Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ PowerPoint Presentation
Download Presentation
РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

148 Views Download Presentation
Download Presentation

РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SCENE РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ ANIMATED … ЗА ГЕНЕРИРАНЕ , ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЩНОСТ НАВИГАЦИЯ ИДЕЯ ЧАСТИ ОТ ОБЩАТА КАРТИНА Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  2. Като предпоставка за пълноводие • Кому са нужни Консултантите? • Какво всъщност прави един Консултант, респективно една консултантска фирма? • Каква точно работа може да свърши Консултанта за бизнеса? • Коя е майката на консултантската услуга за ЕП? • Как се е родила консултантската услуга? • Какво съчетава в себе си услугата на Консултанта? • Каква е същността на консултацията по ЕП? ВОДНИТЕ КАПКИ Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  3. Шест причини да НЕ вярвате на Консултанта си ... SCENE ANIMATED Притежава ли нужното образование ? 1 Притежава ли достатъчно опит? 2 По какво точно е специалист? 3 Има ли добра репутация? 4 Има ли практическа насоченост? 5 Говори ли Консултантът вашияезик? 6 Преди да си стиснете ръцете помислете за 6-те причини и ако откриете дори една – благодарете учтиво, но не приемайте предложението. Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  4. КОНСУЛТАНТЪТ КОНСУЛТИРАНИЯТ • Как да му обесня, че не може да вземе просто едни пари? • Ще е добре, ако има идея за какво да използва средствата. • Дано да ме чуе, когато обеснявам за управлението на проекта. • Време е за работа. Сериозна работа ... • Ей сега ще взема едни пари. • Дали бих могъл да си купя джип или поне Pontiac? • Дали бих могъл да дам личната си сметка? • Няма ли да може нещо да поскатаем...? МОТИВИТЕ НА ДВЕТЕ СТРАНИ ... или кой за какво си мисли? И плеснат с ръце, па се прегърнат, и с песни хвръкнат те в небесата, - летят и пеят, дорде съмнат, и търсят духа на ... Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  5. Ако съберем водните капки на едно ... дали ще се получи язовир, а защо не море? Дърво на идеите. Как да се открие работещата идея? Колко вода ще е нужна, за да тръгне воденицата? Как се отглежда дърво от фиданка? На каква струя се пуска водата, за да тръгне воденицата? Открива и подрежда детайлите. Познава логиката на бизнес процесите. Борави спокойно със спецификата на различните оперативни програми. Събира и направлява в общ контролиран поток всички водни капки, за да тръгне воденицата,. Пространствен поглед. Способност за изграждане на обща визия за цялата картина. Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  6. КОНСУЛТИРАН КОНСУЛТАНТ1 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА SCENE ANIMATED Случва ни се само това, което можем да понесем, и нищо повече КОНСУЛТИРАН Това е моят бизнес. Аз трябва да се грижа за него. Неговите рискове са моя отговорност. Ако не зная нещо ще попитам. Ако не разбирам нещо ще потърся консултация. КОНСУЛТАНТ Искам и след тази консултация и след този проект пак да работя с този собственик. Ще му дам цялата информация. Ще му покажа подводните течения и рифове. Ще му дам навигация. Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  7. АНАТОМИЯТА НА ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН УСПЕХ ... ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА РАБОТА Петя Димитрова 05.06.2012 г.

  8. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! ПЕТЯ ДИМИТРОВА гр. Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 4, офис 409 тел. 0887 424 024 www.mk21.eu Петя Димитрова 05.06.2012 г.