j dlo z bl zka v souvislostech n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jídlo z blízka v souvislostech PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jídlo z blízka v souvislostech

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Jídlo z blízka v souvislostech - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Jídlo z blízka v souvislostech. Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 17.5.2012 | Kopřivnice. Kdo je kdo …. Kdo je z Kopřivnice a blízkého okolí? Kdo je naopak z jiného kraje? Kdo už slyšel o komunitně podporovaném zemědělství (KPZ, CSA)?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jídlo z blízka v souvislostech


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j dlo z bl zka v souvislostech

Jídlo z blízkav souvislostech

Mgr. Eva Fraňková

Katedra environmentálních studií FSS MU Brno

17.5.2012 | Kopřivnice

kdo je kdo
Kdo je kdo …
 • Kdo je z Kopřivnice a blízkého okolí?
 • Kdo je naopak z jiného kraje?
 • Kdo už slyšel o komunitně podporovaném zemědělství (KPZ, CSA)?
 • Kdo už je rozhodnutý, že se chce do KPZ zapojit?
 • Kdo je (potenciální) spotřebitel místních potravin?
 • Kdo pracuje jako sedlák, zemědělec?
 • Kdo pracuje jako úředník?
 • Kdo pracuje v neziskovce?
 • Kdo ještě ani jednou nevstal?
 • motivace, otázky …
struktura
Struktura
 • KPZ, jídlo z blízka
 • východiska, rámující koncepty
 • ekonomická lokalizace
 • společnost jako organismus
 • jak měřit lokální toky peněz
 • Exeter CSA
komunitn podporovan zem d lstv kpz csa
Komunitně podporované zemědělství (KPZ, CSA)
 • model vztahu producenta a spotřebitele, který není založen výlučně na tržních principech
 • skupina spotřebitelů předplatí pravidelné odběry na celou sezónu bez přesné znalosti množství a složení jednotlivých dodávek
 • sedlák a spotřebitel sdílejí výnosy i rizika hospodaření
 • založen na přímém kontaktu zemědělce a jeho zákazníků/odběratelů, bez prostředníků
 • vztah je založen na vzájemné důvěře (smlouva o partnerství)
j dlo z bl zka dal zdroje
Jídlo z blízka – další zdroje
 • samozásobitelství
 • nepeněžní směna
 • dary
 • místní trhy, tržnice
 • biokluby, potravinové banky
 • zdravé výživy, malé (BIO)obchody
 • supermarkety
souvislosti
Souvislosti …
 • environmentální
 • sociální
 • ekonomické
 • politické/institucionální
 • etické
 • teoretická a praktická rovina
ekonomie mainstreamov vs ekologick
Ekonomiemainstreamová vs. ekologická
 • maximalizace užitku a zisku
 • trh jako efektivní prostředek alokace vzácných zdrojů
 • přírodní zdroje nejsou limitující pro ekon. růst
 • peněžní indikátory (cost-benefit, HDP)
 • globální trhy a individuální preference
 • ekonomika jako subsystém přírodního prostředí
 • spravedlivé rozdělení a optimální měřítko
 • omezená racionalita, systémová nejistota
 • alternativní indikátory (biofyzické, HDI apod.)
 • lokální komunity

Volně převzato z van den Bergh (2011:16).

koncept ekonomick lokalizace
Koncept ekonomické lokalizace
 • jednoduše: místní produkce pro místní spotřebu
 • hledání rovnováhy mezi lokálním, regionálním, národním a globálním měřítkem produkce a spotřeby s cílem přispět k její sociální, environmentální i ekonomické udržitelnosti
 • hlavní oblasti
  • energie
  • potraviny
  • peníze
  • bydlení, oblečení atd.

