Download
sulmona n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sulmona PowerPoint Presentation

Sulmona

181 Views Download Presentation
Download Presentation

Sulmona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sulmona Sulmona – Ovids fødeby – ligger 10 minutter med bus eller tog fra Pratola

  2. Chieti Universitetsbyen Chieti, der går tilbage til romertiden, ligger mindre end en time med tog fra Pratola

  3. L’Aquila Hovedstaden i Abruzzo ligger omkring en time med tog eller bus fra Pratola Peligna

  4. Luk vindue for at komme tilbage til forsiden