BILANTUL CONTABIL
Download
1 / 9

BILANTUL CONTABIL - PowerPoint PPT Presentation


 • 436 Views
 • Updated On :

BILANTUL CONTABIL. BILANTUL CONTABIL – DEFINITIE, IMPORTANTA Pentru realizarea dublei reprezentari a situatiei patrimoniale se foloseste bilantul.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BILANTUL CONTABIL' - ishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bilantul contabil

 • BILANTUL CONTABIL – DEFINITIE,

  IMPORTANTA

 • Pentru realizarea dublei reprezentari a situatiei patrimoniale se foloseste bilantul.

 • Cuvantul BILANT este de origine latina, avand semnificatia unei balante cu 2 talere echilibrate: ,,bi” inseamna doua, iar ,, lanx” inseamna talere .

 • Cele doua parti ale Bilantului aflate in echilibru sunt :

 • - mijloacele economice (bunurile economice ) - care constituie Activul Bilantului ( in partea stanga ) ;

 • - sursele de finantare care constituie Pasivul Bilantului (in partea dreapta).


Bilantul contabil

 • Definitie:Bilantul este un instru-ment specific contabilitatii care evidentiaza in expresie valorica , la un moment dat , echilibrul dintre bunurile economice si sursele de finantare , precum si profitul sau pierderea ca rezultat al activitatii desfasurate.


Bilantul contabil

 • Bilantul este un procedeu utilizat in explicarea si definirea mecanismului dublei reprezentari.

 • Definitie. Dubla reprezentare reprezinta un principiu de baza al contabilitatii, constand in prezentarea sub dublu aspect a patrimoniului.:

 • 1. sub aspect material;

 • 2. sub aspectul provenientei.

 • Bilantul are un rol deosebit atat in teoria , cat si in practica contabila, astfel :

 • 1 ) Din punct de vedere al teoriei contabile, bilantul pune in practica unul dintre principiile de baza ale contabilitatii, si anume, dubla reprezentare, prin care elementele patrimoniale sunt reflec-tate sub aspectul utilitatii, al componentei materiale sau destinatiei economice ale acestora cat si sub aspectul surselor de finantare.

 • 2 ) Din punct de vedere al practicii contabile, bilantul reprezinta sursa de informatii pe baza carora se poate analiza activitatea economica a societatii si a rezultatelor obtinute in scopul luarii unor decizii necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii viitoare.


Bilantul contabil

 • FUNCTIILE BILANTULUI explicarea si definirea mecanismului

 • a) Functia de generalizare a datelor oferite de contabilitate – se realizeaza cu scopul de a grupa si de a ordona dupa anumite criterii datele dispersate din contabilitate.

 • b) Functia de informare asupra mersului acti-vitatii economice si financiare - utilizatorii de informatii cum ar fi : managerii, administratorii, actio-narii, investitorii, bancile, etc. folosesc datele oferite de bilantul contabil in vederea fundamentarii unor decizii in viitor legate de activitatea intreprinderii.

 • c) Functia previzionala se refera la posibilitatea pe care bilantul contabil o ofera celor interesati de a orienta in viitor activitatea avand la baza rezultatele obtinute in perioada curenta. Putem spune ca bilantul este un instrument util in vderea intocmirii progno-zelor de dezvoltare la nivelul economiei nationale.


Bilantul contabil

 • STRUCTURA BILANTULUI explicarea si definirea mecanismului

 • Fiecare element de Activ sau Pasiv se numeste post bilantier, existand astfel:

 • -posturi de activ – care se grupeaza in raport cu destinatia bunurilor economice si cu gradul de lichiditate;

 • -posturi de pasiv – care se grupeaza in raport cu caile de formare a surselor de finantare si cu gradul de exigibilitate.

 • Definitii: * Lichiditatea reprezinta capacitatea bunurilor economice de a se transfoma in bani.

 • * Exigibilitateareprezinta posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene ( termenul de decontare).


Bilantul contabil

 • Posturile obligatorii explicarea si definirea mecanismului ale bilantului contabil ( in forma orizontala ) sunt urmatoarele:

 • In Activ elementele sunt grupate in ordinea crescatoare a lichiditatii

 • In Pasiv elementele sunt grupate in ordinea descrescatoare a exigibilitatii


Bilantul contabil

 • Intre cele 2 parti A si P , trebuie sa existe intotdeauna o egalitate in virtutea principiului echilibrului bilantier:

 • Active = Pasive

 • sau : Utilizari = Resurse

 • Ca si document de sinteza, bilantul este o parte componenta a unui set de modele numit ,, Situatii financiare ‘’. Potrivit ,, Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de contabilitate ” aprobate prin OMFP nr. 94/2001.

 • Situatiile financiare anuale cuprind :

 • -Bilant

 • -Contul de profit si pierdere

 • -Situatia modificarilor capitalurilor proprii

 • -Situatia fluxurilor de trezorerie

 • -Politici financiare si note explicative.

 • Cerinte : - sa fie relevante

 • - sa fie credibile


Bilantul contabil

 • Structura bilantului intotdeauna o egalitate in virtutea ( in forma verticala ) este urmatoarea: A. Active imobilizateI. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare B. Active circulanteI. Stocuri II. Creante (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.) III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. Cheltuieli in avansD. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I. Venituri in avans J. Capital si rezerve I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat) II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Rezultatul reportat VI. Rezultatul exercitiului financiar