r mska rodina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rómska rodina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rómska rodina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Rómska rodina - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Rómska rodina. T r a d í c i e Mgr. Marián Pramuka. Rómska rodina- tradičné zvyky Rómov 1.časť členovia rodiny. Rómska rodina („familia“)je početnejšia, spolu bežne žijú tri i štyri generácie. Hlavou rodiny je otec – dad, v rodine má rozhodujúce slovo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rómska rodina' - ivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r mska rodina

Rómska rodina

T r a d í c i e

Mgr. Marián Pramuka

r mska rodina tradi n zvyky r mov 1 as lenovia rodiny
Rómska rodina- tradičné zvyky Rómov 1.časť členovia rodiny
 • Rómska rodina („familia“)je početnejšia,

spolu bežne žijú tri i štyri generácie.

 • Hlavou rodiny je otec – dad,

v rodine má rozhodujúce slovo.

 • Žena, matka – daj

zabezpečuje každodenné potreby

a obživu, stará sa o výchovu detí.

 • Muž i žena sú málokedy zamestnaní.

Väčšinou poberajú od štátu sociálne dávky.

 • Dieťa – o čhavo, je najvyššou hodnotou.

Deti v rómskej rodine nemajú vždy rovnaké postavenie.

 • Pre súrodencov je baro phral

/veľký brat/ autoritou rovnako ako otec.

 • Najstaršia sestra bari phen

sa stará o súrodencov.

 • Významnú úlohu pri výchove detí majú
 • Pokiaľ slovenskú rodinu tvoria väčšinov dve až tri generácie

Muž a žena majú v rodine

rovnaké postavenie.

Muž aj žena obyčajne

pracujú. Materskú dovo-

lenku čerpá obvykle žena.

 • Všetky deti majú v rodine rovnaké postavenie. Rovnako sa podieľajú na prácach v domácnosti.

Obidve rodiny milujú svoje deti. Rodičom nadovšetko záleží na tom, aby boli nasýtené, zdravé, veselé, spokojné a šťastné.

starí rodičia-e phure dada.

r mska rodina tradi n zvyky r mov 2 as zasn benie mangavipen
Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov 2.časť zasnúbenie - mangavipen
 • V minulosti Rómovia neveľmi dbali o uzavretie sobáša.
 • Pre mladých ľudí, ktorí sa mali radi, usporiadali mangavipen

/pytačky/

 • Rodina mládenca navštívila rodinu budúcej nevesty a vzájomne

sa pohostili.

 • Keď obaja mladí sľúbili, že sa budú mať radi a budú spolu dobre

nažívať, vážený muž z osady - čhibalo alebo niekto z rodiny

ženícha, najčastejšie krstný otec, im zviazal šatkou prekrížené

zápästie a do dlaní im nalial víno.

 • Potom, čo ženích vypil víno z dlane nevesty a nevesta z dlane

ženícha, sa pobozkali. Od tej chvíle boli považovaní za manželov.

 • Sobáš a veľkú svadbu (báro bijav) usporiadali až neskôr, keď

si našetrili potrebné peniaze a keď mali spolu už aj jedno-dve deti.

 • Rómovia ponúkajú svadobným hosťom všetko čo doma mali a boli

ochotní sa aj zadĺžiť, len aby hostia boli dostatočne uctení a pohostení.

 • Nevesty (terňi bori), zvyčajne nasledujú svojho muža do domu

jeho rodiny.

slide4

Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov 3.časť krstiny

 • Rómovia veľmi dbajú na to, aby bolo dieťa čo najskôr pokrstené.
 • Do krstu dieťatku hrozilo veľa nebezpečenstiev. Mohla ho

vymeniť (te vičarinel) zlá vizbaba a na jeho miesto podstrčiť

zlé dieťa (preparudo).

 • Aby sa zabránilo výmene, matka dávala dieťaťu pod podušku

hrebeň alebo iný kovový predmet.

 • Romano nav (rómske meno) dostáva dieťa až neskôr, pretože

sa čaká až si matka i ostatní príbuzní budú istí, že našli to pravé.

Dovtedy dieťaťu hovoria Čhavoro (dieťatko), Cinkoro (maličký) a podobne.

