diyetisyen melek arslan - PowerPoint PPT Presentation

diyetisyen kimdir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
diyetisyen melek arslan PowerPoint Presentation
Download Presentation
diyetisyen melek arslan

play fullscreen
1 / 2
diyetisyen melek arslan
7 Views
Download Presentation
isiriayrt2
Download Presentation

diyetisyen melek arslan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Diyetisyen Kimdir? Diyetisyenler, doğru müşterek hayat tarzı sürdürebilmek isteyen yahut sağlıkla ilgili belirli yalnız hedefe ulaşmayı amaçlayan insanlara, ihtiyaçlarına göre beslenme programı oluştururlar. Hastanelerde, uzun süreli bakım tesislerinde, kliniklerde ve ilgili özge kurumlarda işlev alırlar. Diyetisyen işlev Tanımı Nedir? Diyetisyenlerin, gıda seçimlerinde okunuşu nesne) sağlıklarında olumlu, tatbik değişiklikler ifa etmek diyetisyenmelekarslan.com amacıyla bireyleri ve toplulukları desteklemesi beklenmektedir. Bu temel sorumlulukla birlikte diyetisyenlerin sorumlulukları akarsu maddeler altında toplanabilir; Beslenme sorunları ve hijyenik beslenme alışkanlıkları konusunda danışmanlık yapmak, Kişilerin tercihlerini okunuşu afiyet ihtiyaçlarını dikkate alarak yeme planları geliştirmek, Yeme düzenlerinin etkilerini değerlendirmek okunuşu gerektiği gibi değiştirmek, Vücudun fonksiyonlarının azık kaynağı türünden kesinlikle etkilendiğini araştırmak, tutkun ilerlemesini belgelemek amacıyla yazanak yazmak, Hastayı ıslah etmek hakkında öbür afiyet çalışanlarıyla işbirliği sağlamak, Spor profesyonellerine, kan pahası ile performanslarını elbette optimize edebilecekleri ve optimum beden büyüklüğüne kesinlikle ulaşabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, Diyet, beslenme ve kazançlı beslenme alışkanlıkları ile belirli hastalıkların önlenmesi yahut yönetilmesi arasındaki bağ üzerine konuşarak henüz kazançlı beslenmeyi özendirme etmek, Anne, bebek yahut yaşlı gibi belirli alıcı gruplarına güvenilir beslenme konusunda bilirkişi tavsiyesi vermek, işaret olanca beslenme bilimi araştırmalarını kovuşturma etmek. Diyetisyen sarhoş olmak maksadıyla Hangi Eğitimi Almak Gerekir? Diyetisyen sürdürmek amacıyla üniversitelerin ‘Beslenme okunuşu Diyetetik’ bölümlerinden lisans derecesi ile izinli mensup olmak yeterlidir. Diyetisyenin Nitelikleri Nelerdir? Sağlıklı yaşam tarzını empatik yalnız davranış içerisinde teşvik etmesi beklenen diyetisyenlerde aranan nitelikler şunlardır; çalışkan birleşik dinleyici olmak, sorun çözme yeteneğine iye olmak, çalışma ekibi okunuşu hastalar ile esen iletişim kurabilmek,

  2. ilmî çalışmaları yorumlayabilmek okunuşu bunları tatbik yeme tavsiyesine çevirebilmek, Kendilerine danışan kişilerin hedeflerini okunuşu endişelerini yararlanmak için, danışanlarını dikkatli birleşik şekilde dinlemek okunuşu empati kurabilmek, mantıksal ve eleştirel düşünme becerisi belirtmek