpprincipe 4

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Leren van en met elkaar

Fouten maken moet

Audits , critical friends

scenario s
Scenario’s

Gewenste eindsituatie:

examenvak ‘innovatieve technologie’

Mogelijke routes:

 • Projectweken:
 • Integratie in de vakken
 • rond 1 kernvak
 • Plusprogramma
 • ?
 • ?
toekomst techneum tec hm avo
Toekomst techneum / techmavo?
 • Hoofddoel: eigen examenvak (civiel effect)
 • Routes
 • via DI / MEC netwerkvorming: creëren van massa >OC&W
 • Zoeken naar verbinding met landelijke techmhavo ontwikkeling: > OC&W
 • Verbinding met de technasia en HCA Topsectoren
 • Inschrijving subsidiecall Ministeries OC&W, EL&I, SZW als mogelijke katalysator (op basis van regiovisie West -Brabant, Zeeland en Zuid Holland)
 • Programmalijn vmbo - mbo techniek met experimenteerruimte (6 juli bekendmaking); vgl. ‘ITTL’
stappenplan
stappenplan

2012-2013: pilotscholen starten

aansluiting volgscholen

krachtenbundeling regionaal en nationaal

start project PBT

intensivering contact ROC’s

ontwerp examenprogramma

experimenteerruimte Ministerie

2013-2014: volgscholen stappen in,

afkaarten examenprogramma landelijk

erkenning examenvak Ministerie

2014-2015: volwaardige opleiding Mavo-2-4 met

erkend examenvak

financi le paragraaf
Financiële paragraaf

Wat wordt van scholen verwacht?

Ontwikkelbudget: facilitering docenten

Coördinator: facilitering

Actieve deelname in stuurgroep en werkgroepen

Actieve deelname in kwaliteitsbewaking

Financiële bijdrage aan service bureau

Voorbeeld?

Jaarlijks ca. € 20.000 afhankelijk van vormgeving en huidige praktijk.

Dekking: bv uit subsidies, prestatiebox gelden

contactgegevens
contactgegevens

Ch.Kock@pesant.nl

ad