Kir lyi kenet
Download
1 / 14

Királyi kenet - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Királyi kenet. Heidelbergi KT 31., 32. HK 31. 31. kérdés: Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Királyi kenet' - ismet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kir lyi kenet

Királyi kenet

Heidelbergi KT 31., 32.


Hk 31
HK 31.

 • 31. kérdés:Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?

 • Felelet: Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette, és a mi egyetlenegy főpapunkká, ki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Szentlelkével kormányoz és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.


Isten uralkodik krisztussal minden teremtm nyen uralkodjam
Isten uralkodik„Krisztussal minden teremtményenuralkodjam”

 • „Mondjátok el a népeknek, hogy URALKODIK az ÚR!” (Zsolt. 96,10)Jehova -> Adonáj = ÚR

 • Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az URALOM az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs. 9,5)

 • „Úr Isten neki (Krisztusnak) adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig URALKODIK a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” (Lk. 1,33)


„A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog URALKODNI örökkön-örökké”.(Jel. 11,15)


Megalkotta Isten a két nagy világító testet: Krisztusáé lett, és ő fog URALKODNI örökkön-örökké”. (1Móz. 1,16)

...a nagyobbik világító testet, hogy URALKODJÉK nappal...

...és a kisebbik világító testet, hogy URALKODJÉK éjszaka; meg a csillagokat.


Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: URALKODJÉK a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. (1Móz. 1,26)


Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? (1Móz. 4,6-7)

Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te URALKODJÁL rajta.


Vil gi isteni uralom
Világi / isteni uralom haragra, és miért horgasztod le a fejed?

A világ gondolkodása szerint: a közösség ÉNÉRTEM

Isten gondolkodása szerint: én a KÖZÖSSÉGÉRT

„Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, URALKODNAK rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája”.(Mk. 10,43-44)


Kir lys g az sz vets gben
Királyság az Ószövetségben haragra, és miért horgasztod le a fejed?

 • Teokrácia(A királyság nem Isten jó terve):

  Hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk(1Sám. 8,7)

Sámuel (1Sám. 9,16) Kend fel őt népemnek, Izráelnek a fejedelmévé

Bir. 9.6Sikem polgárai elmentek és királlyá tették Abímeleket

5Móz. 17,14...


Kir lys g az sz vets gben 5m z 17 s 1s m 9 alapj n
Királyság az Ószövetségben haragra, és miért horgasztod le a fejed?(5Móz 17. és 1Sám. 9. alapján )

 • Isten választja ki,

 • A választott nép közül való,

 • Felkent (Sámuel próféta keni fel),

 • Az egész választott nép fejedelme,

 • Szabadító,

 • Nem viszi vissza népét Egyiptomba (a szolgaságba),

 • Nem gyűjt nagy gazdagságot, sok feleséget,

 • Őrzi, betölti és betartatja a törvényt,

 • Nem gőgös.


Jézus királyi kenete haragra, és miért horgasztod le a fejed?

Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. (Ján. 13,13)

Az Uralom az ő vállán lesz (Ezs. 9,5)

Hol van a zsidók királya, aki most születtt? (Mt. 2,2)

„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” (Lk. 23,42)

Áldott, a ki jő az Úrnak nevében ... az Izráel Királya! (Jn. 12,13)

Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, (Jel. 22,3)


J zus bet lti a kir lyi kenet t
Jézus betölti a királyi kenetét haragra, és miért horgasztod le a fejed?

 • törvényadás, és a törvény betartatása Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem(Jn. 14,21)

 • gondoskodás „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.(Jn. 10,11)

 • rendelkezik is, mint szuverén úr De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. (Mk. 10,44)

 • elöl megy Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért (Mk. 10,45)

 • kormányoz bennünket Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. (Jn. 13,13)

 • oltalmaz és megtart („a nekünk szerzett váltságban…” )

 • Sereget gyűjt és hódit „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, (Mt. 28,18-19)


Sszefoglal s
Összefoglalás haragra, és miért horgasztod le a fejed?


Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek? haragra, és miért horgasztod le a fejed?

Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente

és a mi egyetlenegy főpapunkká, ki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár

a mi legfőbb prófétánkkáés tanítónkká, ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette

és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Szentlelkével kormányoz és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.


ad