(dle Douthwaite 1996)

koncept ekonomick lokalizace1
Koncept ekonomické lokalizace
 • hlavní aspekty
  • místních výrobní prostředky a místní odpady
  • zaměstnávání místních obyvatel
  • místní vlastnictví VF
  • místní toky kapitálu
  • podpora lokalizovaných financí i místní nepeněžní ekonomiky
  • orientace primárně na uspokojování potřeb místních obyvatel a rozvoj místních komunit
 • zahrnuje také
  • snahy o zvýšení lokální soběstačnosti a snižování závislosti na dovozech
  • důraz na diverzifikaci produkce
  • budování odolnosti vůči výkyvům globálního ekonomického systému
  • snaha o zachování/obnovení místně specifických postupů výroby a spotřeby
v hody a nev hody
Výhody a nevýhody
 • výhody
  • větší kontrola komunity nad vlastním osudem
  • posílení místních vazeb, spolupráce v komunitě
  • posílení místní ekonomiky, menší závislost na výkyvech globálních trhů
  • nižší globální konkurenční tlak (závod ke dnu)
  • snížení dopravních vzdáleností
  • místní koloběhy hmoty a E
 • nevýhody
  • sociální kontrola uvnitř komunity
  • náročné na realizaci, závislé na existujícím soc. kapitálu
  • možnost místních monopolů, menší diverzita dostupných výrobků a služeb
  • menší tlak na inovace, menší možnost specializace
  • menší úspory z rozsahu
  • omezené zdroje

Efektivita, cena, zaměstnanost, …

co je m stn
Co je místní…
 • vždy velmi relativní 
 • bioregion
 • (samo)správní celek
 • geograficky vymezený okruh (např. do vzd. 20km)
 • závisí na typu výrobku
 • závisí na kontextu
 • místní ekonomika jako biofyzikální a socio-ekonomický systém
soci ln metabolismus
Sociální metabolismus
 • společnosti, podobně jako organismy, zajišťují svoji existenci a reprodukci pomocí výměny energie a hmoty s okolním prostředím
 • vstupy = zdroje & výstupy = odpady
 • biofyzikální indikátory – toky energie a hmoty
 • land-use analýza
 • time-use analýza
 • finanční toky
finan n toky lok ln multiplik tor
Finanční toky – lokální multiplikátor

S myšlenkou multiplikátoru přišel ve 20. letech minulého století slavný anglický ekonom John Maynard Keynes.

Původně byl multiplikátor využíván ke studiu národní ekonomiky, např. vlivu vládních výdajů.

jak m it lok ln ekonomiku
Jak měřit lokální ekonomiku?
 • Jednoduchý ukazatel: tzv. lokální multiplikátor.
 • Lokální multiplikátor sleduje koloběh peněz v místě či regionu. Čím víckrát se peníze „otočí“ ve vaší obci, tím více bohatství přinesou všem jejím obyvatelům.
 • Umožňuje obecnímu úřadu, obchodu, podniku nebo neziskové organizaci vypočítat, jakou roli hrají v místní ekonomice.
p klad
Lokální Lhota

Děravá Lhota

Příklad

80 % příjmů utraceno ve vsi

20 % příjmů utraceno ve vsi

V Lokální Lhotě vidíme mnohem větší LM3, tzn. větší sílu místní ekonomiky a schopnost udržet peníze uvnitř. Naproti tomu v Děravé Lhotě peníze rychle „odtékají“ mimo místní ekonomiku a nepřinášejí další bohatství – LM3 je relativně nízký.

příjem

zůstává v místě

příjem

zůstává v místě

10

8

10

2

8

6,4

2

0,4

6,4

0,4

5,12

0,08

Σ 24,4

Σ 12,4

LM3 = 24,4 / 10 = 2,44

LM3 = 12,4 / 10 = 1,24

slide17

Příklad – pokračování

Localton | Místní Lhota

Každý utratí 80% svého příjmu místně.

Osoba s příjmem 100 Kč utratí lokálně 80 Kč (80% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 64 Kč (80% z 80 Kč).

Leakyville| Děravá Lhota

Každý utratí 20% svého příjmu místně.