 • Aby sa uhranutiu zabránilo, uväzuje sa dieťaťu okolo ruky indraľori (ochranná červená nitka alebo stužka), čo je obdoba pôvodného indického zvyku.
 • Zvláštnu úlohu zohrával prvý kúpeľ dieťaťa. Do vaničky s vodou nahádzali mince, aby dieťa bolo šťastné a bohaté. Po kúpaní dieťa natreli masťou a dôkladne ho namasírovali.
 • Pri hodnotení dieťaťa sa Rómovia zameriavajú na oči, farbu pleti a vlasy. Vlasaté dieťa s veľkými očami a svetlou pleťou bolo považované za najkrajšie.
 • Aj medzi sebou sa Rómovia kastujú na čiernych a bielych. Keď je dievča prezývané

Papin (Hus), nejde o nadávku, ale o vyjadrenie obdivu svetlej farby pleti.

 • Dieťaťu do jedného roka sa nesmú strihať vlasy ani nechty (matky ich deťom obhrýzajú).
 • Aby dieťa neonemelo, nesmie sa dívať do zrkadla a hrať sa s bábikou.
 • Do krstu je dieťa v matkinej posteli. Potom ho položia do kočíka, v ktorom však predtým bolo dieťa . Keď dieťa v kočíku nie je, nesmie sa s ním hojdať, aby potom neplakalo.
r mska rodina tradi n zvyky r mov 4 as mrtie v rodine
Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov 4.časť Úmrtie v rodine
 • Veľký smútok zavládol v osade vtedy, keď niekto zomrel.
 • V dome mŕtveho zakryli alebo zvesili zrkadlo.
 • Do truhly dali mŕtvemu najkrajšie šaty i jeho obľúbené
 • predmety.
 • Každý, kto sa prišiel s nebohým rozlúčiť, položil na neho
 • ruku a poprosil ho o odpustenie.
 • Od chvíle úmrtia až do pohrebu Rómovia boli stále pri
 • mŕtvom: cez deň ženy, v noci ich vystriedali muži.
 • Čas pri vartovaní (vartišagos) si krátili rozprávaním sta-
 • robylých rozprávok a príbehov zo života zosnulého.
 • Verili, že jeho duša je stále prítomná. Až keď v deň
 • pohrebu vyniesli truhlu z domu a trikrát ňou zaklopali o
 • prah, uverili, že duša navždy odišla.
 • Mŕtvy sa však vraj mohol po istom čase vrátiť a svoju
 • návštevu mohol dať najavo vo sne, ohlásiť sa buchnu-
 • tím dverí, krokmi alebo zanechať iné viditeľné znamenie.
 • Rómovia sa mŕtvych báli a snažili sa urobiť všetko preto,
 • aby sa už nevracali a nerušili ich pokoj v ďalšom živote.
pracovn list k r mska rodina tradi n zvyky r mov
Pracovný list k Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov

Zakrúžkuj správnu odpoveď.

 • Hlavou v rómskej rodine je:

A/ starý otec – phuri dad

B/ otec – dad

C/ matka – daj

 • Pre rómsku ženu je najvyššou hodnotou mať:

A/ peniaze

B/ prácu

C/ deti

 • Je to správne ak muž žene nedovolí študovať, zamestnať sa alebo ju fyzicky napáda?

A/ ak jej to nevadí

B/ nie je to správne

C/ áno je to správne, má sa venovať deťom

 • Medzi deťmi má najvyššie postavenie:

A/ najstarší brat - baro phral

B/ najstaršia sestra - bari phen

C/ všetci majú rovnaké postavenie

 • Urči poradie/1.2.3./

... sobáš ... krstiny ... pytačky ...

 • V dome mŕtveho Rómovia zakryli:

A/ posteľ

B/ zrkadlo

C/ truhlu

bibliografia
Bibliografia
 • MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006
 • www.referaty.sk

zvyky a obyčaje Rómov...

 • www.google

Kto sú Rómovia, Rómska rodina, Rómska rodina a miesto rómskej ženy v nej, Rómska rodina – deti a rodičia, Rómska rodina