Eu kontekst intermodalnych system w transportowych
Download
1 / 8

EU kontekst intermodalnych systemów transportowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

EU kontekst intermodalnych systemów transportowych. Prof. Dr hab. K. Duczkowska-Małysz. Traktat Rzymski - 1957. Stanowi podstawę prawną wprowadzenia tejj polityki (Art.. 3 i inne) Regulował jedynie działania w dziedzinie transportu lądowego – inne dziedziny pojawiły się później

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU kontekst intermodalnych systemów transportowych' - isleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu kontekst intermodalnych system w transportowych

EU kontekst intermodalnych systemów transportowych

Prof. Dr hab. K. Duczkowska-Małysz


Traktat rzymski 1957
Traktat Rzymski - 1957

 • Stanowi podstawę prawną wprowadzenia tejj polityki (Art.. 3 i inne)

 • Regulował jedynie działania w dziedzinie transportu lądowego – inne dziedziny pojawiły się później

 • Dokonywała się integracja rynków transportowych a polityka prowadziła do zorganizowania różnych gałęzi transportu według reguł wspólnotowych (na i z terytorium państwa członkowskiego)


Funkcjonowanie wsp lnego rynku transport r dl dowy
Funkcjonowanie Wspólnego Rynku – transport śródlądowy

 • Respektowanie zasad liberalizacji dostępu do rynku transportowego oraz wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji w zawodach związanych z tymi gałęziami transportu

 • Harmonizacja norm technicznych i wymogów socjalnych z zamiarem wyeliminowania różnic zakłócających konkurencję miedzy przewoźnikami (zakaz konkurowania złymi warunkami socjalnymi)

 • Ustalenie kryteriów udzielania pomocy publicznej przez państwo oraz zasad świadczenia usług publicznych

 • Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko


Substytucja mi dzy transportem drogowym a kolejowym
Substytucja między transportem drogowym a kolejowym

 • Przesądza o działaniach Wspólnoty na rzecz wyrównywania między nimi warunków konkurencji

 • Prowadzi do wzmocnienia oddziaływania sił rynkowych w transporcie kolejowym

 • Uzasadnia obciążenie przedsiębiorstw samochodowych pełnymi kosztami zewnętrznymi

 • Skłania do obniżenia konkurencyjności transportu samochodowego względem kolei i żeglugi śródlądowej


Bia a ksi ga europejska polityka transportowa 2010
Biała Księga „Europejska Polityka Transportowa 2010”

 • Poprawa bezpieczeństwa drogowego i nadanie mu znaczenia priorytetowego

 • Zapobieganie zagęszczeniu dróg i przeniesienie obciążeń na kolejnictwo i śródlądowe drogi wodne

 • Przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych – jedno europejskie niebo

 • Wspieranie praw pasażerów

 • Zapewnienie wysokiego poziomu usług transportowych

 • Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych

 • Radzenie sobie w warunkach globalizacji

 • Otwarcie międzynarodowego rynku kolejowego transportu towarowego


Specjalne programy przyk ady
Specjalne programy-przykłady

 • TENT – Transeuropejska Sieć Transportowa

 • GALILEO –satelitarny system radionawigacji (z systemem automatycznego sterowania pojazdami, zapobiegającego zatorom )

 • Marco Polo – w celu rozwiązania problemu zagęszczenia dróg poprzez powiazanie towarowego transportu drogowego z krótkimi odcinkami dróg morskich, kolejowych i wodnych śródlądowych


Paneuropejska sie transportowa 1997 helsinki
Paneuropejska Sieć Transportowa 1997 Helsinki

 • Transeuropejska Sieć Transportowa na obszarze UE (TENT)

 • 10 korytarzy i dodatkowych połączeń sieciowych na obszarach Nowych Krajów Członkowskich składających się na System Oceny Potrzeb Infrastruktury Transportowej (TINA)

 • Cztery Obszary Transportu Paneuropejskiego obejmującego strefy morskie

 • Połączenia euro-azjatyckie, a zwłaszcza TRACECA (Euro-kaukasko-azjatycki Korytarz Transportowy)


Tina multimodalne korytarze transportowe przez polsk do 2015
TINA – multimodalne korytarze transportowe przez Polskę - do 2015

Multimedialne korytarzezapewniają co najmniej dwie różne drogi transportowe o określonych parametrach technicznych, zodpowiednio rozmieszczonymi węzłami komunikacyjnymi

*Talin-Ryga-Kowno-Warszawa (+odgałęzienie 1a: Ryga-Kaliningrad – Gdańsk)

*Berlin – Warszawa-Mińsk-Moskwa

*Berlin-Wrocław-Katowice-Lwów-Kijów(+odgałęzienie 3a: Drezno-Wrocław)

*Gdańsk-Warszawa-Katowice-Żylina-Bratysława (+odgałęzienie 6a:Toruń – Poznań)


ad