program for skolebibliotekutvikling l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program for skolebibliotekutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program for skolebibliotekutvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Program for skolebibliotekutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Program for skolebibliotekutvikling. Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011. Program for skolebibliotekutvikling. Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet 2009 – 2013 Målgruppe: grunnskolen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Program for skolebibliotekutvikling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotekutvikling

Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Siri Ingvaldsen

Juni 2011

program for skolebibliotekutvikling2
Program for skolebibliotekutvikling
 • Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet
 • 2009 – 2013
 • Målgruppe: grunnskolen
kurs for prosjektskolene
Kurs for prosjektskolene
 • Skolene må forplikte seg til å delta på kurs i programmet med hele prosjektgruppen
 • En samling om høsten og en om våren
 • Hele prosjektgruppen er med, inkludert rektor som prosjektleder
ressursskoler 2010 2011
Ressursskoler 2010-2011
 • Bjarkøy skole (1-10) i Bjarkøy, Troms
 • Borkedalen skole (1-7)i Lillesand i Aust-Agder
 • Bud barne- og ungdomsskule (1-10) i Fræna, Møre og Romsdal
 • Dingemoen skule (1-7) i Fjaler, Sogn og Fjordane
 • Hafslund skole (8-10) i Sarpsborg, Østfold
 • Holumskogen skole (1-7) i Nittedal i Akershus
 • Mørkved skole (1-7) i Ringsaker i Hedmark
 • Skåredalen skole (1-10) i Haugesund, Rogaland
borkedalen skole 1 7 klok med bok
Borkedalen skole (1-7) ”Klok med bok”
 • Å integrere skolebiblioteket i leseopplæringen på alle trinn
 • Sterkere vekt på lesing av fagbøker
 • Systematisere arbeidet med

litteratur og informasjonskilder

 • Utvikle et verktøy for å vurdere

elevene sin lese- og

informasjonskompetanse

bibliotek og informasjonskompetanse utdrag fra leseplanen ved borkedalen skole
Bibliotek- og informasjonskompetanse- utdrag fra leseplanen ved Borkedalen skole

4. trinn

 • Leseøkt hver morgen før jul
 • Finne nødvendige faktabøker på biblioteket
 • Kjenne sitt eget lesenivå
 • Introduseres for nye forfattere
 • Alfabettrening, f.eks sette på plass bildebøker etter bokstav
 • Intro i websøk etter jul
 • Slå opp i ordbøker
 • Lesing på internett – lærerstyrte sider
 • Veiledet lesing i fagtekster om våren
borkedalen skole vurderingsverkt y eksempel p sjekkliste
Borkedalen skole, Vurderingsverktøy, eksempel på sjekkliste

Mål: Eleven har bibliotekkompetanse

Sjekkliste etter 4. trinn: JA/NEI

 • Jeg vet hvor faktabøker og

opplevelsesbøker står.

 • Jeg kan finne en bok om et emne

jeg er interessert i.

 • Jeg kan finne en opplevelsesbok

som jeg greier å lese.

 • Jeg kan bruke selvbetjeningsmaskinen.
 • Jeg kan sette boka tilbake på rett hylle.
m rkved skole 1 7 fra bibliotek til l ringssenter
Mørkved skole (1-7) Fra bibliotek til læringssenter
 • Leseopplæring etter Early Years Literacy Program (EYLP)
 • Har innarbeidet biblioteket som en fast del av denne undervisningen
 • Bibliotekpedagogen: veiledet lesing og opplæring i bibliotekkunnskap etter oppsatt plan – knyttet til fag
 • Læringsmål i bibliotekkunnskap for alle trinn
m rkved skole internasjonalt samarbeid
Mørkved skole – internasjonalt samarbeid

Comenius-prosjekt «Improving Literacy»

Partnerskolene utforsker hvordan skolebiblioteket kan bidra til leseopplæringen.

“Ved å prioritere arbeidet med skolebiblioteket

høgt, kan man i løpet av noen få år forandre

en skoles identitet fra å være en skole uten

bibliotek til å være en skole der biblioteket er

en selvfølgelig del av skolehverdagen, både for

lærere, elever og foreldre.”

Rektor Arnstein Nærlie

skoleeiers rolle ringsaker kommune
Skoleeiers rolle - Ringsaker kommune

100% koordinator for skolebibliotek

Lokalisert til folkebiblioteket

Faglig utvikling, råd og hjelp ved innkjøp av medier, opplæring i biblioteksystemet, nettverksarbeid og erfaringsspredning

bud barne og ungdomsskule 1 10 ein l rande skule eit levande bibliotek
Bud barne- og ungdomsskule (1-10) Ein lærande skule - eit levande bibliotek

Førsteårsprosjekt: integrere bibliotekbruk i undervisningsopplegg for 6., 7. og 8. klassetrinn

Bruke trykte og digitale leksika,

vurdere fagbøker og

løse søkeoppgaver

med utgangspunkt i

kompetansemål for fagene

bud barne og ungdomsskule
Bud barne- og ungdomsskule

Andreårsprosjekt: å mestre læringsstrategier er grunnleggende for å kunne bruke biblioteket på en god måte

 • Utvikle læringsstrategier og informasjonskompetanse
 • Videreutvikle skolebiblioteket som læringsarena
 • Styrke samarbeidet mellom skolebibliotekaren og lærerne
bud barne og ungdomsskule14
Bud barne- og ungdomsskule

«Vi har som grunntanke at elevane skal bruke forskjellige arbeidsmetodar og fleire innfallsvinklar og læringsarenaer i arbeid med emner og prosjekt.

Dei skal lære å ta i bruk informasjonskompetanse når det er naturleg i forhold til det dei arbeider med.»

Rektor Kerstin Henøen og skulebibliotekar Lise Bull

hafslund ungdomsskole 8 10 medietek st
Hafslund ungdomsskole (8-10) Medietek(st)
 • Bygge opp kompetanse innen multimedia og digitale ressurser hos elever og lærere
 • Øke elevenes kunnskap om sammensatte tekster
hafslund ungdomsskole
Hafslund ungdomsskole

Skolens digitale ressurser er katalogisert s og har strekkode til bruk i utlånssystemet

 • Nettbaserte informasjonskilder
 • registrert i Fronter, kvalitetssikring
hafslund oppl ring i bruk av digitale verkt y
Hafslund - Opplæring i bruk av digitale verktøy

8. trinnselevene har fått opplæring i podcast, animasjon, bildebehandling, blogging, digitale fortellinger, wikier og sosialt nett

Grunnleggende ferdigheter i bruk av utstyr og programvare:

 • navigeringskompetanse
 • kildevurderingskompetanse
 • bearbeidingskompetanse
 • samarbeidskompetanse
nye ressursskoler 2011 2012
Nye ressursskoler (2011-2012)
 • Gjettum ungdomsskole i Bærum, Akershus
 • Flåtestad ungdomsskole i Oppegård, Akershus
 • Kvam ungdomsskule i Kvam, Hordalane
 • Vågå ungdomsskule i Vågå, Oppland
 • Husabø skole (1-7) i Eigersund, Rogaland
 • Lye skule (1-7) i Time, Rogaland
 • Åsheim ungdomsskole i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Vinje oppvekstsenter (1-7) i Vinje, Telemark
 • Sørvik skole (1-10) i Harstad, Troms
 • Skjelnan skole (1-7) i Tromsø, Troms