De kenler ver t rler ve operat rler
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER. Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamda da çok kullanılan bir mantıktır aslında.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - isra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

De i ken nedir nas l tan mlan r

Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamda da çok kullanılan bir mantıktır aslında.

Değişken nedir nasıl tanımlanır?


De i ken nedir nas l tan mlan r1

Aklımızdan iki sayı tutmamız istendiğinde ve bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir.

Programlamada da geçici olarak veri tutmak istediğimizde değişkenleri kullanırız.

Değişken nedir nasıl tanımlanır ?


Tan mlama kurallar

Tanımlanan bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir.

Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik  operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz.

Sayı ile başlayamaz.

VisualC#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz.

Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir.

Tanımlama Kuralları


Veri tipleri

Değişkenler bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt  bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir.

Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz.

Veri Tipleri


Veri tipleri1

Veri bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin

türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar.

Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken

verininboyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir.

İki tip veri tipi mevcuttur

Değer Tipleri (ValueType)  ,

Referans Tipleri (ReferenceType)

Veri Tipleri


De er tipleri value type

Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir.

bölgesinden alırlar.

Değer Tipleri (ValueType)


Referans tipleri reference type

Sınıflar referans tiplerdir.Sınıf da referans tiptir. Bir referans tip, heap bölgesinde bir alanı gösteren bir referans olarak, stack bölgesinde saklanır.

Referans Tipleri (ReferenceType)


Operat rler

 • Aritmetik tiptir. Bir referans tip, Operatörler

 • Karşılaştırma Operatörleri

 OPERATÖRLER


Operat rler1

 • Aritmetik Operatörler tiptir. Bir referans tip,

  Çarpma( *),

  Bölme( /),

  Toplama( +),

  Çıkarma (-)

  ModAlma (Mod) 

 • Karşılaştırma Operatörleri

 OPERATÖRLER


Operat rler2

 • Aritmetik Operatörler tiptir. Bir referans tip,

 • Karşılaştırma Operatörleri

  Küçük( <),

  Büyük (> ),

  Küçük Eşit (=<),

  Büyük Eşit (=>),

  Eşit (=),

  Eşit Değil (<>)

 OPERATÖRLER


Ar tmet ksel operat rler

Bu tiptir. Bir referans tip, operatörler aritmetik işlemlerinde, sayılarla veya sayı

tutan ifadelerle kullanılır.

Çarpma

Matematikteki çarpma işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız

operatördür. “ * ” işareti ile kullanılır.

intsayi = 100;

sayi= 200 * 2;

Bölme

Matematikteki bölme işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız

operatördür. “/ ” işareti ile kullanılır.

doublebolum;

bolum = sayi / 23;1

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER


De kenler ver t rler ve operat rler

Çıkarma tiptir. Bir referans tip,

Matematikteki çıkarma işlemini gerçekleştirmek için

kulladığımız operatördür. “ - ” işareti ile kullanılır.

intsonuc = bolum - 100;

Toplama

Matematikteki toplama işlemini gerçekleştirmek için

kulladığımız operatördür. “ + ” işareti ile kullanılır.

int toplam;

toplam += sonuc;

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER


Ar tmet ksel operat rler1

 • Mod tiptir. Bir referans tip, Alma

  Modülüs operatörü bir bölme işleminde kalan sonucu

  verir. 

  int kalan = toplam %42;

 • Tekli Arttırma - Azaltma İşlemleri

  ++ değiskeni 1 er arttırma operatörü

  int i; i++; -> i = i + 1; demektir.

  -- değiskeni 1 er azaltma operatörü

  int i; i --; -> i = i - 1; demektir.

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER


De kenler ver t rler ve operat rler

ÖRNEK tiptir. Bir referans tip,


Kar la t rma operat rleri

Bu tiptir. Bir referans tip, operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu

operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda true ya da falsedeğeri döner.

Karşılaştırma operatörleri yalnızca sayı tipleri üzerinde yapılmaz.

Küçük

Bu operatör iki durumdan hangisinin küçük olduğunu bulmak için kullanabiliriz.

sayi2 < sayi          //Sonuç:True

Küçük Eşit   

Bu operatörü iki değerden birisi küçük veya eşitse bir işlem yaptırmak istiyorsak

kullanabiliriz.

sayi2 <= sayi        //Sonuç: True

Büyük

Bu operatör iki durumdan hangisinin büyük olduğunu bulmak için kullanabiliriz.

sayi2 > sayi          // Sonuç: False

Karşılaştırma Operatörleri


Kar la t rma operat rleri1

Büyük Eşit   tiptir. Bir referans tip,

Bu operatörü iki değerden birisi büyük veya eşitse bir işlem yaptırmak

istiyorsak kullanabiliriz.

sayi2 >= sayi       // Sonuç: False

Eşit  

Bu operatör iki durumun birbirine eşitliğini sorgulamak istiyorsak bu

operatörü kullanabiliriz.

 sayi2 == sayi       // Sonuç: False

Eşit Değil

Bu operatör iki durumun eşit olmadığını bulmak için kullanılır.       

  sayi2 !=sayi         //Sonuç: True

Karşılaştırma Operatörleri


De kenler ver t rler ve operat rler

RUMEYSA NUR ARSLAN tiptir. Bir referans tip,

133 11/C