Osoba s příjmem 100Kč utratí lokálně 20 Kč (20% ze 100Kč) a z toho další osoba utratí 4 Kč (20% z 20 Kč).

lm3 na severov chod
LM3 na Severovýchodě
 • Rok 2004
 • rozsáhlý výzkum dodavatelů krajského úřadu
 • LM3 = 2,19, tzn. 76 % výdajů úřadu zůstává v kraji
 • pokud úřad tuto hodnotu zvýší o 10 %, bude v kraji kolovat o 34 mil. GBP více
 • Návazné aktivity
 • úprava výběrových řízení – rozdělení zakázek
 • práce s místními malými dodavateli
 • certifikace místní produkce
lm3 na severov chod1
LM3 na Severovýchodě
 • Závěry
 • velké rozšíření záběru projektu, které začalo zkoumáním LM3
 • objektivní měření „value for money“
 • efektivní nástroj pro demonstrování dopadu na komunitu
 • katalyzátor pro změnu politiky (např. ve veřejných zakázkách)
 • mnoho nových partnerství napříč sektory
lm3 v r
Rok 2007 – projekt TES na přenesení metodiky do ČR

Pilotní výzkum LM3 v Hostětíně

Obecní výtopna na biomasu

Moštárna

několik DP

LM3 v ČR

„Co je doma, to se počítá!“

komunitn zem d lstv v exeteru
Komunitní zemědělství v Exeteru
 • vychází z hnutí Transition Towns
 • září 2008: první veřejná výzva
 • říjen 2008: první schůzka, cca 70 lidí, sdílení očekávání
 • říjen 2008 – únor 2009: cca 10 schůzek
 • podzim 2009: první sklizeň
 • zásadní témata
  • způsob rozhodování
  • právní forma
 • okolnosti
  • existující příklady, podpůrné materiály
  • širší povědomí, zázemí iniciativy TT
komunitn zem d lstv v r
Komunitní zemědělství v ČR
 • Toulcův Dvůr, Praha
 • Komunitní zahrada Středokluky u Prahy
 • KPZ Brno
 • Hospodářství Hodonice, jižní Čechy
 • Kopřivnice ??
 • Informace
  • Veronica
  • Hnutí Duha
  • Pro-Bio Liga
shrnut
Shrnutí
 • existují různé soubory předpokladů
 • v rámci EE koncept ekonomické lokalizace
 • jídlo jeho významná součást
 • KPZ jako jeden ze způsobů, jak získat místní (BIO)potraviny
 • na místní ekonomiku se lze dívat jako na metabolický systém
 • v rámci systémových toků lze sledovat cesty peněz, např. pomocí indikátoru LM3
 • příklad Exeter community agriculture
pod kov n
Poděkování …
 • Ing. Stanislav Kutáček, PhD (Trast pro ekonomiku a společnost, Brno): lokální multiplikátor
 • Simron Singh, PhD (Social Ecology Institute, Vídeň): sociální metabolismus
 • Mgr. Katka Jelínková (Horní mlýn, Křtiny): ilustrace
 • Zdroje:

Douthwaite. Short circuit: strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press, 1996, Dublin.

van den Bergh JCJM. 2001. Ecological economics: themes, approaches, and differences with environmental economics. Regional Environmental Change 3 : 13-23.

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost …

Kontakt:

Eva Fraňková

Katedra environmentálních studií FSS MU Brno

Joštova 10

602 00 Brno

eva.slunicko@centrum.cz

multiplik tor obecn
Multiplikátor obecně

„K efektu multiplikace dojde, když změna ve výdajích způsobí neproporcionální změnu v celkové poptávce.“

Zvýšení výdajů

Zvýšení příjmů firem

Zpětná vazba

Zvýšení příjmů a zaměstnanosti

Indukovaný růst spotřebních výdajů

soci ln metabolismus1
Sociální metabolismus

10

biomasa

1

biomasa

[GJ]

[t]

osoba/rok

65

biomasa

4

biomasa

250

fosilní, vodní, jaderná, …

19,5

různé materiály