diyetisyen kimdir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
diyetisyen melek arslan PowerPoint Presentation
Download Presentation
diyetisyen melek arslan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

diyetisyen melek arslan - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

Diyetisyen Kimdir?

Diyetisyenler, esen ancak yau015fam tarzu0131 su00fcrdu00fcrebilmek isteyen yahut sau011flu0131kla alakalu0131 belirli bir kez hedefe ulau015fmayu0131 amau00e7layan insanlara, ihtiyau00e7laru0131na nazaran beslenme programu0131 oluu015ftururlar. Hastanelerde, derinlemesine mevkut baku0131m tesislerinde, kliniklerde ve ilgili u00f6bu00fcr kurumlarda iu015flev alu0131rlar.
Diyetisyen misyon Tanu0131mu0131 Nedir?

Diyetisyenlerin, besin seu00e7imlerinde ve nesne) sau011flu0131klaru0131nda olumlu, tatbik deu011fiu015fiklikler meydana getirmek kendince bireyleri okunuu015fu topluluklaru0131 desteklemesi beklenmektedir. Bu ana sorumlulukla beraberinde diyetisyenlerin sorumluluklaru0131 kez maddeler altu0131nda toplanabilir;

Beslenme sorunlaru0131 ve gu00fcvenilir beslenme alu0131u015fkanlu0131klaru0131 konusunda danu0131u015fmanlu0131k yapmak,
Kiu015filerin tercihlerini ve sau011flu0131k ihtiyau00e7laru0131nu0131 dikkate alarak yeme planlaru0131 geliu015ftirmek,
Yeme du00fczenlerinin etkilerini ku0131ymetlendirmek okunuu015fu gerektiu011fi gibi deu011fiu015ftirmek,
Vu00fccudun fonksiyonlaru0131nu0131n gu0131da kaynau011fu0131 tu00fcru00fcnden nasu0131l etkilendiu011fini arau015ftu0131rmak,
rahatsu0131z ilerlemesini belgelemek amacu0131yla anlatu0131m yazmak,
Hastayu0131 tedavi etmek hakku0131nda diu011fer afiyet u00e7alu0131u015fanlaru0131yla iu015fbirliu011fi sau011flamak,
Spor profesyonellerine, kan parasu0131 ile performanslaru0131nu0131 nasu0131l optimize edebilecekleri ve optimum vu00fccut bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcne nasu0131l ulau015fabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,
Diyet, beslenme okunuu015fu bol beslenme alu0131u015fkanlu0131klaru0131 ile muayyen hastalu0131klaru0131n u00f6nlenmesi veya yu00f6netilmesi arasu0131ndaki bau011flantu0131 hakku0131nda konuu015farak daha iyi beslenmeyi isteklendirme etmek,
Anne, bebek yahut matemli gibi muayyen alu0131cu0131 gruplaru0131na su0131hhatli beslenme konusunda kompetan tavsiyesi vermek,
iu015faret son beslenme bilimi arau015ftu0131rmalaru0131nu0131 yetiu015fmek etmek.

Diyetisyen tam gelmek yoluna Hangi Eu011fitimi elde etmek Gerekir?

Diyetisyen yetiu015fmek kendince u00fcniversitelerin u2018Beslenme okunuu015fu Diyetetiku2019 bu00f6lu00fcmlerinden lisans derecesi ile izinli sarhou015f olmak yeterlidir.
Diyetisyenin Nitelikleri Nelerdir?

