Keretek, tükrök, metaforák: a Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei - PowerPoint PPT Presentation

ismael
keretek t kr k metafor k a las meninas narrat v rtelmez s nek lehet s gei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keretek, tükrök, metaforák: a Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keretek, tükrök, metaforák: a Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Keretek, tükrök, metaforák: a Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei
139 Views
Download Presentation

Keretek, tükrök, metaforák: a Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Keretek, tükrök, metaforák: a Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei Készítette: Somody Kristóf

 2. Témaválasztás, a dolgozat alapkérdései Vizuális műalkotások narrativizálása • A tudományos diskurzus • Relevancia • Vizualitás és verbalitás határa

 3. Narratív festészet • Wendy Steiner: a narratív festészet három ismérve: • Egynél több időbeli pillanat • Szubjektum ismétlődése • Minimálisan realisztikus környezet

 4. Narratív festészet Nicolas Poussin: Mannaszüret

 5. Művészet mint kommunikáció • JaquesMaquet tranzakciós definíciója • Charles SandersPeirce szemiotikai modellje • James W. Carey kulturális megközelítése • Egyéb meghatározások

 6. Velázquez: Las Meninas • 1656-1657 • Olaj, vászon 318x276 cm • Szereplők • Értelmezések

 7. Rétegződött narratívák és metalepszis • Narratív szintek Genette-féle elkülönítése • Metalepszis: a narratív szintek közötti határsértés (transzgresszió) • „A kép lépjen ki a keretből”

 8. Mise en abyme • Beágyazott önreprezentáció • Legalább két szint • Végtelenség • Metalepszis és az egyszerű öntükrözés

 9. Az Udvarhölgyek metalepszisei • Szerzői • Narrátori • Olvasói („nézői”) • Az időbeliség kérdése • Keretátlépések

 10. Keretezés és önreflexivitás • Louis Marin keret-elmélete • A reflexív dimenzió • A keretezés három eszköze • Keretátlépés

 11. A festészet teológiája • Peter Paul Rubens és Jacob Jordaens festményei • Versengés isten és ember között • Velázquez és Isten teremtett világa

 12. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!