Download
mikroekonomie magistersk kurz v fs ji mihola jiri mihola@quick cz www median os cz 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie her pro manažery PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie her pro manažery

Teorie her pro manažery

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Teorie her pro manažery

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz , www.median-os.cz, 2013 Teorie her pro manažery Téma 4

 2. 5.7 Kooperativní hry 5.7.1 Kooperativní hra 2 hráčů 5.7.2 Kooperativní hra N hráčů 5.8 Modely oligopolu 5.9 Teorie redistribučních systémů Obsah

 3. Ovce a vlk

 4. Ovce a vlk

 5. Ovce a vlk

 6. Ovce a vlk

 7. Ovce a vlk

 8. Ovce a vlk

 9. Ovce a vlk

 10. Ovce a vlk

 11. Ovce a vlk

 12. Ovce a vlk

 13. Ovce a vlk

 14. Ovce a vlk

 15. Ovce a vlk

 16. Ovce a vlk

 17. Ovce a vlk

 18. Ovce a vlk

 19. Ovce a vlk

 20. Ovce a vlk

 21. Ovce a vlk

 22. Ovce a vlk

 23. Ovce a vlk

 24. Ovce a vlk

 25. Ovce a vlk

 26. Ovce a vlk

 27. Ovce a vlk

 28. Ovce a vlk

 29. Ovce a vlk

 30. Ovce a vlk

 31. Ovce a vlk

 32. Ovce a vlk

 33. Ovce a vlk

 34. Ovce a vlk

 35. Ovce a vlk

 36. Ovce a vlk

 37. Ovce a vlk

 38. Ovce a vlk

 39. Ovce a vlk

 40. Ovce a vlk

 41. Ovce a vlk

 42. Ovce a vlk

 43. Ovce a vlk

 44. Ovce a vlk

 45. Ovce a vlk

 46. Ovce a vlk

 47. Ovce a vlk

 48. Ovce a vlk

 49. Ovce a vlk

 50. Ovce a vlk