Sau011flu0131klu0131 hayat tarzu0131nu0131 empatik birleu015fik iktisat iu00e7erisinde isteklendirme etmesi beklenen diyetisyenlerde aranan nitelikler u015funlardu0131r;

etkili birleu015fik dinleyici olmak,
mesele u00e7u00f6zme yeteneu011fine sahip olmak,
say ekibi okunuu015fu hastalar ile sau011flu0131klu0131 telefon kurabilmek,
Bilimsel u00e7alu0131u015fmalaru0131 yorumlayabilmek okunuu015fu bunlaru0131 ku0131lgu0131 yeme tavsiyesine u00e7evirebilmek,
Kendilerine danu0131u015fan kiu015filerin hedeflerini ve endiu015felerini yararlanmak iu00e7in, danu0131u015fanlaru0131nu0131 sorgulayu0131cu0131 benzer u015fekilde dinlemek okunuu015fu empati kurabilmek,
lojik ve eleu015ftirel tefekku00fcr becerisi gu00f6ru00fcnmek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

diyetisyen melek arslan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diyetisyen kimdir

Diyetisyen Kimdir?

Diyetisyenler, doğru müşterek hayat tarzı sürdürebilmek isteyen yahut sağlıkla ilgili belirli yalnız hedefe ulaşmayı

amaçlayan insanlara, ihtiyaçlarına göre beslenme programı oluştururlar. Hastanelerde, uzun süreli bakım

tesislerinde, kliniklerde ve ilgili özge kurumlarda işlev alırlar.

Diyetisyen işlev Tanımı Nedir?

Diyetisyenlerin, gıda seçimlerinde okunuşu nesne) sağlıklarında olumlu, tatbik değişiklikler ifa etmek

diyetisyenmelekarslan.com amacıyla bireyleri ve toplulukları desteklemesi beklenmektedir. Bu temel sorumlulukla

birlikte diyetisyenlerin sorumlulukları akarsu maddeler altında toplanabilir;

Beslenme sorunları ve hijyenik beslenme alışkanlıkları konusunda danışmanlık yapmak,

Kişilerin tercihlerini okunuşu afiyet ihtiyaçlarını dikkate alarak yeme planları geliştirmek,

Yeme düzenlerinin etkilerini değerlendirmek okunuşu gerektiği gibi değiştirmek,

Vücudun fonksiyonlarının azık kaynağı türünden kesinlikle etkilendiğini araştırmak,

tutkun ilerlemesini belgelemek amacıyla yazanak yazmak,

Hastayı ıslah etmek hakkında öbür afiyet çalışanlarıyla işbirliği sağlamak,

Spor profesyonellerine, kan pahası ile performanslarını elbette optimize edebilecekleri ve optimum beden

büyüklüğüne kesinlikle ulaşabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Diyet, beslenme ve kazançlı beslenme alışkanlıkları ile belirli hastalıkların önlenmesi yahut yönetilmesi arasındaki

bağ üzerine konuşarak henüz kazançlı beslenmeyi özendirme etmek,

Anne, bebek yahut yaşlı gibi belirli alıcı gruplarına güvenilir beslenme konusunda bilirkişi tavsiyesi vermek,

işaret olanca beslenme bilimi araştırmalarını kovuşturma etmek.

Diyetisyen sarhoş olmak maksadıyla Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Diyetisyen sürdürmek amacıyla üniversitelerin ‘Beslenme okunuşu Diyetetik’ bölümlerinden lisans derecesi ile izinli

mensup olmak yeterlidir.

Diyetisyenin Nitelikleri Nelerdir?

Sağlıklı yaşam tarzını empatik yalnız davranış içerisinde teşvik etmesi beklenen diyetisyenlerde aranan nitelikler

şunlardır;

çalışkan birleşik dinleyici olmak,

sorun çözme yeteneğine iye olmak,

çalışma ekibi okunuşu hastalar ile esen iletişim kurabilmek,

ilm al malar yorumlayabilmek okunu u bunlar

ilmî çalışmaları yorumlayabilmek okunuşu bunları tatbik yeme tavsiyesine çevirebilmek,

Kendilerine danışan kişilerin hedeflerini okunuşu endişelerini yararlanmak için, danışanlarını dikkatli birleşik şekilde

dinlemek okunuşu empati kurabilmek,

mantıksal ve eleştirel düşünme becerisi belirtmek